Impresum

Provozovatelem webových stránek www.eizo.cz je EIZO Europe GmbH (viz adresa dole). Informace na webových stránkách (Home Page) byly pečlivě zkontrolovány a vycházejí ze stavu k uvedenému datu. Nicméně neručíme za úplnost, správnost a aktuálnost prezentovaných informací.

Stránky provozuje německá společnost EIZO Europe GmbH ve spolupráci s následujícími pobočkami a dceřinými nebo sesterskými společnostmi:


EIZO Europe GmbH organizační složka
Meteor Centre Office Park "B"
Sokolovská 100/94
CZ - 186 00 Praha 8

Telefon: +420 222 319 714
Fax: +420 607 509 464


Jména oprávněných zástupců:
Minoru Kontani, Yoshitaka Jitsumori

Registrační údaje společnosti:
Obchodní rejstřík: : spisová značka A 74921 vedená u Městského soudu v Praze
IČO: 24224880

Daňové identifikační číslo (DIČ)
CZ24224880 Název a adresa webových stránek provozovatele

EIZO Europe GmbH
Belgrader Straße 2
41069 Mönchengladbach
Německo

Jména oprávněných zástupců:
Minoru Kontani, Yoshitaka Jitsumori

Internet: www.eizo.de
Phone: +49 (0) 2161-8210-0
Fax: +49 (0) 2161-8210-150
E-Mail: info@eizo.de

Zápis do rejstříku:
Rejstříkový soud:: Mönchengladbach
Obchodní rejstřík: HRB 15030


Správu webových stránek zajišťuje Webteam společnosti EIZO Europe GmbH zastoupený Claudia Delto.

Ochrana osobních údajů a vyloučení zodpovědnosti