Kolorimetr

Přístroj pro měření zdrojů barevného světla. Kolorimetry se většinou používají pro kalibraci a profilování monitorů. Za určitých podmínek lze měřit i barvu pevných těles (odražené světlo).

Normální rozlišení 1:1

Vytváří obraz s rozlišením, jež odpovídá obrazovému signálu. Je-li fyzické rozlišení displeje větší, zůstávají partie plochy na okraji displeje nevyužité.

Overdrive

Tato metoda je založena na předem vypočítaném inteligentním spínání obrazových bodů, tak aby byly zaručeny velmi rychlé doby odezvy nejen u přechodu černá-bílá, ale i u všech ostatních barevných odstínů. Změny obrazu u rychlých videosekvencí, 3D CAD animací a her jsou díky tomu bez rušivých efektů.

Podsvícení LED

Podsvícení bílými diodami LED má při stejné hodnotě jasu proti podsvícení trubicemi CCFL poloviční spotřebu elektrické energie. To znamená neobyčejně energeticky účinný provoz a podstatné snížení nákladů na energii. Další přednost: Na rozdíl od zářivkových trubic neobsahují diody LED žádnou jedovatou rtuť škodící životnímu prostředí.

Pozorovací úhel

Údaj o pozorovacím úhlu označuje úhel, pod nímž je dosaženo kontrastu vyššího než 10:1. Většinou jde o hodnoty od 160° do 178°. Tyto hodnoty nevypovídají nic o tom, jakých mimořádných rozdílů kontrastu lze dosáhnout v rámci pozorovacího úhlu. Pro uživatele by nemělo docházet ke zřetelným změnám kontrastu mezi kolmým a mírně šikmým úhlem pohledu. Nesmí panovat rozdíly mezi pohledem pozorovatele do středu a k okraji obrazu. Zřetelněji vynikne stabilita kontrastu u různých LCD technologií při použití měřicího diagramu nebo přímým vizuálním porovnáním. Čím stabilnější jsou kontrasty v zorném kuželu pozorovatele, tím lepší je reprodukce obrazu.

Režim Game

Režimy Game a Cinema: Při tomto nastavení dochází k zesílení jemných rozdílů barevných tónů. To vede ke zlepšení pozorovacích podmínek. Struktury a textury jsou lépe rozlišitelné. V režimu Game tak rychleji zpozorujete protivníky, kteří se schovávají ve stínu či v tmavých koutech. Přednost: možnost rychlejší reakce přináší větší šance ve hře.

Rozbočovač USB

Spolu

s počítačem kompatibilním s technologií USB funguje monitor jako rozbočovač, k

němuž lze pomocí USB připojit další periferie.

Rozlišení

LCD displej se skládá z pevného počtu obrazových prvků (pixelů), které rozsvícením tvoří obraz. Obraz se skládá z horizontálních a vertikálních pixelů. LCD panely dosahují nejvyšší kvality obrazu, když je možné přiřadit data všem pixelům, tj. když rozlišení nastavené v počítači odpovídá rozlišení LCD displeje.

ScreenManager

Nabídka na obrazovce, jež umožňuje správu všech funkcí monitoru. Srozumitelné symboly usnadňují nastavení podle vašich individuálních požadavků.

ScreenManager Pro

ScreenManager Pro je software určený k ovládání monitorů EIZO pomocí rozhraní USB. U přístrojů s funkcí FineContrast tento software umožňuje automaticky k tomuto režimu přiřadit různé programy. Software je určen pro operační systém Windows.