1. Sestavení dílů: Montáž

Výrobní postup našich monitorů FlexScan kombinuje ruční i automatické úkony. Tím je zajištěno, že kvalita každého monitoru vyhovuje nejvyšším požadavkům.

Poznejte v následujícím textu montážní kroky monitorů FlexScan podrobněji.

1-1

Při výběru panelů LCD pro naše kancelářské monitory dbáme na nejvyšší kvalitu, z níž nikdy neslevujeme. 

Výroba v továrně začíná vyjmutím panelů LCD z recyklovaných obalů a položením panelů na pracovní plochu z pěnového materiálu. Každý panel LCD je opatřen čárovým kódem, jehož prostřednictvím se zaznamenává průběh sestavování monitoru.

1-2

Na zadní stranu panelu LCD se upevní kabelové svazky, k nimž se připojují další součásti. Následně se nasadí plastový kryt obsahující elektrostatický vypínač, svítivé diody a tenký milimetrový rámeček chránící boční strany panelů LCD v monitorech řady EV.

1-3

Desky s elektronikou monitorů FlexScan tvořící srdce každého přístroje si navrhujeme a vyrábíme sami. Jedině tak máme jistotu, že vyhoví našim nárokům na kvalitu a dostanou z panelu to nejlepší.

Na samostatné výrobní lince se připraví blok zahrnující hlavní desku plošných spojů, napájecí zdroj a reproduktory. Vše se poté upevní na zadní stranu panelu LCD.

1-4

Typový štítek (samolepka s informacemi o výrobku), logo EIZO a štítky s patřičnými certifikáty se nalepí na zadní stranu krytu monitoru. Kryt se poté připevní k zadní straně panelu LCD, čímž je monitor sestaven.

1-5

Nyní se připevní stojan a podstavec stojanu, monitor se postaví na přepravní paletu a zapojí se napájecí zdroj. Na paletě absolvuje monitor svou další cestu automatizovanou výrobní linkou. Čárový kód umístěný v kroku 1-1 se spáruje s RFID čipem na paletě. Následující kroky tak mohou probíhat samočinně.

Making of a FlexScan

2. Trpělivost přináší plody: Proces zrání

Po sestavení se monitor na přepravním pásu automaticky přesune dál. Každá paleta s monitorem je osazena čipem RFID (Radio Frequency Identification). Díky němu lze monitor v automatizovaném procesu identifikovat. Celý průběh prací se dokumentuje, což zaručuje optimální kontrolu kvality.

2-1

Vybrané modely podstupují první automatické zkoušky obrazovky za využití CCD kamery (Charge Coupled Device). Kamera zahájí testování samočinně, když údaje v čipu RFID signalizují model podléhající tomuto testu. Při tomto prvním zkoušení se zjišťuje, zda panel LCD nevykazuje zjevné vady.

2-2

Po prvním testu se monitor na přepravním pásu přesune k takzvanému procesu zrání, které trvá v závislosti na modelu různě dlouho. To se děje rovněž automaticky dle programu vloženého do robotického přepravníku.

Proces zrání slouží
a) ke stabilizaci barev a jasu,
b) k odstranění případných vad.

Během procesu zrání jsou počáteční rozdíly v jasu jednotlivých monitorů zřetelně pozorovatelné. V následujících krocích se tyto odchylky odstraní.

3. Podívej se mi do očí: Doladění a kontrola

Po dokončení procesu zrání robot automaticky přemístí monitory na další přepravní pás, na němž proběhne nastavení.

3-1

Kamera zde prověří jas, barvy a odstíny šedi každého monitoru a doladí je na normované hodnoty.

Pokud některý monitor nelze z jakéhokoliv důvodu nastavit, rozezní se alarm a přepravní pás se zastaví, dokud monitor není odstraněn.

Přesně nastavené monitory se pak na přepravním pásu přesunou k dalšímu stanovišti.

3-2

Dalším krokem je testování lidským zrakem, jímž je EIZO proslulé. Třebaže pro nízké úrovně šedi je automatizované strojové testování dostatečné, v případě světlejších odstínů šedi a barevných tónů je lidské oko stále ještě tím nejlepším nástrojem pro posouzení správné reprodukce obrazu.

Pracovníci promítají na monitoru množství zkušebních obrazců a na celé ploše obrazovky hledají případné odchylky. Reprodukce zvuku se ověřuje připojením sluchátek.

Na závěr se na monitor poklepe polstrovanou paličkou a ověří se, že přístroj odolá mírným nárazům.

EIZO Human Eye Test

3-3

Následně se monitory v souladu s mezinárodními normami jako CE nebo CCC podrobně testují z hlediska elektrické bezpečnosti.

Zkouškami se prověřuje náležitá odolnost izolací a kabeláže monitorů, aby při každodenním používání či napěťových špičkách nedošlo k úrazu elektrickým proudem.

3-4

Nyní se monitor podrobí vnější optické kontrole. Pracovnice hledá poškození krytu, ověřuje, že kontakty v konektorech nejsou ohnuté a zjišťuje, zda je monitor čistý a bez šmouh.

Vytiskne se výrobní číslo monitoru a nalepí se na typový štítek. Výrobní čísla zůstávají uložená v naší databázi a v případě budoucích problémů lze ověřit průběh výroby monitoru.

4. Všichni na palubu: Zabalení a odeslání

Posledním krokem je pečlivé zabalení monitoru a příprava k odeslání.

4-1

Před zabalením se musí připravit všechny součásti příslušenství. Sem patří návod k použití, náhradní šrouby, záruční podmínky nebo kabel.

Návody k použití si tiskneme sami na speciální tiskárně a pak je skládáme a sešíváme.

4-2

Příručka, náhradní šrouby a kabel určený pro daný model se vkládají do opakovaně použitelného sáčku a odesílají se k balicímu stanovišti. Zde se sáček vyprázdní, příslušenství se vloží do krabice a opakovaně použitelný sáček se vrátí zpět.

Toto zdvojené balení zajišťuje, že se na žádný kabel nezapomene a k monitoru bude přiložen vždy správný návod.

4-3

Automatický přepravní pás dopraví monitory k balicímu stanovišti vyhrazenému pro daný model. Označení modelu a řady se vytiskne na etiketu, jež se nalepí na vnější stranu recyklovatelné krabice s monitorem.

4-4

Na balicím stanovišti se připraví kartonová krabice včetně polystyrenových výplní. K ochraně monitoru slouží pěnová fólie obalující stojan a vak z pěnového materiálu navlečený přes obrazovku.

Následně se monitor opatrně vsune do dolní polystyrenové výplně a pomalu se vloží do krabice.

EIZO Monitor in Box

4-5

Vedle monitoru nalezne své místo příručka a do horní části krabice přijde další polystyrenová výplň, aby se monitor během přepravy nemohl pohybovat. Kabely se vkládají do připravených prostorů v polystyrenových výplních. Nakonec se krabice zalepí a postaví na paletu.

Tyto poslední balicí úkony zaberou u každého monitoru jen asi 30 sekund.

4-6

Jakmile se paleta zaplní, obalí se plastovou fólií a vydá se na cestu k zákazníkům.

Palette wird in Kunststoff verpackt.
Přehled kancelářských monitorů

Informace o našich počítačových monitorech
Prohlédnout

Přehled výrobků

Stručně o monitorech FlexScan
Všechny kancelářské monitory