Připojení více monitorovacích kamer bez použití počítače
Připojení několika monitorovacích kamer bez použití počítače

Monitor se dokonale hodí k účinnému zobrazování záběrů z vašich monitorovacích kamer. Přímo k monitoru lze kabelem LAN připojit až 16 IP kamer. To znamená, že monitor lze provozovat bez počítače a díky podpoře montážního systému VESA jej podle potřeby instalovat na zdi či stropy. To vám ušetří náročnou údržbu počítače a zároveň zjednoduší instalaci kabelů. Zapotřebí je pouze napájení a připojení k síti. (na vedlejším obrázku je příklad zobrazení na modelu FDF2304W-IP)

Vysoce výkonná dekódovací technologie

Pokrocilá dekódovací technologie, která je soucástí tohoto monitoru, zajištuje, že obraz, který vidíte, verne a bez zpoždení zachycuje skutecnost. Odpadá tak potreba použití dodatecného dekodéru.

Ochrana údajů a sledování záběrů z kamer

V určitých případech může vyvstat požadavek na přímý přenos videa, ukládání záběrů však není dovoleno. Jak ale zaručit, že k žádnému záznamu nedochází? Monitory značky EIZO s dekodérem IP umožňují pouze živé zobrazení videa, takže uživatelé nemají vůbec možnost videosignál zachytit či exportovat. Příkladem takových situací jsou mimo jiné nemocnice, věznice, veřejné prostory, pulty, recepce a ochrana osob.

Edge-Recording a Live-Video

Při použití decentralizovaného řešení pro záznam (jako je např. Edge-Recording s archivací v cloudu) je přímý přenos poměrně náročným úkolem. Buď je zapotřebí specifický software, nebo se streamy stahují z cloudu (2), což znamená další zátěž vašeho internetového připojení. Pomocí monitoru značky EIZO s dekodérem IP lze záznamy z kamer zobrazovat přímo a živě tak (1), že kamery jsou zcela odděleny od vašeho řešení pro záznam.

Edge Recording
Monitory EIZO s dekodérem IP zobrazují živý videosignál přímo. To šetří přenosovou kapacitu, usnadňuje integraci a snižuje náklady.

Nouzové řešení nezávisle na VMS

U moderních VSS řešení je VMS základem spolehlivé reprodukce videa. I tam, kde je platforma chráněna před předvídatelnými událostmi redundantními servery, by řešení VMS mělo být nahlíženo jako kritické místo, neboť prostřednictvím klienta poskytuje spojení s operátory. Pokud se tento systém stane terčem útoku nebo je deaktivován, může monitor s dekodérem IP posloužit jako redundantní řešení, neboť pracuje nezávisle na VMS. Pro tento účel se jednoduše připojí přímo k bezpečnostním kamerám, které je stále možno připojit do sítě.

Různá uspořádání obrazů
Snadno přizpůsobitelná nastavení

Uspořádání jednotlivých obrazů, ovládání kamer či další nastavení lze měnit buď ručně prostřednictvím přiloženého dálkového ovládání, nebo flexibilně přes uživatelsky přívětivé webové rozhraní.

Uživatelské rozvržení obrazovky

Můžete si přesně podle svých individuálních potřeb flexibilně uspořádat až 16 záběrů z různých kamer. Intuitivní uživatelské rozhraní vám umožní seskupit záběry z jednotlivých kamer dle sledovaných oblastí nebo je naopak rozdělit a podrobněji sledovat na jediné obrazovce. Obraz můžete reprodukovat s původním poměrem stran nebo roztáhnout na celou zvolenou plochu.

Uživatelské rozvržení obrazovky

Web API a integrace do VMS

Příklad: Samočinné přepnutí uspořádání či obrazu po vložení přístupové karty.

Webové API monitoru poskytuje komunikační rozhraní pro místní systém správy videa (Video Management System, VMS). Díky tomu lze monitory s dekodérem IP integrovat do vaší stávající bezpečnostní platformy nebo vašeho stávajícího systému správy videa (VMS). Monitor může např. provádět automatické reakce, které reagují na události nebo sledují časový plán, rozmístění lze měnit a přepínat přímo na obrazovkách a mnoho dalšího.

Pro nejnovější verzi firmware a podporované vlastnosti klikněte zde.

Funkčnost ve VMS (video management systémech)

VMS Support

EIZO spolupracuje s předními firmami zabývajícími se technologiemi z oblasti dohledů a zabezpečení pro zajištění technické součinnosti a náležité kompatibility s různými systémy VMS.

Pokračovat v četbě 

Optimální zřetelnost i v denním světle
Bezpečná investice díky široké podpoře kamer Monitory

DuraVision s dekodérem IP jsou kompatibilní s IP kamerami využívajícími profil ONVIF S, což zaručuje flexibilní instalaci a spolehlivou funkčnost s velkým množstvím výrobků. Kamerové protokoly Axis (VAPIX) a Panasonic kompatibilitu ještě rozšiřují. Krome toho je možné prímé spojení pres RTSP (direct - URI).

Podrobnosti o kompatibilních kamerách ONVIF naleznete na stránce eizoglobal.com/i/ip-camera.

Funkce Visibility Optimizer pro čistý obraz

Díky prvku Visibility Optimizer je uživatel schopen v reálném čase zobrazovat jasný a zřetelný obraz nasazením optimalizačních technologií Low-Light Correction a Outline Enhancer. Výhoda: Optimalizace obrazu se provádí přímo v monitoru a lze ji využít i pro jednoduché monitorovací kamery.

Low-Light Correction: Vylepšené zobrazování tmavých partií

Funkce Low-Light Correction automaticky zjišťuje a optimalizuje tmavé a nejasné partie obrazu. Tmavé partie se zjasňují, čímž je dosaženo realističtějšího působení hlubších odstínů. Dochází tak k posílení funkce monitorovacích kamer v obtížnějších světelných podmínkách. Osoby ani objekty již nejsou rozmazávány stínem.

Další praktická funkce: výchozí nastavení pro den a noc. Dálkovým ovládáním můžete přepínat mezi standardními režimy „Den“ a „Noc“. Tyto režimy jsou optimalizovány pro příslušné střídající se světelné podmínky.

Bez funkce Low Light Correction
Bez funkce Low Light Correction
S funkcí Low Light Correction
S funkcí Low Light Correction

Ostřejší obraz díky technologii Outline Enhancer

Technologie Outline Enhancer vyvinutá společností EIZO analyzuje zobrazovaný obsah a automaticky upravuje neostré oblasti. Obraz je tak ostřejší a šum nižší. Objekty v popředí jsou více zaostřeny v zájmu realistické hloubky ostrosti.

Bez funkce Outline Enhancer
Bez funkce Outline Enhancer
S funkcí Outline Enhancer
S funkcí Outline Enhancer

Optimalizace nastavení kamer

Nastavení funkcí Low Light Correction a Outline Enhancer lze prizpusobit až 4 ruzným pripojeným kamerám ve kterémkoliv rozvržení. To je žádoucí predevším v prípade, že se svetelné podmínky v ruzných oblastech sledovaných kamerami liší.

Přesná reprodukce díky 10bitové konverzi

Monitor převádí 8bitové signály na 10bitové a volí při tom optimální hodnoty barev z 10bitové tabulky LUT. Účinek: Vidíte barevně věrný obraz s jemným rozlišením. Optimalizovaná data se poté převádějí zpět na 8bitový výstupní signál. To zajišťuje plynulé přechody barevných odstínů. To je užitecné predevším pro identi kaci osob a objektu, které lze obtížne rozpoznat.

Bez 10bitové konverze
Bez 10bitové konverze
S 10bitovou konverzí
S 10bitovou konverzí

Vyšší kontrast a barevná věrnost v každém zorném úhlu

Panel VA s velký zorným úhlem zajišťuje, že kontrast neklesá a barvy nekolísají ani při sledování monitoru v ostrém úhlu. Reprodukce je prosto přesná a obraz jasný i v rozích obrazovky. 

Obrazovka Full-HD s antireflexním povrchem

Obrazovka má skvělé rozlišení Full-HD, tj. 1920 × 1080 bodů. Monitor tak umožňuje pohodlné zobrazování velkého množství informací. Obraz z kamery Full-HD se zobrazuje ve všech detailech a bez rušivého černého pruhu. Antireflexní povrch rozptyluje odrážející se světlo. Výhoda: Vaše oči se neunavují tak rychle.

Obrazovka bez antireflexního povrchu
Obrazovka bez antireflexního povrchu
Obrazovka s antireflexním povrchem
Obrazovka s antireflexním povrchem

Potlačení šumu

Monitor zmírňuje deformace obrazu vznikající komprimací dat videozáznamu.

Vestavěný zdroj

Díky zabudovanému napájecímu modulu lze monitor přímo zapojit do zásuvky síťovou šňůrou.

Podpora nepřetržitého provozu

Monitor s dekodérem IP je konstruován s ohledem na nepřetržitý provoz a chráněn proti neoprávněnému průniku. Neobsahuje antivirové programy, bezpečnostní aktualizace ani údržbu operačního systému a příslušné licencování. Tím značně klesají náklady na údržbu a předchází zbytečným výpadkům a nákladům. Monitor je konstruován pro nepřetržitý provoz (24/7) a vyznačuje se vysokou spolehlivostí. Z toho důvodu společnost EIZO poskytuje dvouletou záruku.často kladené otázky
Co znamená Auto EcoView?

Automatická funkce EcoView se aktivuje krátkým stiskem tlačítka. Při silném osvětlení je jas obrazu zvýšen, při slabém osvětlení snížen. Díky maximálně stálému kontrastu je dosaženo vysoké ergonomie na pracovišti za současné úspory energie a menší zátěže pro životní prostředí.

Doporučené rozlišení se nezobrazuje, čím to může být?

Může se např. jednat o problém spojený s ovladačem grafické karty. Nainstalujte prosím nejnovější ovladač pro svou grafickou kartu a restartujte počítač i monitor.
Starší grafické karty nemusejí být schopny zobrazit toto rozlišení; v takovém případě budete potřebovat novou grafickou kartu s odpovídajícím výstupem.

Které grafické karty EIZO podporuje?

Přímé doporučení není možno poskytnout. Výstupní signál by měl být digitální a měl by podporovat maximální rozlišení monitoru.

U LCD obrazovek může dojít k výskytu vadných pixelů. Jak se EIZO staví k tomuto tématu?

Obrazovky se skládají z milionů obrazových prvků o ploše menší než setina čtverečního milimetru. Tyto prvky mohou vykazovat závady, které se projeví trvalým svícením nebo zhasnutím. Jejich viditelnost závisí především na okolní ploše. Svíticí body jsou např. ve světlém okolí téměř neznatelné. Každá obrazovka LCD je z hlediska výskytu vadných pixelů jiná.
Abychom mohli jasně odpovědět na otázku, jaký počet vadných pixelů považuje společnost EIZO za nepřípustný, jsou obrazovky značky EIZO testovány dle uznávaných mezinárodních norem. V průměru ze všech přístrojů se těchto přípustných tolerancí ani zdaleka nedosahuje. LCD panely, které tyto požadavky nesplňují, EIZO na trh neuvádí. V závislosti na modelu jsou monitory značky EIZO zárukou nulového výskytu vadných pixelů pro trvale svíticí subpixely (obrazové prvky dle ISO 9241-307). Doba trvání: šest měsíců od data prodeje.

K čemu slouží rozbočovač USB?

Spolu s počítačem kompatibilním s technologií USB funguje monitor jako rozbočovač, k němuž lze pomocí USB připojit další periferie.