Kontrast

Kontrast je jedním z nejdůležitějších předpokladů přesné diagnostiky založené na zobrazovacích metodách. Čím je kontrast vyšší, tím více rozdílů v odstínech mohou naše oči postřehnout. Většina zdravotnických monitorů se vyznačuje obrazovkou s vysokým kontrastem, což je bezesporu první a nejdůležitější předpoklad kontrastního obrazu. Ovšem i obraz na vysoce kontrastním monitoru může výrazně utrpět při nevhodném okolním osvětlení.

Okolní osvětlení může kontrast snížit několika způsoby. Mezi nejvýznamnější patří:

1. Rozptylující se odrazy: Světlo se odráží rovnoměrně od celé obrazovky, přičemž způsobuje blednutí tmavých tónů.
2. Zrcadlové odrazy a odlesky: Od obrazovky se přímo odráží vnější světelný zdroj nebo jiný objekt, takže na obrazovce spatřujeme jeho odlesk nebo světlou šmouhu. To působí rušivě a v daném místě nastává pokles kontrastu.
Uvedené jevy se však dají potlačit použitím obrazovky s antireflexní vrstvou a vhodným umístěním monitoru tak, aby světlo nedopadalo přímo na obrazovku.

Okolní osvětlení nejvýznamněji snižuje kontrast tím, že ovlivňuje schopnost zraku přizpůsobit se určité úrovni jasu. Lidský zrak je schopen vnímat kontrastní poměr 1000:1, nicméně této škále neodpovídají neměnné hodnoty jasu, ale je vztažena k danému prostředí. Například i v temném tunelu můžete zřetelně rozpoznat většinu objektů. Když se však náhle ocitnete venku na denním světle, většina objektů bude jasnější než prostředí uvnitř tunelu a budou se vám jevit jako jasně bílé. Je to dané tím, že nejtemnějším objektům v přítmí tunelu přiřadí vaše vnímání černou barvu, zatímco nejjasnějším objektům – například tlumeným světlům na stropě – přiřadí bílou barvu. Cokoli jasnějšího než ona tlumená světla se pak vašemu zraku bude přirozeně jevit jako bílé. Když vykročíte ven, budete náhle oslněni, neboť většina objektů zde bude jasnější než vše uvnitř tunelu.

Oči se přizpůsobují úrovni jasu v daném prostředí. Když je zrak přizpůsoben temnému tunelu, přechod ven přivodí dočasné oslnění bílým světlem. Avšak po několika minutách oči přivyknou jasnějšímu prostředí.
Oči se přizpůsobují úrovni jasu v daném prostředí. Když je zrak přizpůsoben temnému tunelu, přechod ven přivodí dočasné oslnění bílým světlem. Avšak po několika minutách oči přivyknou jasnějšímu prostředí.

Naopak když budete mít oči uvyklé dennímu světlu a náhle se ocitnete v temném tunelu, všechny objekty tmavší než temné objekty na denním světle se vám budou jevit jako černé. Tento jev jste pravděpodobně již zažili při vstupu do tunelu nebo do temné místnosti a víte, že trvá několik minut, než se zrak přizpůsobí novým podmínkám.

Tento poznatek je důležitý i pro popisovny: když se jas obrazovky významně liší od úrovně okolního osvětlení (jedním či druhým směrem), váš zrak se musí střídavě přizpůsobovat okolnímu osvětlení a jasu obrazovky pokaždé, když odhlédnete stranou. Vaše oči mohou být přizpůsobené obrazovce, ale jakmile pohlédnete na ozářenou stěnu, svítidlo nebo osvětlený předmět, zrak se začne přizpůsobovat této změně kontrastu. Když se pak zadíváte zpět na obrazovku, optimálního vjemu dosáhnete až po několika minutách.

Obecně se doporučuje, aby úroveň okolního osvětlení odpovídala jasu obrazovky. Sdružení amerických radiologů ve svých směrnicích radí při používání obrazovek s jasem nejméně 350 cd/m² (resp. 420 cd/m² pro mamografii) zvolit úroveň okolního osvětlení v rozmezí 20 lx až 40 lx. Naopak Evropské směrnice pro zajištění kvality ve screeningové diagnostice rakoviny prsu doporučují 20 lx a méně. Jeden z výzkumů prokázal, že okolní osvětlení pod 7 lx je příliš slabé, zatímco nad 100 lx je příliš silné. Bez ohledu na konkrétní směrnici tedy platí, že okolní osvětlení nesmí být ani příliš slabé, ani příliš silné. Radiolog by si měl navíc před začátkem práce vyhradit přibližně 15 minut na optimální přizpůsobení zraku.

V ideální popisovně by úroveň okolního osvětlení měla odpovídat obrazovce monitoru.
V ideální popisovně by úroveň okolního osvětlení měla odpovídat obrazovce monitoru.

Únava zraku

U lidského zraku je kvalita vnímání neuvěřitelně proměnlivá. Kromě faktorů okolního prostředí se projevují i fyziologické vlivy. Únava zraku je nepříjemná a navíc může i přechodně zhoršit vnímání. Dokonalý zrak je v radiologii nepostradatelný, tudíž je důležité předcházet jeho únavě. Okolní osvětlení přitom může hrát významnou roli.

V místnosti s osvětlením velmi vzdáleným jasu obrazovky se vaše zornice musí neustále rozšiřovat (když je okolní osvětlení slabší) nebo zužovat (když je okolní osvětlení silnější) při každém odhlédnutí od obrazovky jinam. Toto neustálé rozšiřování a zužování zatěžuje oční svaly a způsobuje únavu zraku. Zároveň se může prodlužovat doba, kterou oči potřebují k adaptaci na proměnlivé podmínky.

Únava zraku může také nastávat v důsledku odrazů a odlesků na obrazovce nutících oči reagovat na každý přechod přes ozářenou oblast.

Zrak může unavovat též řada ergonomických nedostatků. Podrobnosti si přečtěte v článku „Jak vytvořit dokonale ergonomické, nezatěžující a efektivní pracovní prostředí“

Světlo dopadající na obrazovku může vytvářet šmouhy (vlevo) nebo odlesky (vpravo).
Světlo dopadající na obrazovku může vytvářet šmouhy (vlevo) nebo odlesky (vpravo).

Jak vytvořit optimální prostředí

Nejlepší způsob představují tlumená svítidla umístěná za obrazovkou. Stropní osvětlení – i tlumené – může být příčinou odrazů a odlesků. Proto se doporučuje umístit svítidla za monitor.

Mnohým radiologům však může takové prostředí připadat příliš temné a nevhodné pro čtení dokumentace a psaní poznámek. Dokonalý doplňek proto představuje malá lampička umístěná pod monitorem nebo vedle něho a osvětlující dokumenty a poznámky na stole.

EIZO nabízí výrobek plnící všechny zmíněné funkce. RadiLight je malý světelný zdroj, který se umísťuje na zadní stranu monitorů RadiForce a tlumeně ozařuje stěnu v pozadí. Místnost je nasvícena ideálním jasem, aniž by vznikaly odlesky či odrazy na monitoru. Součástí svítidla je navíc malá polohovatelná bodová lampička, kterou lze jednoduše rozsvěcet a zhasínat tlačítkem. Její polohu lze přizpůsobit konkrétnímu uspořádání pracovního stolu. Je vyrobena z nelesknoucích se materiálů, aby se světlo neodráželo od obrazovky. Jas obou těchto světelných zdrojů je nastavitelný a umožňuje místnost dokonale nasvítit. 

Osvětlení za monitorem předchází odrazům a odleskům.
Osvětlení za monitorem předchází odrazům a odleskům.
RadiLight Animation
RadiLight: Pohodlí pro vaše oči

RadiLight je snadno použitelné komfortní osvětlení pro radiology pracující v temných vyšetřovnách. Tlumené osvětlení na zadní straně obrazovky omezuje nadměrné zatížení očí, k němuž dochází při neustálém střídání pohledu na jasnou obrazovku a předměty ve slabě osvětleném okolí. Svítidlo RadiLight zapnuté jako jediný světelný zdroj při testování poklesu jasu diagnostického monitoru napomáhá k udržení konzistentních světelných podmínek. Takto navozená úroveň okolního osvětlení je reprodukovatelná i při pozdějším testování poklesu jasu. Součástí RadiLight je i samostatně ovládaná malá lampička na čtení umožňující prohlížet např. pacientské záznamy a usnadňující obsluhu klávesnice či dalších prvků.

K RadiLight

K výrobkům RadiForce

RX850 Řada G&R
RX850 RadiForce

8megapixelový diagnostický monitor RX850 je schopen nahradit 2 nebo 3 monitory, jež se obvykle na diagnostickém pracovišti používají. Křivka jasu DICOM GSDF je přesně nastavena již z výroby.

 • 79 cm (31,1 palců)
 • 8 megapixelů (barva)
 • IPS
 • 2x DisplayPort, 2x DVI-D
 • Formát 17:9
 • 79 cm (31,1 palců)
 • 8 megapixelů (barva)
 • IPS
 • 2x DisplayPort, 2x DVI-D
 • Formát 17:9
GX340 Řada G&R
GX340 RadiForce

3megapixelový diagnostický monitor GX340 díky přesné 14bitové tabulce LUT zobrazuje velmi přesně zejména snímky hrudníku a jemných struktur lebky či končetin.

 • 54 cm (21,3 palců)
 • 3 megapixelů (odstíny šedi)
 • IPS
 • 1x DisplayPort, 1x DVI-D
 • Formát 3:4
 • 54 cm (21,3 palců)
 • 3 megapixelů (odstíny šedi)
 • IPS
 • 1x DisplayPort, 1x DVI-D
 • Formát 3:4
GX240 Řada G&R
GX240 RadiForce

Vyšetřovací monitor GX240 zajišťuje zobrazování rentgenových a tomografických snímků. Křivku jasu DICOM GSDF nastavuje výrobce a lze ji aktualizovat samočinnou kalibrací.

 • 54 cm (21 palců)
 • 2 megapixelů (odstíny šedi)
 • IPS
 • 1x DisplayPort, 1x DVI-D
 • Formát 3:4
 • 54 cm (21 palců)
 • 2 megapixelů (odstíny šedi)
 • IPS
 • 1x DisplayPort, 1x DVI-D
 • Formát 3:4
MX242W Řada MX
MX242W RadiForce

MX242W: 24palcový s předvolbou DICOM může zobrazovat současně dva snímky nebo jeden snímek a k němu příslušný nález.

 • 61 cm (24,1 palců)
 • 2,3 megapixelů (barva)
 • IPS
 • 1x DisplayPort, 1x DVI-I
 • Formát 16:10
 • 61 cm (24,1 palců)
 • 2,3 megapixelů (barva)
 • IPS
 • 1x DisplayPort, 1x DVI-I
 • Formát 16:10
RX250 Řada G&R
RX250 RadiForce

Díky rozlišení 2 megapixely a křivce stupňů jasu DICOM-GSDF se monitor RX250 velmi přesně zobrazuje snímky hrudního koše i jemné struktury lebky a končetin.

 • 54 cm (21,3 palců)
 • 2 megapixelů (barva)
 • IPS
 • 1x DisplayPort, 1x DVI-D
 • Formát 3:4
 • 54 cm (21,3 palců)
 • 2 megapixelů (barva)
 • IPS
 • 1x DisplayPort, 1x DVI-D
 • Formát 3:4
MX232W-DT Řada MX
MX232W-DT RadiForce

MX242W: 24palcový s předvolbou DICOM může zobrazovat současně dva snímky nebo jeden snímek a k němu příslušný nález.

 • 58,4 cm (23 palců)
 • 2 megapixelů (barva)
 • IPS
 • 1x DisplayPort, 1x DVI-I
 • Formát 16:9
 • 58,4 cm (23 palců)
 • 2 megapixelů (barva)
 • IPS
 • 1x DisplayPort, 1x DVI-I
 • Formát 16:9
MX315W Řada MX
MX315W RadiForce

Rozlišení 4096 × 2160 obrazových bodů zvýrazní každý detail. Šedé tóny radiologických snímků zobrazuje monitor MX315W správně na celé ploše.

 • 79 cm (31,1 palců)
 • 8 megapixelů (barva)
 • IPS
 • 2x DisplayPort, DVI-D
 • Formát 17:9
 • 79 cm (31,1 palců)
 • 8 megapixelů (barva)
 • IPS
 • 2x DisplayPort, DVI-D
 • Formát 17:9
RX660 Řada G&R
RX660 RadiForce

Rozměry a rozlišení obrazovky umožňují libovolné a flexibilní rozmístění snímků. Monitor RadiForce RX660 je navíc prostorově úspornější než dvě třímegapixelové obrazovky.

 • 76 cm (30 palců)
 • 6 megapixelů (barva)
 • IPS
 • 2x DisplayPort, 1x DVI-D
 • Formát 16:10
 • 76 cm (30 palců)
 • 6 megapixelů (barva)
 • IPS
 • 2x DisplayPort, 1x DVI-D
 • Formát 16:10
RX1270 Řada G&R
RX1270 RadiForce

Kompaktní a příjemný víceúčelový přístroj pro radiologickou diagnostiku určený k zobrazování barevných i monochromatických snímků téměř v libovolné velikosti a rozlišení.

 • 78,4 cm (30,9 palců)
 • 12 megapixelů (barva)
 • IPS
 • 2x DisplayPort, HDMI
 • Formát 3:2
 • 78,4 cm (30,9 palců)
 • 12 megapixelů (barva)
 • IPS
 • 2x DisplayPort, HDMI
 • Formát 3:2
MS236WT Řada MX
MS236WT RadiForce

Model MS236WT rozpozná až deset současných dotyků a umožňuje plynulé a přesné ovládání dotykovým perem. Přitom ignoruje falešné signály pocházející například z položených dlaní.

 • 58 cm (23 palců)
 • 2 megapixelů (barva)
 • IPS
 • 1x DisplayPort, 1x DVI-D, 1x Dsub
 • Formát 16:9
 • 58 cm (23 palců)
 • 2 megapixelů (barva)
 • IPS
 • 1x DisplayPort, 1x DVI-D, 1x Dsub
 • Formát 16:9
GX560-MD Řada G&R
GX560-MD RadiForce

Model GX560 MammoDuo zobrazuje mamografické snímky a snímky jemných struktur detailně a v tom nejvyšším rozlišení. Rozlišení dvakrát 5 megapixelů a odpovídající jas zaručují optimální reprodukci obrazu.

 • 54,1 cm (21,3 palců)
 • 5 megapixelů (odstíny šedi)
 • IPS
 • 2x DisplayPort, 1x DVI-D
 • Formát 4:5
 • 54,1 cm (21,3 palců)
 • 5 megapixelů (odstíny šedi)
 • IPS
 • 2x DisplayPort, 1x DVI-D
 • Formát 4:5
RX360 Řada G&R
RX360 RadiForce

Model RX360 s rozlišením tři megapixely a jasovou křivkou DICOM GSDF se dokonale hodí pro zobrazování monochromatických i barevných snímků z radiologických systémů.

 • 54,1 cm (21,3 palců)
 • 3 megapixelů (barva)
 • IPS
 • 2x DisplayPort, 1x DVI-D
 • Formát 3:4
 • 54,1 cm (21,3 palců)
 • 3 megapixelů (barva)
 • IPS
 • 2x DisplayPort, 1x DVI-D
 • Formát 3:4
MX194 Řada MX
MX194 RadiForce

Monitor MX194 s nastavenou křivkou stupňů jasu DICOM®. Ta je zárukou nezkreslených monochromatických radiologických snímků. Ideální volba k prohlížení digitálních snímků.

 • 48,1 cm (19 palců)
 • 1,3 megapixelů (barva)
 • VA
 • 1x DisplayPort, 1x DVI-D, 1x Dsub
 • Formát 5:4
 • 48,1 cm (19 palců)
 • 1,3 megapixelů (barva)
 • VA
 • 1x DisplayPort, 1x DVI-D, 1x Dsub
 • Formát 5:4
MX216-SB Řada MX
MX216-SB RadiForce

Dvoumegapixelový barevný monitor pro zdravotnictví s předvolbou DICOM®, továrně zkalibrovaným jasem 240 cd/m2 a vestavěným senzorem pro spolehlivou reprodukci obrazu.

 • 54 cm (21 palců)
 • 2 megapixelů (barva)
 • IPS
 • 1x DisplayPort, 1x DVI-D
 • Formát 3:4
 • 54 cm (21 palců)
 • 2 megapixelů (barva)
 • IPS
 • 1x DisplayPort, 1x DVI-D
 • Formát 3:4
MX216-HB Řada MX
MX216-HB RadiForce

Dvoumegapixelový barevný monitor pro zdravotnictví s předvolbou DICOM®, továrně zkalibrovaným jasem 340 cd/m2 a vestavěným senzorem pro spolehlivou reprodukci obrazu.

 • 54 cm (21 palců)
 • 2 megapixelů (barva)
 • IPS
 • 1x DisplayPort, 1x DVI-D
 • Formát 3:4
 • 54 cm (21 palců)
 • 2 megapixelů (barva)
 • IPS
 • 1x DisplayPort, 1x DVI-D
 • Formát 3:4
RX560-MD Řada G&R
RX560-MD RadiForce

Monitor RX560 MammoDuo díky své funkci Hybrid Gamma PXL automaticky pixel po pixelu rozlišuje mezi zobrazením v odstínech šedi a v barvách. Pro každý pixel se použije odpovídající jasová křivka.

 • 54,1 cm (21,3 palců)
 • 5 megapixelů (barva)
 • IPS
 • 1x DisplayPort, 1x DVI-D
 • Formát 4:5
 • 54,1 cm (21,3 palců)
 • 5 megapixelů (barva)
 • IPS
 • 1x DisplayPort, 1x DVI-D
 • Formát 4:5