Autorská práva

Údaje na těchto internetových stránkách byly pečlivě přezkoumány a prověřeny na základě našich aktuálních poznatků. Přesto nemůže být vzhledem ke stále se měnícímu rozsahu a obsahu těchto stránek poskytnuta žádná záruka úplnosti, správnosti a poslední aktualizace zveřejněných dat.

Vlastníkem a provozovatelem internetových stránek www.eizo.cz je:

Provozovna společnosti:
EIZO Europe GmbH organizační složka
Meteor Centre Office Park "B"
Sokolovská 100/94
CZ - 186 00 Praha 8
telefon: +420 222 319 714
mobile: +420 607 509 464
DIČ: CZ24224880

Registrační údaje společnosti:
Obchodní rejstřík: : spisová značka A 74921 vedená u Městského soudu v Praze
IČO: 24224880

Jednatelé:
Ing. Antonín Charvát
Internet: www.eizo.cz
Phone: +420 222 319 714 E-mail: info.cz(at)eizo.com