Co znamená Auto EcoView?

Automatická funkce EcoView se aktivuje krátkým stiskem tlačítka. Při silném osvětlení je jas obrazu zvýšen, při slabém osvětlení snížen. Díky maximálně stálému kontrastu je dosaženo vysoké ergonomie na pracovišti za současné úspory energie a menší zátěže pro životní prostředí.

ColorNavigator nerozpoznal můj monitor série CG/CX/CS. V čem je chyba?

Často se zapomíná na propojení monitoru a počítače PC/MAC kabelem USB. ColorNavigator používá kabel USB ke kalibraci monitoru. Ujistěte se prosím, zda je řádně připojen funkční kabel USB.

Jak mohu svůj Mac Book (Pro) připojit prostřednictvím rozhraní Thunderbolt 3 / USB-C ke vstupu DisplayPort na monitoru EIZO?

K tomu je nutný odpovídající kabel pro propojení rozhraní Thunderbolt / USB-C se vstupem DisplayPort na monitoru. Níže uvedený kabel jsme pro vás vyzkoušeli a potvrzujeme jeho funkčnost.
Výrobce: StarTech
Název výrobku: CDP2DPMM1MB (kabel USB typu C – DisplayPort)
Rozlišení do DCI 4K (4096 × 2560 pixelů) přenáší až do frekvence 60 Hz.

K čemu slouží Power Resolution a na co je třeba dbát při jeho používání?

Power Resolution zvyšuje ostrost obrysů a jemných struktur na obrazovce. Zobrazení se tím stává zřetelnějším a výstižnějším. Hry, videa a obrázky získávají větší hloubku a nádech prostorového obrazu. Zvlášť výrazné je to u mírně neostrých scén nebo scén s kovovým leskem. Zobrazení struktur a obrysů může být podle přání ostřejší nebo měkčí. Uživatel si prostřednictvím nabídky na obrazovce může sám určit, zda se má Power Resolution použít a do jaké míry se má obraz upravit.

Poznámka:
Vzory o vysokém rozlišení na úrovni jednoho pixelu (mesh patterns) například u pohybujícího se obrazu keřů nebo skal vyžadují pro optimální reprodukci pohybu velmi výkonné grafické karty. Dochází-li u méně výkonné grafické karty ke zpožďování obrazu, doporučujeme snížit úroveň Power Resolution na hodnotu 1 nebo tuto funkci vypnout. V opačném případě může v důsledku zpoždění docházet k rušivému kolísání jasu.

Jak mohu deaktivovat funkci FreeSync kvůli možnosti použití funkce BlurReduction?

Pro grafické karty podporující technologii FreeSync doporučujeme použít tuto funkci i u monitoru. Pro tento účel monitory nastavuje výrobce. Funkce FreeSync a BlurReduction z technických důvodů nelze kombinovat. Je-li monitor připravek k příjmu signálu FreeSync, svítí červená kontrola LED vpředu u obrazovky. Chcete-li použít funkci BlurReduction, musíte na monitoru vypnout funkci FreeSync. Pro tento účel nejprve monitor vypněte. Přidržte stisknuté tlačítko Control nahoře a nejméně na dobu 2 sekund stiskněte tlačítko Power. Zobrazí se nabídka administrátora. Chcete-li použít funkci BlurReduction, pro položku „Signalformat“ vyberte hodnotu „Display Port 1.2“.
U grafických karet, jež technologii FreeSync nepodporují, není ruční nastavení zapotřebí. Připravenost pro příjem FreeSync je automaticky vypnutá. Funkce BlurReduction je k dispozici a je tím účinnější, čím vyšší je kmitočet obnovy obrazu. Pro grafickou kartu jsou nejčastěji k dispozici volby 100, 120 nebo 144 Hz.

Jak lze funkce BlurReduction a FreeSync kombinovat?

Pro grafické karty podporující technologii FreeSync doporučujeme použít tuto funkci i u monitoru. Pro tento účel monitory nastavuje výrobce. Funkce FreeSync a BlurReduction z technických důvodů nelze kombinovat. Je-li monitor připravek k příjmu signálu FreeSync, svítí červená kontrola LED vpředu u obrazovky. Chcete-li použít funkci BlurReduction, musíte na monitoru vypnout funkci FreeSync. Pro tento účel nejprve monitor vypněte. Přidržte stisknuté tlačítko Control nahoře a nejméně na dobu 2 sekund stiskněte tlačítko Power. Zobrazí se nabídka administrátora. Chcete-li použít funkci BlurReduction, pro položku „Signalformat“ vyberte hodnotu „Display Port 1.2“.
U grafických karet, jež technologii FreeSync nepodporují, není ruční nastavení zapotřebí. Připravenost pro příjem FreeSync je automaticky vypnutá. Funkce BlurReduction je k dispozici a je tím účinnější, čím vyšší je kmitočet obnovy obrazu. Pro grafickou kartu jsou nejčastěji k dispozici volby 100, 120 nebo 144 Hz.

Jak dlouhou záruku mají lékařské LCD monitory značky EIZO?

Záruka na monitory EIZO RadiForce trvá u většiny modelů 5 let, včetně výměny na místě. Pro diagnostické monitory doporučuje EIZO jas obrazovky, který znatelně překračuje minimální požadavky směrnice QS-RL. Tento doporučený jas je společností EIZO garantován.
Záruky platné pro jednotlivé modely RadiForce jsou uvedeny v příslušných produktových listech.

Jak nejlépe nastavit úroveň gamy a bílého bodu na monitoru?

Naše doporučení pro monitory ColorEdge zní:

Úroveň bílého bodu:
V praxi je běžné nastavovat úroveň bílého bodu obrazovky podle světelné skříňky (a nikoliv podle používaného barevného prostoru). Obvykle se jedná o hodnotu D50, resp. 5000 Kelvinů.
Při nasvěcování denním světlem a při zpracování fotografií obecně se používá nejčastěji D65.

Gama:
Doporučuje se zvolit takovou charakteristiku tónových křivek monitoru, která se co nejvíce blíží používanému barevnému prostoru. Pak systém správy barev v aplikaci či v operačním systému nemusí provádět tak výrazné korekce hodnot tónů zobrazovaných na monitoru.

Příklady:
PhotoRGB, AdobeRGB a sRGB vycházejí z charakteristiky gamy o hodnotě 2,2. Pak by se obrazovka měla zkalibrovat také na hodnotu 2,2. ECI-RGB vychází z gamy o hodnotě 1,8.

Barevný prostor L* nepoužívá žádnou funkci gama, ale hodnoty L v pravidelných rozestupech. Celkově vzato se u těchto doporučení jedná o nejmenší rozdíly v odstínech.
Systém správy barev (je-li používán) zohledňuje profil monitoru zahrnující nastavenou hodnotu gamy. Pro naprosté potlačení tzv. bandingu je vhodné nastavit gamu monitoru dle gamy barevného prostoru. Je také možné pracovat zcela bez gamy – pouze s L* na monitoru a barevným prostorem. Tím jediným, co systém správy barev nezná, jsou parametry referenčního osvětlení. Proto by se měla úroveň bílého bodu na obrazovce nastavit podle referenčního osvětlení a nikoliv podle barevného prostoru.

Naše doporučení pro monitory Flexscan zní:
Gama = 2,2; bílý bod = 6500.

Jak lze snížit výskyt halací a nehomogenních tmavých ploch?

U většiny typů LCD panelů není obrazovka podsvícena zcela rovnoměrně a jas mírně kolísá. Tím může dojít k výskytu halace. Znatelné to bývá především u tmavších obrazů při okraji obrazovky. Jelikož např. model FORIS FG2421 disponuje mimořádně nízkou hodnotou černé, lze dle okolností zaznamenat jen minimální halace. Tento efekt lze mírně omezit, nebo dokonce eliminovat úpravou hodnot černé, kontrastu, koeficientu gama nebo funkce Contrast Enhancer.

Jsou monitory EIZO kompatibilní se všemi grafickými kartami?

Pokud se omezíme na rozhraní, jimiž je daný monitor vybaven, pak v zásadě platí, že ano. Pro monitory s rozlišením 4K doporučujeme grafické karty s rozhraním DisplayPort 1.2 (60 Hz).

Moje grafická karta podporuje pouze G-Sync. Jako mohu používat FORIS FS2735?

Při výběru různých metod ochrany itegrity pohyblivého obrazu jsme zvolili hardwarově nezávislou technologii AMD FreeSync. Technologie G-Sync by byla v mikroprocesoru EIZO zpřístupněna pouze dočasně, což by znamenalo ztrátu důležitých optimalizací a kvality obrazu. Z tohoto důvodu technologii G-Sync nepodporujeme.

Vyšší kmitočty obnovení obrazu, tj. 120 resp. 144 Hz, můžete používat i v případě, že máte výkonnou grafickou kartu nepodporující technologii FreeSync. Vyšší kmitočty obnovení obrazu výrazně snižují deformace obrazu v důsledku rychlejšího pohybu. Případně můžete navíc aktivovat funkci Motion BlurReduction monitoru. Tato funkce nevyžaduje žádnou speciální synchronizační technologii a zkracuje dobu odezvy pod 1 milisekundu.

Jak monitor FORIS FS2735 podporuje G-sync?

Při výběru různých metod ochrany itegrity pohyblivého obrazu jsme zvolili hardwarově nezávislou technologii AMD FreeSync. Technologie G-Sync by byla v mikroprocesoru EIZO zpřístupněna pouze dočasně, což by znamenalo ztrátu důležitých optimalizací a kvality obrazu. Z tohoto důvodu technologii G-Sync nepodporujeme.

Vyšší kmitočty obnovení obrazu, tj. 120 resp. 144 Hz, můžete používat i v případě, že máte výkonnou grafickou kartu nepodporující technologii FreeSync. Vyšší kmitočty obnovení obrazu výrazně snižují deformace obrazu v důsledku rychlejšího pohybu. Případně můžete navíc aktivovat funkci Motion BlurReduction monitoru. Tato funkce nevyžaduje žádnou speciální synchronizační technologii a zkracuje dobu odezvy pod 1 milisekundu.

Lze FORIS FS2735 používat bez funkce FreeSync?

Při výběru různých metod ochrany itegrity pohyblivého obrazu jsme zvolili hardwarově nezávislou technologii AMD FreeSync. Technologie G-Sync by byla v mikroprocesoru EIZO zpřístupněna pouze dočasně, což by znamenalo ztrátu důležitých optimalizací a kvality obrazu. Z tohoto důvodu technologii G-Sync nepodporujeme.

Vyšší kmitočty obnovení obrazu, tj. 120 resp. 144 Hz, můžete používat i v případě, že máte výkonnou grafickou kartu nepodporující technologii FreeSync. Vyšší kmitočty obnovení obrazu výrazně snižují deformace obrazu v důsledku rychlejšího pohybu. Případně můžete navíc aktivovat funkci Motion BlurReduction monitoru. Tato funkce nevyžaduje žádnou speciální synchronizační technologii a zkracuje dobu odezvy pod 1 milisekundu.

Reproduktory nevydávají žádný zvuk, co mohu dělat?

Zkontrolujte prosím, zda je správně připojen audiokabel mezi zvukovou kartou (PC) a monitorem. Nastavte hlasitost na monitoru směrem doprava na střední hodnotu.

Proč EIZO používá AMD FreeSysnc?

Při výběru různých metod ochrany itegrity pohyblivého obrazu jsme zvolili hardwarově nezávislou technologii AMD FreeSync. Technologie G-Sync by byla v mikroprocesoru EIZO zpřístupněna pouze dočasně, což by znamenalo ztrátu důležitých optimalizací a kvality obrazu. Z tohoto důvodu technologii G-Sync nepodporujeme.

Vyšší kmitočty obnovení obrazu, tj. 120 resp. 144 Hz, můžete používat i v případě, že máte výkonnou grafickou kartu nepodporující technologii FreeSync. Vyšší kmitočty obnovení obrazu výrazně snižují deformace obrazu v důsledku rychlejšího pohybu. Případně můžete navíc aktivovat funkci Motion BlurReduction monitoru. Tato funkce nevyžaduje žádnou speciální synchronizační technologii a zkracuje dobu odezvy pod 1 milisekundu.

Do jaké míry je pro přenos obrazového signálu vhodné rozhraní USB-C?

Rozhraní USB-C na monitorech EIZO je kompatibilní s takzvaným režimem DisplayPort Alternate Mode. Tímto způsobem je možné přenášet obrazové signály přes USB-C. Počítač, resp. jeho rozhraní USB-C, musí být rovněž kompatibilní s tímto režimem, což splňuje například Macbook Pro a jeho rozhraní Thunderbolt. Zkontrolujte si prosím údaje poskytnuté výrobcem počítače.

K čemu slouží stabilizace jasu?

Udržení stálého jasu je nezbytně nutné pro brilantní podání barev. Běžné LCD monitory potřebují jednu až dvě hodiny, aby se jejich jas ustálil. Ale i potom citlivě reagují na změny teploty. Různé modely používají patentovanou elektroniku pro regulaci podsvícení. Ta se automaticky stará o zachování konstantního jasu – nezávisle na délce provozu a okolní teplotě.

K čemu slouží senzor okolního osvětlení / senzor EcoView?

Senzor měří množství okolního světla a automaticky upravuje jas obrazovky tak, aby byl dosažen co nejstálejší kontrast. Při jasném osvětlení je jas obrazovky zesílen, při slabém osvětlení snížen. Manuální nastavení jasu je rovněž možné.

Jaké předpoklady musejí být splněny k zobrazení rozlišení 4K při 60 Hz?

K použití rozlišení 4K při 60 Hz je nutná grafická karta se signálem pro Display Port verze 1.2.

Co znamená pojem „10bitové podání barev“?

Ve spojení s technologií LCD panelu Frame Rate Control (FRC) dosahují některé monitory série CG 10bitového barevného rozlišení. Díky miliardě barev jsou tak tyto obrazovky schopny reprodukovat i ty nejjemnější barevné odchylky. Předpokladem je však podpora 10bitového zpracování barev ze strany uživatelského softwaru i grafické karty.

Jak získám po otočení monitoru obraz orientovaný na výšku?

Při provozu ve formátu na výšku (označovaném také jako portrétní režim nebo režim pivot) je obrazovka otočená o 90°. To je velmi užitečné například při zpracování obrazu nebo při práci s textem. Pro využití této funkce potřebujete grafickou kartu umožňující otočení obrazu o 90°. Obraz se totiž neotáčí automaticky při otočení monitoru. Ovladače obvyklých grafických karet tuto funkci nabízejí, takže není zapotřebí žádný další software od společnosti EIZO nebo od třetích stran.

Co se skrývá za metodami přenosu 4K SST (Single Stream Transport) a MST (Multi Stream Transport)?

MST přenáší dvě poloviny obrazu (pravou a levou) vždy o rozlišení 2x2K při 30 nebo 60 Hz. Operační systém pokládá obě poloviny za oddělené obrazovky, dokud je ovladač nebo doplňkový software nespojí do jednoho obrazu. Tato metoda je u moderních monitorů s rozlišením 4K zastaralá, neboť ty dokážou pomocí Display Portu 1.2 zpracovat celý obraz 4K najednou. Tato metoda přenosu se nazývá SST. V takovém případě je do monitoru přenášen a zde zobrazován celý obraz jako plné rozlišení 4K při 60 Hz.

Můj 24palcový monitor ColorEdge je připojen prostřednictvím rozhraní HDMI, avšak můj operační systém umožňuje pouze rozlišení 1920 x1080 a nikoli 1920 x1200. Jak nastavím plné rozlišení?

Přejděte do nabídky monitoru pro administrátora. V části volitelných nastavení vyberte volbu Výběr signálu a nastavte formát signálu PC. Potvrďte provedené změny. Dode k novému spuštění monitoru.

Mohu svůj monitor EIZO ovládat pomocí softwaru?

Ano, je to možné pomocí softwaru ScreenManager Pro. Jeho prostřednictvím lze monitory EIZO ovládat pomocí rozhraní USB. U přístrojů s funkcí FineContrast tento software umožňuje automaticky k tomuto režimu přiřadit různé programy. Software je určen pro operační systém Windows.

Co je ScreenManager Pro?

ScreenManager Pro je software určený k ovládání monitorů EIZO pomocí rozhraní USB. U přístrojů s funkcí FineContrast tento software umožňuje automaticky k tomuto režimu přiřadit různé programy. Software je určen pro operační systém Windows.

K čemu slouží EcoView Index?

EcoView Index lze vyvolat stiskem tlačítka na obrazovce. Index ukazuje, jak ekologické je aktuální nastavení obrazovky. Je tak zřejmé, jak energeticky a nákladově efektivní je aktuální hodnota jasu.

Doporučené rozlišení se nezobrazuje, čím to může být?

Může se např. jednat o problém spojený s ovladačem grafické karty. Nainstalujte prosím nejnovější ovladač pro svou grafickou kartu a restartujte počítač i monitor.
Starší grafické karty nemusejí být schopny zobrazit toto rozlišení; v takovém případě budete potřebovat novou grafickou kartu s odpovídajícím výstupem.

Jaké jsou výhody podsvícení LED?

Podsvícení bílými diodami LED má při stejné hodnotě jasu proti podsvícení trubicemi CCFL poloviční spotřebu elektrické energie. To znamená neobyčejně energeticky účinný provoz a podstatné snížení nákladů na energii. Další přednost: Na rozdíl od zářivkových trubic neobsahují diody LED žádnou jedovatou rtuť škodící životnímu prostředí.

U LCD obrazovek může dojít k výskytu vadných pixelů. Jak se EIZO staví k tomuto tématu?

Obrazovky se skládají z milionů obrazových prvků o ploše menší než setina čtverečního milimetru. Tyto prvky mohou vykazovat závady, které se projeví trvalým svícením nebo zhasnutím. Jejich viditelnost závisí především na okolní ploše. Svíticí body jsou např. ve světlém okolí téměř neznatelné. Každá obrazovka LCD je z hlediska výskytu vadných pixelů jiná.
Abychom mohli jasně odpovědět na otázku, jaký počet vadných pixelů považuje společnost EIZO za nepřípustný, jsou obrazovky značky EIZO testovány dle uznávaných mezinárodních norem. V průměru ze všech přístrojů se těchto přípustných tolerancí ani zdaleka nedosahuje. LCD panely, které tyto požadavky nesplňují, EIZO na trh neuvádí. V závislosti na modelu jsou monitory značky EIZO zárukou nulového výskytu vadných pixelů pro trvale svíticí subpixely (obrazové prvky dle ISO 9241-307). Doba trvání: šest měsíců od data prodeje.

Které grafické karty EIZO podporuje?

Přímé doporučení není možno poskytnout. Výstupní signál by měl být digitální a měl by podporovat maximální rozlišení monitoru.

K čemu slouží rozbočovač USB?

Spolu s počítačem kompatibilním s technologií USB funguje monitor jako rozbočovač, k němuž lze pomocí USB připojit další periferie.

Co znamená pojem „overdrive“?

Tato metoda je založena na předem vypočítaném inteligentním spínání obrazových bodů, tak aby byly zaručeny velmi rychlé doby odezvy nejen u přechodu černá-bílá, ale i u všech ostatních barevných odstínů. Změny obrazu u rychlých videosekvencí, 3D CAD animací a her jsou díky tomu bez rušivých efektů.

Můžu svůj Macbook Pro z konce roku 2016 připojovat a nabíjet přes rozhraní USB-C?

MacBook Pro 13"" využívá k napájení a nabíjení zdroj 9 V / 3 A. Ten může zastoupit rozhraní USB-C na monitoru EV2780.
V této souvislosti prosím nepřehlédněte aktualizaci firmwaru pro model EIZO FlexScan EV2780.

Čím mám čistit plochu svého LCD monitoru značky EIZO?

Má-li monitor trvale vypadat jako nový a chcete-li prodloužit jeho životnost, doporučujeme jeho pravidelné čištění. Rám a plochu LCD panelu čistěte dle následujícího postupu:

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Nikdy nepoužívejte ředidla, benzol, alkohol (etanol, metanol nebo izopropylalkohol), abrazivní prostředky nebo jiné silné roztoky, které by mohly poškodit povrch rámu nebo LCD panelu.

Rám
Odstraňte skvrny jemným hadříkem navlhčeným ve slabém čisticím prostředku. Nikdy nestříkejte vosk nebo čisticí prostředky přímo na rám. (Podrobné informace najdete v uživatelské příručce.)

LCD displej
Plochu obrazovky lze v případě potřeby očistit jemným hadříkem (např. bavlna nebo utěrka na brýle). Obtížně odstranitelné skvrny pomůže zpravidla překonat mírné navlhčení hadříku vodou, které zvýší čisticí účinek.

Co znamená DisplayPort?

Jedná se o digitální rozhraní pro obrazové a zvukové signály pro počítačové monitory s větší šířkou přenosového pásma a kompaktním konektorem.

Nedaří se mi zobrazit úplné rozlišení 2560 x1440 bodů prostřednictvím rozhraní DVI. Jak mám postupovat?

Pro rozlišení vyšší než 1920 x 1200 potřebujete signál a kabel DualLink, protože přenosový kmitočet je vyšší než 165 MHz.

Co je výhodou 16bitové tabulky LUT (Look-Up-Table)?

Když jde při práci o přesnost barev, je rozhodující, jak dobře dokáže monitor odlišit jednotlivé barevné tóny. Pro dosažení maximální barevné hloubky a potlačení nežádoucích pruhů a špatně zobrazených kontur vynakládá EIZO mimořádné úsilí: 16bitová převodní tabulka (LUT) zajišťuje precizní barevné rozlišení tak, aby i nejjemnější struktura v temné části obrazu byla vykreslena do detailu.

Při použití rozlišení 2560 x1440 bodů a rozhraní DVI je obraz nestabilní. Jak mám postupovat?

Pro rozlišení vyšší než 1920 x 1200 potřebujete signál a kabel DualLink, protože přenosový kmitočet je vyšší než 165 MHz.

Co znamená „gama“?

Podání barevného tónu závisí na změně intenzity vstupního signálu. Tento vztah se obecně označuje jako koeficient gama. U reprodukce obrazu způsobují nižší hodnoty gama bělavější obraz, zatímco vyšší hodnoty gama dělá obraz kontrastnějším.

Kdy potřebuji kolorimetr a kdy spektrofotometr?

Spektrofotometr i kolorimetr měří barvu světla. Oba lze srovnatelně dobře použít ve spojení s kalibračním softwarem ColorNavigator pro monitory EIZO. Spektrofotometr dokáže kromě toho měřit i pigmenty. Ke kalibraci scannerů, tiskáren a dalších výstupních zařízení je však zapotřebí další aplikace od výrobce měřicího přístroje.

Kdy potřebuji signál DualLink?

U rozlišení vyšších než 1920 × 1200 je nutné použít signál a kabel DualLink pro šířku pásma nad 165 MHz.

Jak funguje kalibrace?

Při kalibraci uživatelem na místě dochází k nastavení požadovaného bílého bodu a gamakřivky kombinací měření a výpočtů na šedé škále. Tento postup typický pro EIZO je časově úsporný a přesnější než chybová měření většího počtu tónů pomocí běžnějších ručních měřidel. Bezpečným základem je precizní tovární kalibrace doporučenými laboratorními měřidly.

Může moje PC nebo Mac zobrazovat rozlišení 4K?

Níže naleznete seznam grafických karet kompatibilních s monitory EIZO o rozlišení 4K.

Vlastním monitor se širokým barevným rozsahem (wide gamut). Barvy v internetovém prohlížeči (IE, Firefox apod.) se ale zobrazují příliš sytě. Co je důvodem tohoto přesycení a jak se ho nejlépe zbavím?

Většina internetových prohlížečů nepodporuje žádnou správu barev. To znamená, že prohlížeč ignoruje barevné profily obrázků. Pak se například obrázky sRGB zobrazí s využitím plného barevného rozsahu (wide gamut) monitoru. To je příčinou nadměrné sytosti barev. Stejná situace nastává také u prohlížečů obrázků postrádajících správu barev.
U všech monitorů EIZO naleznete režim sRGB, jenž zobrazované barvy zúží do barevného prostoru sRGB. S tímto nastavením uvidíte na svém monitoru EIZO obrázky sRGB v internetovém prohlížeči nebo prohlížeči obrázků správně. Monitor EIZO tak napraví to, co internetový nebo obrázkový prohlížeč ignoroval.

Jaké jsou výhody funkce EcoView Sense?

Funkci EcoView Sense využije ten, kdo chce ušetřit energii. Tato funkce automaticky zapíná a vypíná obrazovku podle toho, zda před ní sedí uživatel, či nikoliv. EcoView Sense zjistí přítomnost uživatele ještě předtím, než se dotkne myši nebo klávesnice. Obrazovka je vždy připravena k okamžitému provozu, ale za nepřítomnosti uživatele nespotřebovává žádnou energii.

K čemu slouží funkce „Smart Detection“?

Smart Detection samočinně rozpozná, kde se na obrazovce nachází okno se hrou nebo videem. Na tuto oblast pak nasměruje funkce Smart Insight a Smart Resolution.

Smart Resolution patří mezi patentované technologie společnosti EIZO, které kontrolují šum a neostrost obsahu na obrazovce. Smart Resolution zajišťuje, aby nedošlo ke zvýraznění šumu, a doostřuje obraz korekcí neostrostí. U her může Smart Resolution například doostřit obraz tak, že bude působit živěji. U jiného obsahu, jako jsou fotografie a webové stránky, rozlišuje Smart Resolution pleťové tóny a zlepšuje jejich podání.

Smart Insight analyzuje tmavé scény a optimalizuje je tak, aby byly viditelnější a zřetelnější.

Obraz se jeví jako neostrý. Co mohu dělat?

Nejprve prosím zkontrolujte rozlišení LCD obrazovky. Zjistěte, jaké je pro daný LCD panel doporučené rozlišení. Pokud jste nastavili nižší rozlišení, než je doporučeno, může dojít k rozostření.

Co znamená „rozlišení“?

LCD displej se skládá z pevného počtu obrazových prvků (pixelů), které rozsvícením tvoří obraz. Obraz se skládá z horizontálních a vertikálních pixelů. LCD panely dosahují nejvyšší kvality obrazu, když je možné přiřadit data všem pixelům, tj. když rozlišení nastavené v počítači odpovídá rozlišení LCD displeje.

Jaké jsou výhody vestavěné kalibrační sondy?

Vestavěná kalibrační sonda zajišťuje maximální věrnost barev. Před kalibrací se automaticky nastaví do správné polohy a do dalšího měření se opět schová do rámu monitoru. Každá obrazovka je přesně sladěna s vlastní sondou. Přitom se například měřené místo u horního okraje obrazovky porovná se středem panelu, takže senzor pak měří, jako by byl umístěn do středu obrazovky. Rozptyl mezi sériemi, který se může vyskytovat u externích měřicích přístrojů, je u tohoto integrovaného řešení vyloučen. Při inicializaci senzoru je zjištěno dokonce i působení okolního osvětlení a jeho vliv je během kalibrace zohledněn.

Jak mohu nechat opravit svůj monitor EIZO, pokud se vyskytne závada?

Opravy a výměny na místě provádní náš servisní partner:

Kontaktní osoba: Miroslav Švec
Meteor Centre Office Park "B"
Sokolovská 100/94
CZ - 186 00 Praha 8

vchod pro pěší z ulice Thámova 32
hned naproti výstupu z metra B - stanice Křižíkova

tel.: +420 222 319 711
mobil: +420 723 448 935
e-mail: miroslav.svec@eizo.com
Otevřeno - příjem a výdej zakázek Po – Pá 9:00 – 17:00

Co znamená sRGB?

Mezinárodní standard pro barevný prostor RGB. K přizpůsobení barev mezi různými oblastmi použití a přístroji, jako jsou monitory, scannery a digitální fotoaparáty, byl definován barevný prostor, který lze nastavit ve většině přístrojů. Obrazy sRGB, které jsou vytvářeny nebo reprodukovány v přístrojích sRGB, mají nejvýše pokrytí prostoru sRGB a nedisponují barvami mimo barevný prostor sRGB. Přiřazení barev i bílého bodu a koeficientu gama je pevně definováno.

Mohu kalibrovat svůj monitor EIZO ColorEdge?

LCD monitory ColorEdge lze hardwarově kalibrovat a profilovat pomocí softwaru EIZO ColorNavigator. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Neinstalujte prosím jiné kalibrační programy, které případně nepodporují hardwarovou funkci LCD monitorů ColorEdge.

Co dělat, když se hluboce černé a tmavé odstíny zobrazí příliš jasně?

Pokud videosignál vykazuje omezenou hloubku barev, která se pohybuje v rozmezí 16–235 namísto 0–255, působí černé oblasti obrazovky šedivě. Nejsou barvy správně zobrazeny, může se jednat o tzv. YUV formát. Tento problém je možno vyřešit nastavením barevného prostoru.

Co znamená pojem „kontrast“?

Kontrast je poměr bílé k černé a u monitorů se většinou uvádí jako kontrast v temné komoře v kontrolovaném laboratorním prostředí. Typické hodnoty kontrastu na potištěném papíře jsu 6:1 u novin, 31:1 u laserového tisku a 49:1 u fotopapíru. Hodnot kontrastu v temné komoře nelze např. v kanceláři dosáhnout, neboť extrémně hluboké černé nelze v běžném okolním světle docílit ani při vypnuté obrazovce.

Co znamená Look-Up-Table (LUT)?

Zde se v monitoru přiřazují hodnoty signálu k barevným tónům na výstupu. Kvůli přesnému ovládání barev jsou monitory EIZO vybaveny 16-, 14-, 12- nebo 10bitovou LUT (Look-Up-Table) tabulkou namísto běžné 8bitové. Tuto přesnou práci vykonává speciální, vysoce výkonný čip, vyvinutý firmou EIZO.

K čemu slouží EIZO ColorNavigator?

Software ColorNavigator slouží k jednoduché a přesné kalibraci monitorů ColorEdge.

Jak pomocí senzoru swing dosáhnu optimální kalibrace?

Pro docílení optimální kalibrace by mělo okolní světlo dopadající během kalibrace na obraz monitoru a na senzor odpovídat běžným pracovním podmínkám na daném místě.

Co znamenají kombinace písmen ve značení modelů monitorů EIZO?

Písmena za čísly mají následující význam:
BK: Barva rámu černá
GY: Barva rámu šedá
WS: Barva rámu bílo-stříbrná
WT: Barva rámu bílo
X nebo A: Novější typ téhož modelu
H: Sloupový stojan
FS: Nastavitelný stojan FlexStand

K čemu slouží funkce Smart Resolution?

Smart Resolution patří mezi patentované technologie společnosti EIZO, které kontrolují šum a neostrost obsahu na obrazovce. Smart Resolution zajišťuje, aby nedošlo ke zvýraznění šumu, a doostřuje obraz korekcí neostrostí. U her může Smart Resolution například doostřit obraz tak, že bude působit živěji. U jiného obsahu, jako jsou fotografie a webové stránky, rozlišuje Smart Resolution pleťové tóny a zlepšuje jejich podání.

Jaké pomůcky nabízí EIZO k řízení kvality zobrazovačů v lékařské oblasti?

Speciálně pro řízení kvality zobrazovačů série RadiForce vyvinula společnost EIZO software RadiCS. Ten nabízí řadu testů a automatických nastavení k zajištění stálé a konzistentní reprodukce obrazu na všech LCD monitorech RadiForce; podporuje však také obrazovky jiných výrobců. Software automaticky provádí testovacími obrazci a pomáhá provést měření a posouzení dle norem při zachování úspory času a nákladů. Výsledky měření se automaticky přenášejí do dokumentace a archivují se a pomocí volitelného softwaru RadiNET Pro je také možné provádět jejich centrální správu. Kalendář s notifikační funkcí zajišťuje včasné kontroly. Pro měření jasu, včetně oslnění, je nutný příslušný měřicí přístroj. RadiCS automaticky načítá hodnoty naměřené nejrůznějšími jasoměry.

Co znamená pojem „pozorovací úhel“?

Údaj o pozorovacím úhlu označuje úhel, pod nímž je dosaženo kontrastu vyššího než 10:1. Většinou jde o hodnoty od 160° do 178°. Tyto hodnoty nevypovídají nic o tom, jakých mimořádných rozdílů kontrastu lze dosáhnout v rámci pozorovacího úhlu. Pro uživatele by nemělo docházet ke zřetelným změnám kontrastu mezi kolmým a mírně šikmým úhlem pohledu. Nesmí panovat rozdíly mezi pohledem pozorovatele do středu a k okraji obrazu. Zřetelněji vynikne stabilita kontrastu u různých LCD technologií při použití měřicího diagramu nebo přímým vizuálním porovnáním. Čím stabilnější jsou kontrasty v zorném kuželu pozorovatele, tím lepší je reprodukce obrazu.

Jak funguje autokalibrace?

Jedná se o kalibraci ovládaných přístrojů vestavěnou kalibrační sondou bez zásahu uživatele. Dokonce ani počítač nemusí být zapnut. Po naprogramování se kalibrace spouští v noci, během polední přestávky nebo v libovolných jiných nastavených časech. Programování lze pohodlně provést pomocí softwaru ColorNaviagtor nebo přes OSD menu.

Co znamená teplota barev?

Teplota barev je měřítko pro měření bílého bodu a udává se v kelvinech. U vysokých teplot svítí bílý bod světle modře, zatímco u nižší teplot se zbarvuje spíše do červena.
5000 K: Užívá se často v tiskařském průmyslu.
6500 K: Hodí se k zobrazení fotografií a videa.

Ve kterých operačních systémech mohu použít kalibrační software ColorNavigator?

EIZO nabízí různé verze aplikace ColorNavigator. Ty jsou kompatibilní s operačními systémy Windows a Mac.

K čemu slouží dálkové ovládání?

Dálkové ovládání usnadňuje uživateli optimální nastavení. Důležité funkce jsou dostupné intuitivně stisknutím tlačítka. Jedná se zejména o: Přepínání mezi konzolí, video přehrávačem, počítačem, obraz v obraze, režimy Cinema, Game a Thru, a dále hlasitost, basy, výšky a vyvážení.

Nebude text na monitoru s rozlišením 4K obtížně čitelný?

Nemusí být. Můžete využívat přesnost rozlišení 4K za současného zobrazování textu v příjemné velikosti.

Mohu u jednoho LCD provozovat dvě PC?

Monitory EIZO jsou většinou vybaveny dvěma nebo několika signálovými vstupy. Pomocí tlačítka Signal 1–2 nebo „S“ dle modelu můžete snadno přepínat mezi 2 nebo několika počítači tam a zpět.

Co znamená HDMI?

High Definition Multimedia Interface. Rozhraní pro přenos digitálních obrazových a zvukových dat

K čemu slouží dynamické zesílení kontrastu a zesílení obrysů?

Dynamické zesílení kontrastu a obrysů zvyšuje kontrast reprodukce barevných tónů v obraze a současně optimalizuje ostrost. Tmavé scény jsou tak reprodukovány do nejmenších detailů. Obrazy jsou tak působí ještě plastičtěji a filmy živěji.

Potřebuji ke svému monitoru EIZO ovladač?

Ne, ovladač není zapotřebí. Monitory jsou rozpoznány prostřednictvím signálového vstupu a poté nainstalovány jako standardní monitor nebo monitor Plug & Play.

K čemu slouží 3D-Look-Up-Table?

Typické 1D LUT tabulky (Look-Up-Tables) obsahují oddělené tabulky pro červenou, zelenou a modrou barvu. Pro obzvláště přesné řízení barev používá firma EIZO dle modelu jedinou trojrozměrnou LUT tabulku (3D Look-Up-Table), a dosahuje tak přesného mísení základních barev pro libovolný barevný odstín – jde o klíčovou technologii pro ideální šedý klín a vysoce precizní podání barev.

Jaký je rozdíl mezi 4K-UHD a 4K-DCI?

4K-UHD popisuje rozlišení 3840 × 2160, 4K-DCI pak rozlišení 40962160. 4K-DCI se často užívá ve filmovém průmyslu.

K čemu je dobré 16bitové zpracování barev?

Detailní a přesná reprodukce vyžaduje exaktní výpočty barevných a jasových hodnot. Přitom nesmí docházet k jejich oříznutí ani ke zkreslení vlivem zaokrouhlovací chyby. Tmavší části obrazu se musejí speciálně zohlednit, neboť v této oblasti leží výstupní hodnoty těsně u sebe. Aby se zabránilo tónovému zkreslení a tvorbě pruhů, sází i zde EIZO na maximální dokonalost: Speciální mikročipy vyvinuté firmou EIZO přepočítávají barevné tóny na 16 bitů, což odpovídá výpočetní přesnosti až 1/65 000.

Je k přenosu 4K při 60 Hz nutný speciální kabel pro Display Port?

Ne. V zásadě je každý dobrý kabel pro Display Port schopen přenosu 4K při 60 Hz.

Mohu LCD monitor EIZO RadiForce přimontovat k rameni nebo jinému nosiči?

LCD monitory EIZO RadiForce lze většinou vyjmout ze stojanu. Jsou na zadní stěně vybaveny čtyřmi montážními otvory dle standardu VESA k montáži na jiné nosné prvky. Před montáží je vhodné ověřit maximální nosnost konstrukce.

V čem se liší jednotlivé série ColorEdge (CG a CS)?

Monitory ColorEdge značky EIZO přesvědčují přesným a absolutně barevně věrným obrazem pro účely zpracování obrazu, filmové či televizní produkce, předtiskové přípravy nebo fotografie.

Co je rozšířený gamut?

Rozšířený gamut označuje barevný prostor, který značně přesahuje viditelnou paletu běžných LCD monitorů. Podle modelu pokrývá až 100 % barevného prostoru NTSC a 99 % barevného prostrou Adobe-RGB. Barvy na těchto monitorech zajišťují u LCD monitorů dosud nevídanou, realistickou kvalitu obrazu.

Mám dosud monitor EIZO, který je starší 5 let a není uveden na stránkách www.eizo.de. Mohu k němu stále získat podklady nebo náhradní díly?

Obraťte se prosím na našeho servisního partnera:
Kontaktní osoba: Miroslav Švec
Meteor Centre Office Park "B"
Sokolovská 100/94
CZ - 186 00 Praha 8

vchod pro pěší z ulice Thámova 32
hned naproti výstupu z metra B - stanice Křižíkova

tel.: +420 222 319 711
mobil: +420 723 448 935
e-mail: miroslav.svec@eizo.com
Otevřeno - příjem a výdej zakázek Po – Pá 9:00 – 17:00

K čemu slouží Digital Uniformity Equalizer (DUE)?

Pro vysoce věrné podání obrazu jsou zásadními faktory homogenní rozložení jasu a čisté barvy. O to se stará obvod DUE, neboli Digital Uniformity Equalizer. Pro každý tón na celé zobrazovací ploše bod po bodu koriguje jasovou a barevnou nerovnoměrnost.

Co znamená „HDCP“?

Systém kódování digitálního signálu jako ochrana proti kopírování digitálního obsahu, jako je video, hudba atp. Přenos digitálního obsahu je chráněn tak, že obsah je na straně vysílače zakódován, přenesen pomocí výstupu DVI a na straně přijímače opět dekódován. Digitální obsah není možné reprodukovat, není-li funkce HDCP podporována současně na straně vysílače i přijímače.

Jak probíhá výměna na místě poskytovaná společností EIZO?

Výměnu na místě poskytovanou společností EIZO zajišťuje náš servisní partner EIZO Czech. Obraťte se prosím na telefonní linku: +420 222 319 711. Pracovní doba je vždy od pondělí do pátku od 8:00 do 16:30. Je-li nutná výměna vašeho přístroje, do jednoho pracovního dne pro vás bude připravena odpovídající náhrada. Navštíví vás přepravce a doručí náhradní přístroj na příjem zboží nebo recepci. Zároveň odveze nefunkční přístroj.

Splňují LCD monitory EIZO RadiForce požadavky na elektrickou bezpečnost v blízkosti pacientů?

Monitory EIZO RadiForce, které lze používat v blízkosti pacientů, splňují normu EN60601-1, resp. směrnici CE-Medical Device. Zda konkrétní model RadiForce splňuje tyto požadavky na elektrickou bezpečnost, je uvedeno v příslušném produktovém listu.

Jaké možnosti sjednocení barev na tiskárně, monitoru a softwaru pro zpracování obrazu existují?

Odpověď a stručný přehled vám poskytne náš malý komiksový rádce: "Rádce společnosti EIZO pro hlubší porozumění digitální fotografii"

Jsou LCD monitory FORIS kompatibilní s konzolemi Playstation a Xbox?

Ano. Při použití s konzolí Xbox se prosím ujistěte, zda je monitor nastaven na 60 Hz (viz příručka k Xboxu).

Jaké hodnoty mám nastavit v programu ColorNavigator k dosažení optimálních výsledků?

K dosažení optimálních výsledků je vhodné se seznámit s problematikou správy barev.

K čemu slouží PowerManager?

PowerManager dokáže rozpoznat přerušení práce. Následuje automatické snížení odběru, a to až na úroveň vypnutí monitoru.

Pro které části těla/metody, resp. pro jaký účel je určena obrazovka RadiForce dle normy DIN 6868-157?

Pro zobrazovací systémy dle normy DIN 6868-157 jsou v závislosti na části těla/metodě určeny různé obrazovky EIZO RadiForce. Software EIZO pro řízení kvality RadiCS pro tento účel rozlišuje třídy I až VIII. V následující tabulce jsou uvedeny vhodné obrazovky pro jednotlivé kategorie.

Poznámka: Pro každý diagnostický zobrazovací dle normy DIN 6868-157 je nutné provést kontrolu poklesu a stálosti jasu.

Jak mohu ekologicky zlikvidovat svůj starý monitor?

Od data účinnosti německého zákona o elektrických a elektronických zařízeních (ElektroG) dne 24. března 2006 není dovoleno vyhazovat tato zařízení do odpadu. Je třeba je likvidovat ekologicky a recyklovat. To platí i pro staré přístroje značky EIZO.

Jako soukromý uživatel můžete svůj starý monitor odevzdat v místní sběrně. Odevzdání je bezplatné. Adresu nejbližší sběrny zjistíte u obecního úřadu.

Obchodníky prosíme, aby nás kontaktovali.

Jak účinkuje korekce kolísání barev?

Barevné podání modulů LCD kolísá s teplotou.

Jaké technologie panelů EIZO používá a čím se liší?

EIZO používá technologie PVA, IPS a TN.

Jaké je přiřazení částí těla/metod dle normy DIN 6868-157 ke třídám použití RadiCS a jaké jsou minimální požadavky na zobrazovací zařízení?

Podle části těla/metody jsou dle normy DIN 6868-157 určeny různé minimální požadavky na zobrazovací přístroje. Software EIZO pro řízení kvality RadiCS pro tento účel rozlišuje třídy I až VIII. V následující tabulce je uvedeno rozdělení do tříd a minimální požadavky.

Poznámka: Pro každý diagnostický zobrazovací dle normy DIN 6868-157 je nutné provést kontrolu poklesu a stálosti jasu.

Jaké prostředí je ideální pro zpracování digitálních fotografií na obrazovce?

Odpověď a stručný přehled vám poskytne náš malý komiksový rádce: "Rádce společnosti EIZO pro hlubší porozumění digitální fotografii"

Mohu připojit monitor k profesionální obrazové aparatuře kompatibilní s rozlišením 4K?

Informace o kompatibilitě monitorů 4K s obrazovou technikou.

Co stanoví norma DIN 6868-157?

DIN V 6868-157. Tato norma DIN reguluje kontrolu poklesu a stálosti jasu pro zobrazovací systémy v radiografii s cílem zajistit potřebnou kvalitu obrazu.

Co znamená pojem Full HD?

Full High Definition. Reprodukce obrazu s vysokým rozlišením 1920 bodů na 1080 řádcích. Full HD se používá buď v plném (1080p, progresivním), nebo prokládaném (1080i) režimu.

Jaké výhody má pro mne Smart Insight a jak funguje?

Smart Insight analyzuje tmavé scény a optimalizuje je tak, aby byly viditelnější a zřetelnější.

Která směrnice pro zajištění kvality platí v Německu?

Podle německého Spolkového ministerstva životního prostředí, ochrany přírody a bezpečnosti reaktorů (BMU) je podle nařízení o rentegech (QS-RL) platnou směrnicí pro zajištění kvality: „Opatření k zajištění kvality rentgenových zařízení k vyšetření nebo ošetření lidí“.

Kde lze získat směrnici QS-RL?

U německého Spolkového ministerstva životního prostředí, ochrany přírody a bezpečnosti reaktorů.

Starší modely EIZO

Informace o starších modelech EIZO najdete na stránkách EIZO Global.

Přejít na stránku EIZO Global