Nastavení a navádění

IP systémy EIZO s dekodéry IP nabízejí přívětivé uživatelské rozhraní na monitoru i prostřednictvím webu, kde lze provádět nastavení a správu monitoru. Tato příručka vám pomůže s prvními kroky nastavení vašeho IP IP dekódovacího řešení.

Použití webového uživatelského rozhraní

Připojte IP monitor k síťovému přepínači (switchi) pomocí kabelu LAN. Připojte k síťovému přepínači IP kameru nebo kamery, které chcete používat společně s monitorem, a dále administrační PC určené k nastavení přes web.

IP Decoder Tutorial: Web UI
Webové uživatelské rozhraní

Použití uživatelského rozhraní IP monitoru

Připojte IP monitor k síťovému přepínači (switchi) pomocí kabelu LAN. Připojte k síťovému přepínači IP kameru nebo kamery, které chcete používat společně s monitorem.
 

IP Decoding Tutorial: Monitor UI
Uživatelské rozhraní monitoru

Úvodní nastavení

Přihlášení do nastavení. Výchozí přihlašovací jméno je admin. Výchozí heslo je admin.

Nastavení data, časového pásma a času.

Změna IP adresy a nastavení sítě (úvodní nastavení).

Webové uživatelské rozhraní: Přihlášení, nastavení data a času a nastavení sítě

Uživatelské rozhraní monitoru: Přihlášení, nastavení data a času a nastavení sítě

Nastavení kamery

Automatická detekce kamer připojených k řešení dekodéru IP.

Manuální registrace kamer připojených k řešení dekodéru IP.

Odstranění dříve registrované kamery.

Webové uživatelské rozhraní: Automatická detekce kamery

Webové uživatelské rozhraní: Manuální registrace a odstranění kamery

Uživatelské rozhraní monitoru: Automatická detekce kamery

Uživatelské rozhraní monitoru: Manuální registrace a odstranění kamery

Pozice a rozmístění | Uživatelské nastavení obrazovky

Úprava polohy záběrů kamer a výběr jejich rozmístění přímého přenosu na obrazovce.

Vytvoření uživatelského rozmístění až 16 záběrů z jednotlivých kamer na téže obrazovce. (Pro tuto funkci použijte webové uživatelské rozhraní.)

Webové uživatelské rozhraní: Pozice a rozmístění záběrů

Uživatelské rozhraní monitoru: Pozice a rozmístění záběrů