10bitová reprodukce barev

Ve spojení s technologií LCD panelu Frame Rate Control (FRC) dosahují některé monitory série CG 10bitového barevného rozlišení. Díky miliardě barev jsou tak tyto obrazovky schopny reprodukovat i ty nejjemnější barevné odchylky. Předpokladem je však podpora 10bitového zpracování barev ze strany uživatelského softwaru i grafické karty.

16bitová tabulka LUT

Když jde o přesnost barev, je rozhodující, jak dobře dokáže monitor odlišit jednotlivé barevné tóny. Pro dosažení maximální barevné hloubky a potlačení nežádoucích pruhů a špatně zobrazených kontur vynakládá EIZO mimořádné úsilí: 16bitová tabulka LUT zajišťuje precizní barevné rozlišení tak, aby i nejjemnější struktura v temné části obrazu byla vykreslena do detailu.

3D-LUT

Typické jednorozměrné tabulky LUT (Look-Up-Table) obsahují samostatné tabulky pro červenou, zelenou a modrou barvu. Pro obzvláště přesné řízení barev používá firma EIZO dle modelu jedinou trojrozměrnou LUT tabulku (3D Look-Up-Table), a dosahuje tak přesného mísení základních barev pro libovolný barevný odstín – jde o klíčovou technologii pro ideální šedý klín a vysoce precizní podání barev.

Auto EcoView

Automatickým přizpůsobováním jasu ušetří monitor EIZO s funkcí EcoView až 50 % energie ve srovnání s monitorem, kde tato funkce není aktivní. Snímač EcoView detekuje změny okolního světla a následně upravuje jas obrazovky tak, aby byl vždy optimálně nastaven. Při silném osvětlení je jas obrazu zvýšen, při slabém osvětlení snížen. Neustálé upravování podle světelných podmínek zajišťuje konstantní kontrast, který přispívá k maximální ergonomii pracoviště.

Auto EcoView

Automatickým přizpůsobováním jasu ušetří monitor EIZO s funkcí EcoView až 50 % energie ve srovnání s monitorem, kde tato funkce není aktivní. Snímač EcoView detekuje změny okolního světla a následně upravuje jas obrazovky tak, aby byl vždy optimálně nastaven. Při silném osvětlení je jas obrazu zvýšen, při slabém osvětlení snížen. Neustálé upravování podle světelných podmínek zajišťuje konstantní kontrast, který přispívá k maximální ergonomii pracoviště.

Autokalibrace

Jedná se o kalibraci ovládaných přístrojů vestavěnou kalibrační sondou bez zásahu uživatele. Dokonce ani počítač nemusí být zapnutý. Po naprogramování se kalibrace spouští v noci, během polední přestávky nebo v libovolných jiných nastavených časech. Programování lze pohodlně provést pomocí softwaru ColorNavigator nebo přes OSD menu.

Barevná teplota

Teplota barev je měřítko pro měření bílého bodu a udává se v kelvinech. U vysokých teplot svítí bílý bod světle modře, zatímco u nižší teplot se zbarvuje spíše do červena.

5000 K: Užívá se často v tiskařském průmyslu.

6500 K: Hodí se k zobrazení fotografií a videa.

Barevný prostor

Všechny barvy zobrazitelné určitým zařízením. Určitá barva je mimo gamut, pokud zařízení nemá tuto barvu k dispozici.

Celá obrazovka

Zobrazuje obraz nezávisle na rozlišení celé obrazovky.

Jeli rozlišení obrazu nižší než fyzické rozlišení displeje, může dojít k deformaci či snížení ostrosti obrazu.

ColorNavigator

Kalibrační softwarový nástroj, který se dodává jako součást LCD monitorů EIZO ColorEdge. Používá se k interaktivnímu řízení tabulky přiřazení barev (LUT) v monitoru a vytváří příslušný barevný profil monitoru.

CUD

Režim Color Universal Design simuluje vidění barvoslepých osob, což je užitečné například pro tvorbu webových stránek a orientačních systémů.

Daisy-Chain

Monitory EIZO vybavené výstupem signálu DisplayPort mohou předávat obrazový signál sousednímu monitoru v sestavě dvou či více obrazovek. Takto je možné řetězovitě propojit několik monitorů EIZO (tzv. Daisy-Chain). Řetězení funguje se signálem DisplayPort verze 1.2 a vyšší. V závislosti na rozlišení a výkonu grafické karty lze propojit až čtyři monitory. Otravná a zbytečná změť kabelů vedoucích k počítači se stane minulostí. Ideální příslušenství: krátký kabel DisplayPort dlouhý pouze jeden metr od firmy EIZO pro propojení dvojice monitorů.

Dálkový ovladač

Dálkové ovládání usnadňuje uživateli optimální nastavení. Důležité funkce jsou dostupné intuitivně stisknutím tlačítka. Jedná se zejména o: Přepínání mezi konzolí, video přehrávačem, počítačem, obraz v obraze, režimy Cinema, Game a Thru, a dále hlasitost, basy, výšky a vyvážení.

Digital Uniformity Equalizer (DUE)

Pro vysoce věrné podání obrazu jsou zásadními faktory homogenní rozložení jasu a čisté barvy. O to se stará obvod DUE, neboli Digital Uniformity Equalizer. Pro každý tón na celé zobrazovací ploše bod po bodu koriguje jasovou a barevnou nerovnoměrnost.

DisplayPort

Jedná se o digitální rozhraní pro obrazové a zvukové signály pro počítačové monitory s větší šířkou přenosového pásma a kompaktním konektorem.

Doba náběhu/poklesu

Doba v milisekundách, která je zapotřebí k dosažení bílé z černé (náběh) nebo černé z bílé (pokles) pro určitý bod obrazovky.

Doba přechodu šedá-šedá

Doba, která je zapotřebí ke změně mezi různými odstíny šedé pro určitý bod obrazovky. Jde o běžný údaj u obrazovek vybavených obvodem Overdrive, protože doby přechodu šedá-šedá jsou zde rovnoměrné.

DVI

Digital Visual Interface. Digitální rozhraní pro ploché obrazovky, jež prostřednictvím metody přenosu signálu TMDS přímo a beze ztrát přenášejí digitální data z počítače. Existují dva typy připojení DVI: DVI-D je určeno výlučně pro digitální vstupy a DVI-I je určeno pro digitální a analogové vstupy.

Dynamické zesílení kontrastu

Dynamické

zesílení kontrastu a obrysů zvyšuje kontrast reprodukce barevných tónů v obraze

a současně optimalizuje ostrost. Tmavé scény jsou tak reprodukovány do

nejmenších detailů. Obrazy tak působí ještě plastičtěji a filmy živěji.

Eco View-Sense

Funkci EcoView Sense využije ten, kdo chce ušetřit energii. Tato funkce automaticky zapíná a vypíná obrazovku podle toho, zda před ní sedí uživatel, či nikoliv. EcoView Sense zjistí přítomnost uživatele ještě předtím, než se dotkne myši nebo klávesnice. Obrazovka je vždy připravena k okamžitému provozu, ale za nepřítomnosti uživatele nespotřebovává žádnou energii.

EcoView-Index

EcoView Index lze vyvolat stiskem tlačítka na obrazovce. který říká, jak ekologické je aktuální nastavení obrazovky. Je tak zřejmé, jak energeticky a nákladově efektivní je aktuální hodnota jasu.

FineContrast

Zajišťuje ideální podmínky prohlížení pro zpracování videoklipů, grafických dat, obrázků a textu. Provádí tak optimalizaci pro každý účel použití. Odpadá tak zdlouhavé ruční seřizování obrazu.

Flexstand

Tento stojan umožňuje otáčení, naklápění a také nastavení monitoru do formátu na výšku a na šířku. Plynulé nastavení výšky začíná zcela dole na pracovním stole a má velký rozsah směrem nahoru. Tím je zaručena optimální ergonomie nezávisle na tom, zda člověk sedí, nebo stojí. I přes svoji maximální pohyblivost je stojan FlexStand vždy plně stabilní.

Full HD

Full High Definition. Reprodukce obrazu s vysokým rozlišením 1920 bodů na 1080 řádcích. Full HD se používá buď v plném (1080p, progresivním) nebo prokládaném (1080i) režimu.

Gamma

Podání barevného tónu závisí na změně intenzity vstupního signálu. Tento vztah se obecně označuje jako koeficient gama. U reprodukce obrazu způsobují nižší hodnoty gama bělavější obraz, zatímco vyšší hodnoty gama dělají obraz kontrastnějším.

Gamut

Všechny barvy zobrazitelné určitým zařízením. Určitá barva je mimo gamut, pokud zařízení nemá tuto barvu k dispozici.

HDCP (High-Bandwidth Digital Contents Protection)

Systém kódování digitálního signálu jako ochrana proti kopírování digitálního obsahu, jako je video, hudba atp. Přenos digitálního obsahu je chráněn tak, že obsah je na straně vysílače zakódován, přenesen pomocí výstupu DVI a na straně přijímače opět dekódován. Digitální obsah není možné reprodukovat, není-li funkce HDCP podporována současně na straně vysílače i přijímače.

HDMI

High Definition Multimedia Interface. Rozhraní pro přenos digitálních obrazových a zvukových dat

Integrovaný snímač

Vestavěný kalibrační snímač zajišťuje maximální věrnost barev. Před kalibrací se automaticky nastaví do správné polohy a až do dalšího měření se opět skryje do rámu monitoru. Každá obrazovka je přesně sladěna s vlastní sondou. Přitom se například měřené místo u horního okraje obrazovky porovná se středem panelu, takže snímač následně měří, jako by byl umístěn do středu obrazovky. Rozptyl mezi sériemi, který se může vyskytovat u externích měřicích přístrojů, je u tohoto integrovaného řešení vyloučen. Při inicializaci snímače je zjištěno dokonce i působení okolního světla a jeho vliv je během kalibrace zohledněn.

IPS

Panely IPS poskytují vysoké hodnoty kontrastu a velmi stabilní podání barev pro různé úhly sledování. Vynikají vysokou stabilitou barev zobrazení statických a pohyblivých obrazových dat.

Kalibrace

Při kalibraci uživatelem na místě dochází k nastavení požadovaného bílého bodu a křivky gama kombinací měření a výpočtů na šedé škále. Tento postup typický pro EIZO je časově úsporný a přesnější než chybová měření většího počtu tónů pomocí běžnějších ručních měřidel. Bezpečným základem je precizní tovární kalibrace doporučenými laboratorními měřidly.

Kolorimetr

Přístroj pro měření zdrojů barevného světla. Kolorimetry se většinou používají pro kalibraci a profilování monitorů. Za určitých podmínek lze měřit i barvu pevných těles (odražené světlo).

Normální rozlišení 1:1

Vytváří obraz s rozlišením, jež odpovídá obrazovému signálu. Je-li fyzické rozlišení displeje větší, zůstávají partie plochy na okraji displeje nevyužité.

Overdrive

Tato metoda je založena na předem vypočítaném inteligentním spínání obrazových bodů, tak aby byly zaručeny velmi rychlé doby odezvy nejen u přechodu černá-bílá, ale i u všech ostatních barevných odstínů. Změny obrazu u rychlých videosekvencí, 3D CAD animací a her jsou díky tomu bez rušivých efektů.

Podsvícení LED

Podsvícení bílými diodami LED má při stejné hodnotě jasu proti podsvícení trubicemi CCFL poloviční spotřebu elektrické energie. To znamená neobyčejně energeticky účinný provoz a podstatné snížení nákladů na energii. Další přednost: Na rozdíl od zářivkových trubic neobsahují diody LED žádnou jedovatou rtuť škodící životnímu prostředí.

Pozorovací úhel

Údaj o pozorovacím úhlu označuje úhel, pod nímž je dosaženo kontrastu vyššího než 10:1. Většinou jde o hodnoty od 160° do 178°. Tyto hodnoty nevypovídají nic o tom, jakých mimořádných rozdílů kontrastu lze dosáhnout v rámci pozorovacího úhlu. Pro uživatele by nemělo docházet ke zřetelným změnám kontrastu mezi kolmým a mírně šikmým úhlem pohledu. Nesmí panovat rozdíly mezi pohledem pozorovatele do středu a k okraji obrazu. Zřetelněji vynikne stabilita kontrastu u různých LCD technologií při použití měřicího diagramu nebo přímým vizuálním porovnáním. Čím stabilnější jsou kontrasty v zorném kuželu pozorovatele, tím lepší je reprodukce obrazu.

Režim Game

Režimy Game a Cinema: Při tomto nastavení dochází k zesílení jemných rozdílů barevných tónů. To vede ke zlepšení pozorovacích podmínek. Struktury a textury jsou lépe rozlišitelné. V režimu Game tak rychleji zpozorujete protivníky, kteří se schovávají ve stínu či v tmavých koutech. Přednost: možnost rychlejší reakce přináší větší šance ve hře.

Rozbočovač USB

Spolu

s počítačem kompatibilním s technologií USB funguje monitor jako rozbočovač, k

němuž lze pomocí USB připojit další periferie.

Rozlišení

LCD displej se skládá z pevného počtu obrazových prvků (pixelů), které rozsvícením tvoří obraz. Obraz se skládá z horizontálních a vertikálních pixelů. LCD panely dosahují nejvyšší kvality obrazu, když je možné přiřadit data všem pixelům, tj. když rozlišení nastavené v počítači odpovídá rozlišení LCD displeje.

ScreenManager

Nabídka na obrazovce, jež umožňuje správu všech funkcí monitoru. Srozumitelné symboly usnadňují nastavení podle vašich individuálních požadavků.

ScreenManager Pro

ScreenManager Pro je software určený k ovládání monitorů EIZO pomocí rozhraní USB. U přístrojů s funkcí FineContrast tento software umožňuje automaticky k tomuto režimu přiřadit různé programy. Software je určen pro operační systém Windows.

Smart Insight

Smart Insight analyzuje tmavé scény a optimalizuje je tak, aby byly viditelnější a zřetelnější.

sRGB (Standard RGB)

Mezinárodní standard pro barevný prostor RGB. K přizpůsobení barev mezi různými oblastmi použití a přístroji, jako jsou monitory, scannery a digitální fotoaparáty, byl definován barevný prostor, který lze nastavit ve většině přístrojů. Obrazy sRGB, které jsou vytvářeny nebo reprodukovány v přístrojích sRGB, mají nejvýše pokrytí prostoru sRGB a nedisponují barvami mimo barevný prostor sRGB. Přiřazení barev i bílého bodu a koeficientu gama je pevně definováno.

Stabilizace jasu

Tato funkce od momentu spuštění monitoru zajišťuje minimalizaci kolísání jasu vlivem teploty.

Tabulka LUT (Look-Up-Table )

Zde se v monitoru přiřazují hodnoty signálu k barevným tónům na výstupu. Kvůli přesnému ovládání barev jsou monitory EIZO vybaveny 16-, 14-, 12- nebo 10bitovou LUT (Look-Up-Table) tabulkou namísto běžné 8bitové. Tuto přesnou práci vykonává speciální, vysoce výkonný čip, vyvinutý firmou EIZO.

Třídy použití softwaru RadiCS

Podle části těla/metody jsou dle normy DIN 6868-157 určeny různé minimální požadavky na zobrazovací přístroje. Software EIZO pro řízení kvality RadiCS pro tento účel rozlišuje třídy I až XIII. 

Výklopný snímač

Vestavěný kalibrační snímač zajišťuje maximální věrnost barev. Před kalibrací se automaticky nastaví do správné polohy a až do dalšího měření se opět skryje do rámu monitoru. Každá obrazovka je přesně sladěna s vlastní sondou. Přitom se například měřené místo u horního okraje obrazovky porovná se středem panelu, takže snímač následně měří, jako by byl umístěn do středu obrazovky. Rozptyl mezi sériemi, který se může vyskytovat u externích měřicích přístrojů, je u tohoto integrovaného řešení vyloučen. Při inicializaci snímače je zjištěno dokonce i působení okolního světla a jeho vliv je během kalibrace zohledněn.

Vypínací časovač

Off-Timer zajišťuje přepnutí monitoru do energeticky úsporného režimu po předem nastavené době. Tím dochází k úspoře energie. K vypnutí dochází nezávisle na šetřičích obrazovky nebo nastavení počítače.

Wide Gamut

Termín rozšířený gamut označuje barevný prostor, který značně přesahuje viditelnou paletu běžných LCD monitorů. Podle modelu pokrývá až 100 % barevného prostoru NTSC a 99 % barevného prostoru Adobe-RGB. Barvy na těchto monitorech zajišťují u LCD monitorů dosud nevídanou, realistickou kvalitu obrazu.

Zvýraznění obrysů

Dynamické zesílení kontrastu a obrysů zvyšuje kontrast reprodukce barevných tónů v obraze a současně optimalizuje ostrost. Tmavé scény jsou tak reprodukovány do nejmenších detailů. Obrazy tak působí ještě plastičtěji a filmy živěji.