Jako společnost s celosvětovou působností se hlásíme k naší společenské odpovědnosti vůči našim partnerům (zákazníci, obchodní partneři, spolupracovníci a investoři) i vůči životnímu prostředí.

V tomto kontextu přijímáme těchto „sedm závazků“:

 1. Vytváříme pouze produkty a služby vysoké kvality, jež našim zákazníkům poskytují jedinečnou přidanou hodnotu.
 2. Minimalizujeme zátěž životního prostředí vznikající při výrobě našich produktů a v rámci našich obchodních činností.
 3. Jednáme jako mezinárodní podnik s důslednou prozíravostí.
 4. Jednáme čestně a transparentně.
 5. Udržujeme těsné kontakty se všemi zainteresovanými osobami, a přispíváme tak k atmosféře vzájemné důvěry.
 6. Respektujeme a dodržujeme veškeré zákonné normy a předpisy.
 7. Respektujeme lidská práva a vytváříme otevřenou a tolerantní podnikovou kulturu.

Corporate Social Responsibility a Corporate Citizenship

Své aktivity v oblasti sociální zodpovědnosti (Corporate Social Responsibility) jsme shrnuli v nejnovější zprávě.

Stáhnout

Zaměstnanci společnosti EIZO se ve všech pobočkách na celém světě sociálně angažují ve svém okolí.

Další informace

Společnost EIZO se hlásí k principům iniciativy UN Global Compact

Společnost EIZO jedná v souladu s deseti pravidly iniciativy UN Global Compact. Tato pravidla určují jednání v oblasti

 • lidských práv,
 • pracovních norem,
 • ochrany životního prostředí a
 • boje s korupcí.

Další informace k obsahu

nahoru