Jak bezpečně dezinfikovat a čistit výrobky EIZO (COVID-19)

Tento dokument se vztahuje na všechny výrobky značky EIZO.

V souvislosti se šířením nového koronaviru (COVID-19) zaznamenala společnost EIZO častější dotazy týkající se bezpečného dezinfikování a čištění výrobků.

Níže uvedené pokyny pomohou snížit riziko poškození výrobku během dezinfikování.

  • Při čištění a dezinfikování povrchů noste jednorázové rukavice.
  • Vypněte přístroj a odpojte přívod elektřiny. Nikdy nečistěte zapnutý ani připojený přístroj.
  • Odpojte všechna připojená zařízení.
  • Nikdy nestříkejte žádné kapaliny přímo na výrobek.
  • Používejte jen měkkou nežmolkující utěrku. EIZO doporučuje utěrku z mikrovlákna dodávanou v sadě EIZO ScreenCleaner. Utěrka z jiného materiálu než z mikrovlákna může výrobek poškodit.
  • Měkkou utěrku navlhčete 70procentním roztokem isopropylalkoholu. Při čištění a dezinfikování isopropylalkoholem se prosím důsledně řiďte pokyny výrobce.
  • Utěrka by měla být pouze vlhká, nikoliv mokrá.
  • Při čištění obrazovky monitoru setřete všechny nečistoty z povrchu panelu utěrkou navlhčenou čisticím prostředkem. Netlačte velkou silou na obrazovku ani na rámeček, jinak se panel může poškodit. Nepokoušejte se povrch panelu drhnout, mohl by se poškrábat.
  • Před zapnutím vyčištěného přístroje se přesvědčte, že povrchy přirozeným prouděním vzduchu zcela oschly. Při zapojování přístroje již nesmí být nikde na povrchu viditelná vlhkost.
  • Po čištění vyhoďte použité jednorázové rukavice. Ihned po sejmutí a vyhození rukavic si umyjte ruce.

Výše popsaný čisticí postup může způsobit ztrátu lesku, vyblednutí povrchu, změnu lesku obrazovky nebo pokles obrazové kvality.
Nikdy nepoužívejte ředidla, benzen, vosk ani abrazivní čisticí prostředky, které by mohly výrobek poškodit. Zamezte přímému kontaktu chemikálií s výrobkem.
Seznamte se prosím pozorně s informacemi o bezpečném a efektivním používáním výrobku uvedenými v návodu a v záručních podmínkách.

ColorNavigator nerozpoznal můj monitor série CG/CX/CS. V čem je chyba?

Často se zapomíná na propojení monitoru a počítače PC/MAC kabelem USB. ColorNavigator používá kabel USB ke kalibraci monitoru. Ujistěte se prosím, zda je řádně připojen funkční kabel USB.

Do jaké míry je pro přenos obrazového signálu vhodné rozhraní USB-C?

Rozhraní USB-C na monitorech EIZO je kompatibilní s takzvaným režimem DisplayPort Alternate Mode. Tímto způsobem je možné přenášet obrazové signály přes USB-C. Počítač, resp. jeho rozhraní USB-C, musí být rovněž kompatibilní s tímto režimem, což splňuje například Macbook Pro a jeho rozhraní Thunderbolt. Zkontrolujte si prosím údaje poskytnuté výrobcem počítače.

Co znamená Auto EcoView?

Automatická funkce EcoView se aktivuje krátkým stiskem tlačítka. Při silném osvětlení je jas obrazu zvýšen, při slabém osvětlení snížen. Díky maximálně stálému kontrastu je dosaženo vysoké ergonomie na pracovišti za současné úspory energie a menší zátěže pro životní prostředí.

Jak nejlépe nastavit úroveň gamy a bílého bodu na monitoru?

Naše doporučení pro monitory ColorEdge zní:

Úroveň bílého bodu:
V praxi je běžné nastavovat úroveň bílého bodu obrazovky podle světelné skříňky (a nikoliv podle používaného barevného prostoru). Obvykle se jedná o hodnotu D50, resp. 5000 Kelvinů.
Při nasvěcování denním světlem a při zpracování fotografií obecně se používá nejčastěji D65.

Gama:
Doporučuje se zvolit takovou charakteristiku tónových křivek monitoru, která se co nejvíce blíží používanému barevnému prostoru. Pak systém správy barev v aplikaci či v operačním systému nemusí provádět tak výrazné korekce hodnot tónů zobrazovaných na monitoru.

Příklady:
PhotoRGB, AdobeRGB a sRGB vycházejí z charakteristiky gamy o hodnotě 2,2. Pak by se obrazovka měla zkalibrovat také na hodnotu 2,2. ECI-RGB vychází z gamy o hodnotě 1,8.

Barevný prostor L* nepoužívá žádnou funkci gama, ale hodnoty L v pravidelných rozestupech. Celkově vzato se u těchto doporučení jedná o nejmenší rozdíly v odstínech.
Systém správy barev (je-li používán) zohledňuje profil monitoru zahrnující nastavenou hodnotu gamy. Pro naprosté potlačení tzv. bandingu je vhodné nastavit gamu monitoru dle gamy barevného prostoru. Je také možné pracovat zcela bez gamy – pouze s L* na monitoru a barevným prostorem. Tím jediným, co systém správy barev nezná, jsou parametry referenčního osvětlení. Proto by se měla úroveň bílého bodu na obrazovce nastavit podle referenčního osvětlení a nikoliv podle barevného prostoru.

Naše doporučení pro monitory Flexscan zní:
Gama = 2,2; bílý bod = 6500.

Reproduktory nevydávají žádný zvuk, co mohu dělat?

Zkontrolujte prosím, zda je počítač propojen s monitorem přes rozhraní umožňující přenos zvuku (HDMI, DisplayPort nebo kabel audiosignálu). Zvolte odpovídající vstup audia a nastavte vhodnou hlasitost.

K čemu slouží Power Resolution a na co je třeba dbát při jeho používání?

Power Resolution zvyšuje ostrost obrysů a jemných struktur na obrazovce. Zobrazení se tím stává zřetelnějším a výstižnějším. Hry, videa a obrázky získávají větší hloubku a nádech prostorového obrazu. Zvlášť výrazné je to u mírně neostrých scén nebo scén s kovovým leskem. Zobrazení struktur a obrysů může být podle přání ostřejší nebo měkčí. Uživatel si prostřednictvím nabídky na obrazovce může sám určit, zda se má Power Resolution použít a do jaké míry se má obraz upravit.

Poznámka:
Vzory o vysokém rozlišení na úrovni jednoho pixelu (mesh patterns) například u pohybujícího se obrazu keřů nebo skal vyžadují pro optimální reprodukci pohybu velmi výkonné grafické karty. Dochází-li u méně výkonné grafické karty ke zpožďování obrazu, doporučujeme snížit úroveň Power Resolution na hodnotu 1 nebo tuto funkci vypnout. V opačném případě může v důsledku zpoždění docházet k rušivému kolísání jasu.

Jak dlouhou záruku mají RadiForce monitory značky EIZO?

Záruka na monitory EIZO RadiForce trvá u většiny modelů 5 let, včetně výměny na místě. Pro diagnostické monitory doporučuje EIZO jas obrazovky, který znatelně překračuje minimální požadavky směrnice QS-RL. Tento doporučený jas je společností EIZO garantován.
Záruky platné pro jednotlivé modely RadiForce jsou uvedeny v příslušných produktových listech.

Jsou monitory EIZO kompatibilní se všemi grafickými kartami?

Pokud se omezíme na rozhraní, jimiž je daný monitor vybaven, pak v zásadě platí, že ano. Pro monitory s rozlišením 4K doporučujeme grafické karty s rozhraním DisplayPort 1.2 nebo vyšší.

Jaké předpoklady musejí být splněny k zobrazení rozlišení 4K při 60 Hz?

K použití rozlišení 4K při 60 Hz je nutné přivádět signál DisplayPort verze 1.2 (či vyšší) nebo signál HDMI s rozlišením 4K při 60 Hz.

Starší modely EIZO

Informace o starších modelech EIZO najdete na stránkách EIZO Global.

Přejít na stránku EIZO Global