Ochrana osobních údajů

Obsah Online-nabídek:
Všechny údaje uváděné na webových stránkách provozovatelele jsou pečlivě kontrolovány a prezentovány s nejlepším svědomím a vědomím na základě všech dostupných zdrojů informací. Přesto Provozovatel neodpovídá za správnost, úplnost, technickou přesnost a aktualizaci informací. Dále provozovatel nepřebírá žádnou odpovědnost za případné poškození způsobené viry během stahovaní dat. Navzdory velmi pečlivému sledování externích informací není provozovatel zodpovědný za obsah stránek, na které je na našem webu odkazováno. Provozovatel si vyhrazuje právo na provádění veškerých změn na firemním webu bez předchozího varování.

Autorská práva
Provozovateli náleží všechna autorská práva k veškerému obsahu, který umísťuje na stránkách www.eizo.cz, včetně textu, designu stránek, technických náčrtů, grafiky, veškerých vyobrazení na stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na těchto stránkách. Informace uvedené na webu nesmějí být použity ke komerčním účelům. Tato omezení se nezvtahují k tiskovým informacím, které lze s uvedením odkazu na provozovatele jako prvotní zdroj veřejně publikovat. V případě použití obrázků či článků o provozovateli nebo produktech provozovatele, které vyšly v odborných médiích, je nutné uvést autora článku a přesný zdroj informací.

Obchodní značka
EIZO je mezinárodně chráněná obchodní značka. Firemní symboly, logo společnosti i názvy produktů podléhají autorským právům.

Ochrana dat
Všechny osobní údaje uvedené na webu, včetně adres, telefonních kontaktů a e-mailových adres, jsou uvedeny se souhlasem osob, ke kterým se údaje vztahují.