Co znamená Auto EcoView?

Automatická funkce EcoView se aktivuje krátkým stiskem tlačítka. Při silném osvětlení je jas obrazu zvýšen, při slabém osvětlení snížen. Díky maximálně stálému kontrastu je dosaženo vysoké ergonomie na pracovišti za současné úspory energie a menší zátěže pro životní prostředí.

ColorNavigator nerozpoznal můj monitor série CG/CX/CS. V čem je chyba?

Často se zapomíná na propojení monitoru a počítače PC/MAC kabelem USB. ColorNavigator používá kabel USB ke kalibraci monitoru. Ujistěte se prosím, zda je řádně připojen funkční kabel USB.

Jak mohu svůj Mac Book (Pro) připojit prostřednictvím rozhraní Thunderbolt 3 / USB-C ke vstupu DisplayPort na monitoru EIZO?

K tomu je nutný odpovídající kabel pro propojení rozhraní Thunderbolt / USB-C se vstupem DisplayPort na monitoru. Níže uvedený kabel jsme pro vás vyzkoušeli a potvrzujeme jeho funkčnost.
Výrobce: StarTech
Název výrobku: CDP2DPMM1MB (kabel USB typu C – DisplayPort)
Rozlišení do DCI 4K (4096 × 2560 pixelů) přenáší až do frekvence 60 Hz.

K čemu slouží Power Resolution a na co je třeba dbát při jeho používání?

Power Resolution zvyšuje ostrost obrysů a jemných struktur na obrazovce. Zobrazení se tím stává zřetelnějším a výstižnějším. Hry, videa a obrázky získávají větší hloubku a nádech prostorového obrazu. Zvlášť výrazné je to u mírně neostrých scén nebo scén s kovovým leskem. Zobrazení struktur a obrysů může být podle přání ostřejší nebo měkčí. Uživatel si prostřednictvím nabídky na obrazovce může sám určit, zda se má Power Resolution použít a do jaké míry se má obraz upravit.

Poznámka:
Vzory o vysokém rozlišení na úrovni jednoho pixelu (mesh patterns) například u pohybujícího se obrazu keřů nebo skal vyžadují pro optimální reprodukci pohybu velmi výkonné grafické karty. Dochází-li u méně výkonné grafické karty ke zpožďování obrazu, doporučujeme snížit úroveň Power Resolution na hodnotu 1 nebo tuto funkci vypnout. V opačném případě může v důsledku zpoždění docházet k rušivému kolísání jasu.

Jak nejlépe nastavit úroveň gamy a bílého bodu na monitoru?

Naše doporučení pro monitory ColorEdge zní:

Úroveň bílého bodu:
V praxi je běžné nastavovat úroveň bílého bodu obrazovky podle světelné skříňky (a nikoliv podle používaného barevného prostoru). Obvykle se jedná o hodnotu D50, resp. 5000 Kelvinů.
Při nasvěcování denním světlem a při zpracování fotografií obecně se používá nejčastěji D65.

Gama:
Doporučuje se zvolit takovou charakteristiku tónových křivek monitoru, která se co nejvíce blíží používanému barevnému prostoru. Pak systém správy barev v aplikaci či v operačním systému nemusí provádět tak výrazné korekce hodnot tónů zobrazovaných na monitoru.

Příklady:
PhotoRGB, AdobeRGB a sRGB vycházejí z charakteristiky gamy o hodnotě 2,2. Pak by se obrazovka měla zkalibrovat také na hodnotu 2,2. ECI-RGB vychází z gamy o hodnotě 1,8.

Barevný prostor L* nepoužívá žádnou funkci gama, ale hodnoty L v pravidelných rozestupech. Celkově vzato se u těchto doporučení jedná o nejmenší rozdíly v odstínech.
Systém správy barev (je-li používán) zohledňuje profil monitoru zahrnující nastavenou hodnotu gamy. Pro naprosté potlačení tzv. bandingu je vhodné nastavit gamu monitoru dle gamy barevného prostoru. Je také možné pracovat zcela bez gamy – pouze s L* na monitoru a barevným prostorem. Tím jediným, co systém správy barev nezná, jsou parametry referenčního osvětlení. Proto by se měla úroveň bílého bodu na obrazovce nastavit podle referenčního osvětlení a nikoliv podle barevného prostoru.

Naše doporučení pro monitory Flexscan zní:
Gama = 2,2; bílý bod = 6500.

Jak dlouhou záruku mají lékařské LCD monitory značky EIZO?

Záruka na monitory EIZO RadiForce trvá u většiny modelů 5 let, včetně výměny na místě. Pro diagnostické monitory doporučuje EIZO jas obrazovky, který znatelně překračuje minimální požadavky směrnice QS-RL. Tento doporučený jas je společností EIZO garantován.
Záruky platné pro jednotlivé modely RadiForce jsou uvedeny v příslušných produktových listech.

Jsou monitory EIZO kompatibilní se všemi grafickými kartami?

Pokud se omezíme na rozhraní, jimiž je daný monitor vybaven, pak v zásadě platí, že ano. Pro monitory s rozlišením 4K doporučujeme grafické karty s rozhraním DisplayPort 1.2 nebo vyšší.

Do jaké míry je pro přenos obrazového signálu vhodné rozhraní USB-C?

Rozhraní USB-C na monitorech EIZO je kompatibilní s takzvaným režimem DisplayPort Alternate Mode. Tímto způsobem je možné přenášet obrazové signály přes USB-C. Počítač, resp. jeho rozhraní USB-C, musí být rovněž kompatibilní s tímto režimem, což splňuje například Macbook Pro a jeho rozhraní Thunderbolt. Zkontrolujte si prosím údaje poskytnuté výrobcem počítače.

Reproduktory nevydávají žádný zvuk, co mohu dělat?

Zkontrolujte prosím, zda je počítač propojen s monitorem přes rozhraní umožňující přenos zvuku (HDMI, DisplayPort nebo kabel audiosignálu). Zvolte odpovídající vstup audia a nastavte vhodnou hlasitost.

Jak monitor FORIS FS2735 podporuje G-sync?

Při výběru různých metod ochrany itegrity pohyblivého obrazu jsme zvolili hardwarově nezávislou technologii AMD FreeSync. Technologie G-Sync by byla v mikroprocesoru EIZO zpřístupněna pouze dočasně, což by znamenalo ztrátu důležitých optimalizací a kvality obrazu. Z tohoto důvodu technologii G-Sync nepodporujeme.

Vyšší kmitočty obnovení obrazu, tj. 120 resp. 144 Hz, můžete používat i v případě, že máte výkonnou grafickou kartu nepodporující technologii FreeSync. Vyšší kmitočty obnovení obrazu výrazně snižují deformace obrazu v důsledku rychlejšího pohybu. Případně můžete navíc aktivovat funkci Motion BlurReduction monitoru. Tato funkce nevyžaduje žádnou speciální synchronizační technologii a zkracuje dobu odezvy pod 1 milisekundu.

Starší modely EIZO

Informace o starších modelech EIZO najdete na stránkách EIZO Global.

Přejít na stránku EIZO Global