Co znamená Auto EcoView?

Automatická funkce EcoView se aktivuje krátkým stiskem tlačítka. Při silném osvětlení je jas obrazu zvýšen, při slabém osvětlení snížen. Díky maximálně stálému kontrastu je dosaženo vysoké ergonomie na pracovišti za současné úspory energie a menší zátěže pro životní prostředí.

ColorNavigator nerozpoznal můj monitor série CG/CX/CS. V čem je chyba?

Často se zapomíná na propojení monitoru a počítače PC/MAC kabelem USB. ColorNavigator používá kabel USB ke kalibraci monitoru. Ujistěte se prosím, zda je řádně připojen funkční kabel USB.

Jak mohu svůj Mac Book (Pro) připojit prostřednictvím rozhraní Thunderbolt 3 / USB-C ke vstupu DisplayPort na monitoru EIZO?

K tomu je nutný odpovídající kabel pro propojení rozhraní Thunderbolt / USB-C se vstupem DisplayPort na monitoru. Níže uvedený kabel jsme pro vás vyzkoušeli a potvrzujeme jeho funkčnost.
Výrobce: StarTech
Název výrobku: CDP2DPMM1MB (kabel USB typu C – DisplayPort)
Rozlišení do DCI 4K (4096 × 2560 pixelů) přenáší až do frekvence 60 Hz.

K čemu slouží Power Resolution a na co je třeba dbát při jeho používání?

Power Resolution zvyšuje ostrost obrysů a jemných struktur na obrazovce. Zobrazení se tím stává zřetelnějším a výstižnějším. Hry, videa a obrázky získávají větší hloubku a nádech prostorového obrazu. Zvlášť výrazné je to u mírně neostrých scén nebo scén s kovovým leskem. Zobrazení struktur a obrysů může být podle přání ostřejší nebo měkčí. Uživatel si prostřednictvím nabídky na obrazovce může sám určit, zda se má Power Resolution použít a do jaké míry se má obraz upravit.

Poznámka:
Vzory o vysokém rozlišení na úrovni jednoho pixelu (mesh patterns) například u pohybujícího se obrazu keřů nebo skal vyžadují pro optimální reprodukci pohybu velmi výkonné grafické karty. Dochází-li u méně výkonné grafické karty ke zpožďování obrazu, doporučujeme snížit úroveň Power Resolution na hodnotu 1 nebo tuto funkci vypnout. V opačném případě může v důsledku zpoždění docházet k rušivému kolísání jasu.

Jak mohu deaktivovat funkci FreeSync kvůli možnosti použití funkce BlurReduction?

Pro grafické karty podporující technologii FreeSync doporučujeme použít tuto funkci i u monitoru. Pro tento účel monitory nastavuje výrobce. Funkce FreeSync a BlurReduction z technických důvodů nelze kombinovat. Je-li monitor připravek k příjmu signálu FreeSync, svítí červená kontrola LED vpředu u obrazovky. Chcete-li použít funkci BlurReduction, musíte na monitoru vypnout funkci FreeSync. Pro tento účel nejprve monitor vypněte. Přidržte stisknuté tlačítko Control nahoře a nejméně na dobu 2 sekund stiskněte tlačítko Power. Zobrazí se nabídka administrátora. Chcete-li použít funkci BlurReduction, pro položku „Signalformat“ vyberte hodnotu „Display Port 1.2“.
U grafických karet, jež technologii FreeSync nepodporují, není ruční nastavení zapotřebí. Připravenost pro příjem FreeSync je automaticky vypnutá. Funkce BlurReduction je k dispozici a je tím účinnější, čím vyšší je kmitočet obnovy obrazu. Pro grafickou kartu jsou nejčastěji k dispozici volby 100, 120 nebo 144 Hz.

Jak lze funkce BlurReduction a FreeSync kombinovat?

Pro grafické karty podporující technologii FreeSync doporučujeme použít tuto funkci i u monitoru. Pro tento účel monitory nastavuje výrobce. Funkce FreeSync a BlurReduction z technických důvodů nelze kombinovat. Je-li monitor připravek k příjmu signálu FreeSync, svítí červená kontrola LED vpředu u obrazovky. Chcete-li použít funkci BlurReduction, musíte na monitoru vypnout funkci FreeSync. Pro tento účel nejprve monitor vypněte. Přidržte stisknuté tlačítko Control nahoře a nejméně na dobu 2 sekund stiskněte tlačítko Power. Zobrazí se nabídka administrátora. Chcete-li použít funkci BlurReduction, pro položku „Signalformat“ vyberte hodnotu „Display Port 1.2“.
U grafických karet, jež technologii FreeSync nepodporují, není ruční nastavení zapotřebí. Připravenost pro příjem FreeSync je automaticky vypnutá. Funkce BlurReduction je k dispozici a je tím účinnější, čím vyšší je kmitočet obnovy obrazu. Pro grafickou kartu jsou nejčastěji k dispozici volby 100, 120 nebo 144 Hz.

Jak dlouhou záruku mají lékařské LCD monitory značky EIZO?

Záruka na monitory EIZO RadiForce trvá u většiny modelů 5 let, včetně výměny na místě. Pro diagnostické monitory doporučuje EIZO jas obrazovky, který znatelně překračuje minimální požadavky směrnice QS-RL. Tento doporučený jas je společností EIZO garantován.
Záruky platné pro jednotlivé modely RadiForce jsou uvedeny v příslušných produktových listech.

Jak nejlépe nastavit úroveň gamy a bílého bodu na monitoru?

Naše doporučení pro monitory ColorEdge zní:

Úroveň bílého bodu:
V praxi je běžné nastavovat úroveň bílého bodu obrazovky podle světelné skříňky (a nikoliv podle používaného barevného prostoru). Obvykle se jedná o hodnotu D50, resp. 5000 Kelvinů.
Při nasvěcování denním světlem a při zpracování fotografií obecně se používá nejčastěji D65.

Gama:
Doporučuje se zvolit takovou charakteristiku tónových křivek monitoru, která se co nejvíce blíží používanému barevnému prostoru. Pak systém správy barev v aplikaci či v operačním systému nemusí provádět tak výrazné korekce hodnot tónů zobrazovaných na monitoru.

Příklady:
PhotoRGB, AdobeRGB a sRGB vycházejí z charakteristiky gamy o hodnotě 2,2. Pak by se obrazovka měla zkalibrovat také na hodnotu 2,2. ECI-RGB vychází z gamy o hodnotě 1,8.

Barevný prostor L* nepoužívá žádnou funkci gama, ale hodnoty L v pravidelných rozestupech. Celkově vzato se u těchto doporučení jedná o nejmenší rozdíly v odstínech.
Systém správy barev (je-li používán) zohledňuje profil monitoru zahrnující nastavenou hodnotu gamy. Pro naprosté potlačení tzv. bandingu je vhodné nastavit gamu monitoru dle gamy barevného prostoru. Je také možné pracovat zcela bez gamy – pouze s L* na monitoru a barevným prostorem. Tím jediným, co systém správy barev nezná, jsou parametry referenčního osvětlení. Proto by se měla úroveň bílého bodu na obrazovce nastavit podle referenčního osvětlení a nikoliv podle barevného prostoru.

Naše doporučení pro monitory Flexscan zní:
Gama = 2,2; bílý bod = 6500.

Jak lze snížit výskyt halací a nehomogenních tmavých ploch?

U většiny typů LCD panelů není obrazovka podsvícena zcela rovnoměrně a jas mírně kolísá. Tím může dojít k výskytu halace. Znatelné to bývá především u tmavších obrazů při okraji obrazovky. Jelikož např. model FORIS FG2421 disponuje mimořádně nízkou hodnotou černé, lze dle okolností zaznamenat jen minimální halace. Tento efekt lze mírně omezit, nebo dokonce eliminovat úpravou hodnot černé, kontrastu, koeficientu gama nebo funkce Contrast Enhancer.

Jsou monitory EIZO kompatibilní se všemi grafickými kartami?

Pokud se omezíme na rozhraní, jimiž je daný monitor vybaven, pak v zásadě platí, že ano. Pro monitory s rozlišením 4K doporučujeme grafické karty s rozhraním DisplayPort 1.2 (60 Hz).

Starší modely EIZO

Informace o starších modelech EIZO najdete na stránkách EIZO Global.

Přejít na stránku EIZO Global