Vysoký výkon bez použití počítače

U kamerového dohledu je využívání počítačů často nežádoucí, nehospodárné či z prostorových důvodů dokonce nemožné. Široký rozsah funkcí a rozsáhlá kompatibilita činí z našich systémů s dekodéry IP velmi flexibilní a snadno použitelnou součást dohledového systému nevyžadujícího počítač.

Integrované řešení

DuraVision DX0211-IP se připojuje k IP kameře nebo ke switchi a posílá obrazový signál přímo do připojeného monitoru. Ke své funkci nevyžaduje počítač, software ani další hardware, což zásadně zjednodušuje instalaci a šetří čas i personální náklady. Zároveň se tím odstraňují některá slabá místa vyskytující se v obvyklých systémech s mnoha prvky pracujícími s citlivými obrazovými daty.

EIZO: Innovative Decoder-Technologie in Form einer Box
Inovativní dekódování v samostatném zařízení

DuraVision DX0211-IP přesouvá inovativní dekódovací technologii EIZO z unikátních dekódovacích monitorů do samostatného vnějšího zařízení. Přístroj dekóduje a komprimuje signály z několika IP kamer a umožňuje zobrazování videosignálů v reálném čase. K dekodéru lze připojovat monitory nejrůznějších úhlopříček a rozlišení, což z něj činí dokonalý doplněk velkoplošných obrazovek a víceobrazovkových sestav.

Dekódování videa

DuraVision DX0211-IP zvládá dekódování kodeků H.265, H.264 a MJPEG. Signály zobrazuje v reálném čase, čímž poskytuje dokonalý přehled o situaci. Technické řešení dekodéru navíc zajišťuje vysokou snímkovou frekvenci (fps) zobrazovaného obsahu, a to i při streamování videa ve vysokém rozlišení. Například při současném zobrazování 16 signálů Full HD (1920 × 1080) na jednom monitoru činí snímková frekvence stabilně 20 fps.

3840 x 2160 / 20 fps
Příklady snímkových frekvencí při různých rozlišeních
1920 x 1080/ 20 fps
Příklady snímkových frekvencí při různých rozlišeních
1280 x 720 / 15 fps
Příklady snímkových frekvencí při různých rozlišeních
EIZO IP decoding solution: Live streaming
Živé streamování přímo z IP kamer

Připojení IP kamer přímo k DuraVision DX0211-IP umožňuje živé streamování videa bez decentralizované záznamové technologie jako edge recording nebo cloudový archiv. To je výhodné v aplikacích vyžadujících živé streamování obrazu, jehož ukládání je nepřípustné.

Registrace až 48 IP kamer

Intuitivní uživatelské webové rozhraní DuraVision DX0211-IP dovoluje zaregistrovat až 48 různých IP kamer, a to včetně kamer o rozlišení 4K. Kamery mohou být vyhledány samočinně, nebo zadány ručně. Na témže místě lze snadno spravovat jednotlivá nastavení.

EIZO IP decoding solution: support for over 250 cameras
Bezpečná investice pro připojení až 250 kamer

DuraVision DX0211-IP je kompatibilní s kamerami využívajícími protokoly ONVIF Profile S, Axis VAPIX a Panasonic, čímž je zajištěna flexibilní instalace a funkčnost se širokým spektrem výrobků. K dispozici je i přímé připojení přes RTSP (Direct URI).

Podrobnosti o kompatibilních kamerách naleznete zde.

Výstup 4K

DuraVision DX0211-IP je vybaven dvěma výstupy HDMI kompatibilními s rozlišením 4K UHD (3840 × 2160) pro připojení až dvou monitorů. Uživatelé tak mohou ve své sestavě flexibilně kombinovat obrazovky o různém rozlišení – například Full HD a 4K.

Pohodlná obsluha

Vybavení pro pohodlnou práci. S naším chytrým a intuitivním ovládáním je nastavení, řízení a běžná obsluha každého obrazového kanálu naprosto pohodlnou a snadnou záležitostí.

Přizpůsobitelné uspořádání obrazů

Přívětivé webové rozhraní nabízející sedm předvoleb dovoluje snadno rozmístit záběry až ze 32 kamer. Přizpůsobitelné individuální rozmístění obrazů na každém monitoru vyhoví vašim konkrétním požadavkům. V individuálním rozmístění můžete seskupit záběry z jednotlivých kamer dle sledovaných oblastí, nebo je naopak rozdělit a podrobněji sledovat na jediné obrazovce. Obraz můžete reprodukovat s původním poměrem stran nebo roztáhnout na celou stanovenou plochu.

EIZO IP decoding: screen layout
Rozdělení obrazovky na 1 až 32 záběrů
Uživatelské rozvržení obrazovky
EIZO IP decoding: sequential lock
Fixování záběru při sekvenčním přepínání

Při sekvenčním přepínání záběrů může uživatel zvolit stream videa, který zůstane zachovaný i při přepnutí ostatních záběrů. Je tedy možné mít záběr z určité kamery stále na očích a zároveň sledovat různá další místa.

Intuitivní ovládání kamer

Kameru lze ovládat přímo pomocí prvků v příslušném výřezu obrazu, takže není nutné používat oddělené nastavení. Toto intuitivní uživatelské rozhraní optimalizuje obsluhu a přispívá k efektivnějšímu monitorování.

EIZO IP decoding: camera control
Přímé ovládání kamery příslušející zvolenému obrazovému kanálu
EIZO IP decoding: commands to network devices
Odesílání příkazů síťovým zařízením

Uživatelé mohou odesílat příkazy HTTP pro IP monitor nebo síťové zařízení ručně přímo z informačního okna v živém náhledu. Takto lze ovládat například dveřní zámek nebo vypínání alarmu spojené s návratem do výchozího stavu zobrazení.

Ovládání přes rozhraní USB

USB myš, klávesnici nebo joystick můžete připojit přes USB downstream port pro ovládání uživatelského rozhraní nebo webového uživatelského rozhraní.

Není však umožněna funkce úložišť USB, takže nehrozí neoprávněné zásahy či manipulace s daty.

USB interface

Integrace do bezpečnostních systémů

Naše řešení kamerového dohledu se vyznačují vysokou kompatibilitou s předními systémy správy videosignálů.

Integrace do předních systémů správy videosignálů

EIZO spolupracuje s předními výrobci bezpečnostních a dohledových systémů na zajištění technické kompatibility a optimální funkčnosti s různými systémy správy videosignálů (VMS).

Další informace o integraci se systémy pro správu videa

EIZO IP decoding: VMS
Vývoj pluginů podle potřeb zákazníků

EIZO spolupracuje s předními výrobci systémů správy videosignálů na vývoji pluginů naplňujících požadavky různých zákazníků.

Integrace do široce rozšířených systémů správy videosignálů umožňuje zákazníkům snadné zřízení, spravování a ovládání systémů EIZO s dekodérem IP přímo z ústřední platformy VMS.

Dálkové ovládání
Dálkové ovládání monitorů
Pohodlné zvětšování
Pohodlné zvětšování záběrů z kamer úkonem táhni a pusť
Uspořádání obrazovky
Automatické přizpůsobení uspořádání obrazovky po úkonu
EIZO IP decoding: Genetec, Milestone plugins
Nastavitelné reakce na události s funkcí Alert-to-Action

Model DX0211-IP lze integrovat do bezpečnostního systému přes webové rozhraní. Rozhraní slouží ke komunikaci a k reakcím na poplachy v bezpečnostní síti. Poplach vyvolaný IP kamerou, systémem pro detekci nebezpečí či vstupu nebo systémem správy videosignálů (VMS) může po předání do systému s dekodérem IP vyvolat změnu rozvržení obrazu, textové upozornění, úpravu nastavení kamery nebo jiné funkce.

Implementace těchto inteligentních reakcí a obrazových výstupů zajišťuje, že obsluha má vždy ve správný čas k dispozici ty nejpodstatnější informace a může na danou situaci rychle reagovat. EIZO úzce spolupracuje s výrobci bezpečnostních systémů a s koncovými uživateli na individuálním přizpůsobení reakcí na poplach dle potřeb konkrétní aplikace.

Alert-to-Action
Systémy EIZO s dekodérem IP umožňují individuální přizpůsobení reakcí na poplach potřebám konkrétní aplikace.
Alert-to-Action für Krankenhäuser und Kliniken
Upozornění na událost - Alert-to-Action

Funkce Alert-to-Action umožňuje zobrazit a včas reagovat na relevantní snímky pracovníkům dohledových pracovišť, což velmi pomáhá v místech s vysokou hustotou provozu nebo v kritické infrastrukturě. S ohledem na zdroje se díky tomu zefektivní reakce na potřebné výstrahy, což přispěje k vyšší bezpečnosti například na železnici nebo obecně ve veřejné dopravě. Případně je možné toto řešení využít v jiných oblastech jako např. v nemocnicích nebo v dalších prostorách řízeného dohledu.

K příkladům

Bezpečná síťová komunikace

Model DuraVision DX0211-IP využívá protokol HTTPS zajišťující autentizovaný přenos dat přes síť.

SNMP (Simple Network Management Protocol)

SNMP je komunikační protokol pro monitorování a řízení zařízení připojených k síti. Skládá se ze správce SNMP a agenta SNMP. Řešení dekodéru EIZO IP fungují jako agent SNMP, který vrací informace o zařízení v reakci na požadavek zaslaný správcem SNMP a hlásí změnu stavu, když dojde k určité události. DuraVision DX0211-IP podporuje SNMP v1 a v2c.

Maskování a virtuální ohraničení

DuraVision DX0211-IP umožňuje obsluze zakrýt určité části živě přenášeného obrazu statickými maskami (privacy masks) a stanovit virtuální ohraničení. Maskování zajišťuje spolehlivé monitorování prostředí vyžadujícího ochranu soukromí. Virtuální ohraničení je užitečné, když je skutečná hranice obtížně rozeznatelná nebo sledovatelná. Pro Stream dovoluje používat současně až deset objektů s volitelnou velikostí, tvarem a barvou. Do původního obrazového streamu se přitom nijak nezasahuje. Monitorování probíhá spolehlivě a v souladu s požadavky na ochranu soukromí, zatímco originální data se mohou ukládat zvlášť.

Maskování
Příklad ochrany soukromí maskováním záběru bankomatu: 1. zakrytá platební karta, 2. zakrytá klávesnice
Virtuální ohraničení
Příklad virtuální linie ohraničující monitorovaný prostor na ulici.

Licence Enterprise

S volitelnou licencí Enterprise získáte mnohé další funkce a možnosti.

Licence Enterprise

Volitelná licence Enterprise poskytuje množství dalších funkcí a možností pro naplnění zvláštních potřeb. S žádostí o podrobnější informace k licencím se prosím obraťte na společnost EIZO.

Přehrávání nahrávek

Videosekvence zaznamenané IP kamerami lze rychle vyvolat a přehrát. Kamera a videosekvence se jednoduše volí pomocí volitelné nabídky.

Podpora vyžadovaná od kamer s protokolem Panasonic nebo AXIS.

EIZO IP decoding: video playback
Remote Livestreams via Web-UI
Živý náhled zobrazuje skutečný obsah obrazovky zvoleného monitoru s dekodérem IP.
Zobrazování vzdálených žívých streamů přes webové rozhraní

Přes webové rozhraní lze v reálném čase (1fps) sledovat živé streamy videa zobrazované na monitorech ve vzdálených obslužných pracovištích. Při nastavování je tedy možné vidět a zkontrolovat živý obraz v místě instalace i bez nutnosti fyzické přítomnosti.

Úprava nabídky v živém náhledu

Funkce Icon Arranger umožňuje přizpůsobit nabídku živého náhledu pomocí přednastavených ikon a názvů podle vlastního výběru. Kromě toho lze uložit až sedm vlastních rozložení a přidat je do nabídky živého náhledu.

EIZO IP decoding: live image menu
Změny v možnostech zobrazení lze vidět na cílovém monitoru.
Formát na výšku a na šířku

V případě potřeby lze displej otočit z formátu na šířku do formátu na výšku.

Převzetí služeb VMS při selhání

Dekódovací řešení EIZO v případě potřeby automaticky přebírá zobrazení obrazu v požadovaném rozložení přímo z kamerových toků. Nabízí tak záložní řešení pro případ, že by systém VMS v důsledku nějaké události přestal iniciovat nebo poskytovat datové toky pro výstup na obrazovku. To je zajímavé zejména tam, kde je připojení k systému VMS zranitelné, například v případě slabé infrastruktury. Nebo v případech, kdy hrozí zvláštní nebezpečí nebo selhání VMS je předmětem kriminálních nebo teroristických akcí.

Vyžaduje licenci na rozšíření failover. Podrobnosti získáte od společnosti EIZO.

Bez převzetí služeb při selhání VMS: videostream se již nezobrazuje
Bez převzetí služeb při selhání VMS: videostream se již nezobrazuje
S VMS failover: video signál je nadále přijímán přímo z IP kamery.
S VMS failover: video signál je nadále přijímán přímo z IP kamery
Stabilita připojení, řízení přístupu a šifrování pro větší bezpečnost


SRT (Secure Reliable Transport)
SRT je protokol pro přenos videa s otevřeným zdrojovým kódem, který umožňuje přenos vysoce kvalitního, zabezpečeného videa s nízkou latencí přes veřejný internet. Je ideální pro streamování videa v prostředích, kde je problém s latencí a konzistentním připojením, například na palubách lodí nebo na vzdálených místech.


Podpora LDAP protokolu
Připojení k adresářovým službám, které centrálně spravují síťová zařízení a uživatele. Možné připojení k určitým modelům správcovským uživatelem LDAP serveru. Používání LDAP protokolu usnadňuje správu uživatelů a hesel a také posiluje zabezpečení.


Šifrování AXIS SRTP 
Pro šifrované videostreamy z kamer AXIS je k dispozici protokol AXIS SRTP (Secure Real-Time Protocol).

Jednoduchá instalace a bezúdržbový provoz

Nepřetržitý bezúdržbový provoz, velmi snadná instalace a jedinečná spolehlivost – to jsou základní rysy našich systémů s dekodéry IP.

Minimální prostorové nároky při namontování na monitor

DuraVision DX0211-IP lze pomocí montážní desky VOP-01 snadno uchytit k zadní straně jakéhokoliv monitoru* s držákem VESA. Tenký kompaktní design dekodéru je dokonale přizpůsobený k montáži na zadní stranu monitoru uchyceného ke stěně nebo ke stropu. Prostorové nároky jsou pak zanedbatelné. Uchycení přímo k monitoru také přispívá k přehlednější kabeláži bez zbytečné změti vodičů.

* U některých monitorů je k upevnění desky VOP-01 zapotřebí ještě montážní deska VESAMP100.

Mounted solution
Napájení bez síťového zdroje

DuraVision DX0211-IP obsahuje rozbočovač PoE+ zajišťující napájení i bez síťového adaptéru a kabelu. Kabeláž je díky tomu přehlednější. Pro instalace bez PoE+ je k dispozici volitelný síťový zdroj.

Nízké zahřívání nevyžadující ventilátor

DuraVision DX0211-IP pracuje zcela bezhlučně, neboť díky nízkému zahřívání nepotřebuje ventilátor. To přispívá i ke dlouhodobé spolehlivosti. Provedení horní části krytu umožňuje efektivní chlazení zaručující přiměřené teploty i při dlouhodobém provozu.

Fan-less solution
Horní část odvádí teplo, čímž ochlazuje zařízení
Aktualizace softwaru

Společnost EIZO neustále poskytuje nové funkce pro svá IP dekódovací řešení. Vývojový tým společnosti EIZO tak efektivně a spolehlivě nabízí nejnovější funkce a technickou podporu.

Stáhněte si nejnovější software

Vhodné příslušenství

Ještě něco chybí? Zde naleznete příslušenství vhodné k modelu DX0211-IP.

Držáky (volitelné příslušenství)

Dekodér IP lze snadno uchytit pomocí jednoho ze dvou různých držáků:

VESAMP je montážní deska určená pro monitory EIZO se stojanem FlexStand 4 (quick release). Obrazovku lze prostřednictvím této desky uchytit na držák VESA. Po vyjmutí monitoru ze stojanu se deska vloží do uvolněného místa a poskytne možnost uchycení k držáku VESA.

Držák VOP-01 se používá k upevnění DuraVision DX0211-IP na zadní stranu jakéhokoliv monitoru s úchyty VESA. Instalace přitom zabírá jen nepatrný prostor. Uchycení přímo k monitoru také přispívá k přehlednější kabeláži bez zbytečné změti vodičů (monitory se stojanem FlexStand 4 (quick release) vyžadují k uchycení na držák VESA desku VESAMP100).

Volitelný napájecí zdroj DVAC-01 pro dekodér DuraVision DX0211-IP poskytuje napájení systémům, které nejsou kompatibilní s technologií PoE+.

Brackets
1. VESAMP100, 2. VOP-01, 3. DVAC-01

Trvanlivost a spolehlivost

Díky neúnavnému výzkumu a vývoji kvalitních konstrukčních prvků a technologií vyrábí společnost EIZO monitorová řešení, která přesvědčují svou kvalitou a absolutní spolehlivostí.

24/7-use
Zaručený provoz 24/7

Dekodér IP je navržen s ohledem na trvale bezúdržbový provoz a ochranu před neoprávněným přístupem. Nevyžaduje antivirový software, bezpečnostní aktualizace, údržbu operačního systému ani licencování. To značně snižuje údržbové náklady a eliminuje zbytečné výpadky a výdaje. Zařízení bylo navrženo pro nepřetržitý provoz a dosahuje mimořádné spolehlivosti. EIZO poskytuje dvouletou záruku.

Udržitelnost

Dlouhá životnost, sociálně zodpovědná výroba a přívětivost k životnímu prostředí patří mezi základní kvality výrobků značky EIZO. Proto jsou naše výrobky zhotovovány podle mezinárodních směrnic týkajících se životního prostředí a svojí dlouhou životností šetří přírodní zdroje.

Ekologicky a sociálně uvědomělá výroba

S modelem DX0211-IP společnost EIZO dokazuje, že obraz a kvalita výrobků jdou ruku v ruce s odpovědným plánováním, získáváním materiálů a výrobou. Tato hodnota vám umožní bezpečně investovat do moderního a spolehlivého řešení.

Sociálně zodpovědná výroba ve firmě EIZO

Sociálně zodpovědná výroba

Výroba modelu DX0211-IP probíhá sociálně zodpovědně. Nevyužívá se dětská ani nucená práce. Dodavatelé přispívající do dodavatelského řetězce procházejí pečlivým výběrem a zavazují se k sociálně zodpovědné výrobě. To se vztahuje především na takzvané konfliktní suroviny. Každoročně dobrovolně sepisujeme podrobnou zprávu o naší sociální zodpovědnosti.

Více informací o odpovědném chování společnosti EIZO najdete zde.

Přívětivý k životnímu prostředí a klimatu

Všechny monitory DX0211-IP vyrábíme v našich vlastních továrnách. Uplatňujeme environmentální management dle ISO 14001. Opatření sahají od omezování odpadu, odpadních vod a emisí přes snižování surovinové a energetické náročnosti až po posilování environmentálního povědomí zaměstnanců. Zhodnocení těchto opatření je podstatnou součástí každoročně zveřejňované zprávy.

Monitory EIZO přívětivé k životnímu prostředí a klimatu
Nachhaltige DuraVision-Monitore

Dlouhá životnost a odolnost

DX0211-IP je navržen pro dlouhou životnost - obvykle výrazně přesahující záruční dobu. Náhradní díly jsou dostupné ještě mnoho let po skončení výroby. Celý životní cyklus bere ohledy na životní prostředí, neboť dlouhá životnost a opravitelnost šetří přírodní zdroje a klima. Při vývoji modelu DX0211-IP jsme dbali na nízké čerpání přírodních zdrojů, používání vysoce kvalitních součástí a materiálů a na pečlivou výrobu.

Reference

Monitory v praxi - kdo si vybral EIZO a proč
Více

Často kladené dotazy

Často kladené dotazy k vašemu produktu naleznete v Často kladených dotazech
K často kladeným dotazům