Proč se při práci na počítači oči unavují?

Při sezení u počítače unavujete své oči. Tomu nelze zabránit v situaci, kdy dlouhé hodiny sedíte těsně před obrazovkou. Tento účinek je dokonce mnohem silnější než u jiných podobných přístrojů, např. u televizoru. Jak lze zmírnit únavu očí? V EIZO jsme se věnovali důslednému výzkumu příčin únavy očí, abychom na základě získaných poznatků vyvinuli monitory, jež šetří vaše oči.


Přetěžuje podsvícení LED naše oči?

S rozšířením podsvícení LED si stále více uživatelů stěžuje na únavu svých očí v důsledku chvění obrazu. Někteří hodně citliví uživatelé vnímají velmi rychlé blikání podsvícení LED jako chvění. Nepříznivé účinky se mohou projevovat samozřejmě i u uživatelů, kteří chvění obrazu sami nevnímají.

Jak vzniká chvění obrazu?

Tlumení podsvícení (řízení jasu) se provádí dvěma způsoby: pulzně šířkovou modulací a stejnosměrně.

Pulzně šířkové ztlumování podsvícení je regulace jasu řízenou změnou intervalů blikání.

Přednosti:

  • Větší rozsah nastavení jasu
  • Jednodušší struktura obvodů

Nevýhoda:

Rychlé zapínání a vypínání diod LED může vést ke vzniku jevu chvění obrazu.

Stejnosměrné ztlumování podsvícení je regulace jasu řízenou změnou napětí.

Přednost:

Žádné chvění obrazu

Nevýhoda:

Obtížná regulace barev tmavých obrázků.

U monitorů LED se často používá pulzně šířková modulace. Konstrukce je jednoduchá a hromadná výroba je snadná. Co způsobuje chvění obrazu při použití pulzně šířkové modulace? Třebaže obrazovka pracuje na velmi vysokém kmitočtu (cca 200 Hz), někteří lidé vnímají chvění. Při snížení jasu je chvění LED mírnější. To závisí na době rozsvícení diod LED. Čím tmavší je obraz, tím kratší je doba rozsvícení. Proto platí: Čím tmavší je obrazovka, tím silnější je chvění

Čím tmavší je nastavení monitoru, tím silnější je chvění
Souvislost jasu obrazovky a doby rozsvícení LED

Skutečně chvění obrazu přetěžuje naše oči?

Pomocí pokusů jsme se pokusili získat poznatky o vnímání různých postupů řízení jasu uživatelem.

Zdroj: Univerzita Kitasato (Japonsko), School of Allied Health Sciences (n=10)

Výsledky experimentů na téma vnímání chvění obrazu

Zjistili jste unavování očí?

Účinek: Stejnosměrná regulace šetří oči

Která technologie byla obecně nejšetrnější k očím?

Porovnání technologií regulace jasu

Společnost EIZO vyvinula hybridní model, který spojuje přednosti pulzně šířkové a stejnosměrné regulace. Obraz byl zbaven chvění použitím těchto opatření:

  • Při vysokém jasu: stejnosměrné ztlumování jasu. Snižuje se chvění obrazu a únava očí.
  • Při nižším jasu: pulzně šířkové ztlumování. Snižuje se chvění obrazu při nižším jasu.

Přetěžuje jasná obrazovka oči?

Na první pohled působí jasná obrazovka jako průzračná a dobře čitelná. Nicméně obrazovka s přílišným jasem je hlavní příčinou únavy očí. I příliš tmavá obrazovka však oči unavuje, protože je hůře čitelná. V EIZO jsme se věnovali výzkumu účinků naší funkce Auto EcoView, která automaticky přizpůsobuje jas obrazovky okolnímu světlu.

Zdroj: Univerzita Kitasato (Japonsko), School of Allied Health Sciences

Jak silný byl únavu očí i čitelnost ?

Menší únava očí díky optimálnímu jasu

Většina monitorů EIZO FlexScan je vybavena snímačem okolního světla Auto EcoView. Funkce Auto EcoView zajišťuje, aby obrazovka nebyla ani příliš jasná, ani příliš tmavá. Jas monitoru se automaticky přizpůsobuje. Zmírňuje se tak únava očí způsobovaná dlouhými hodinami práce u obrazovky.


Přetěžuje modré světlo oči?

Dříve byla často probírána otázka, zda modré světlo nezpůsobuje nadměrnou únavu zraku. Podívejme se nejprve, kde se modré světlo nalézá ve světelném spektru.

Umístění modrého světla ve světelném spektru

Modré světlo patří do viditelné části světelného spektra. Jeho vlnová délka je ohraničena oblastí ultrafialového světla.

Vlnová délka UVA a modrého světla spolu sousedí

Ultrafialové záření, jež dopadá na zemský povrch, se skládá z 99 % ze záření UVA o vlnové délce 315 až 400 nm. Třebaže modré světlo patří do viditelné části světelného spektra, ovlivňuje únavu očí. Protože vlnové délky modrého světla a UVA záření spolu sousedí, má úvaha o přetěžování očí modrým světlem své opodstatnění.

Naše výzkumy věnující se souvislostem technologie LED a modrého světla potvrzují, že podíl modrého světla u podsvícení LED a CCFL je přibližně stejně vysoký.

Souvislost mezi technologií LED a modrým světlem

Snížení podílu modrého světla u LCD monitoru

Protože modré světlo přispívá k únavě zraku, vyzkoušeli jsme, do jaké míry lze podíl modrého světla snížit provedením kalibrace monitoru.

Snížení teploty barev

Při snížení teploty barev dochází ke zvýšení podílu světla větší vlnové délky (vyšší podíl červené). Snížíme-li původní teplotu barev našich monitorů (6500 až 7000 K) na hodnotu 5000 K, získáme tento obraz.

Vliv snížené teploty barev na jas

Nižší teplota barev a snížený jas

Snížíme-li jas monitoru z maximální hodnoty na střední hodnotu (cca 120 cd/m²) a teplotu barev na 5000 K, získáme tento obraz.

Podíl modrého světla lze snížit na jednu šestinu.

Řešení od společnosti EIZO

Provedli jsme výrazné snížení jasu a teploty barev u našich monitorů, a tím jsme zmírnili unavující účinek modrého světla. K tomuto účelu jsme použili různé technologie. Použitím automatického řízení jasu, který zajišťuje funkce Auto EcoView, ve spojení s režimem papíru (Paper Mode), který je poskytován standardním nastavením Fine Contrast, jsme dosáhli příjemnějšího pocitu při sledování obrazovky. Žádoucí vedlejší účinek: nižší jas obrazovky vede ke snížení celkové spotřeby energie.