Smart Insight

Smart Insight analyzuje tmavé scény a optimalizuje je tak, aby byly viditelnější a zřetelnější.

sRGB (Standard RGB)

Mezinárodní standard pro barevný prostor RGB. K přizpůsobení barev mezi různými oblastmi použití a přístroji, jako jsou monitory, scannery a digitální fotoaparáty, byl definován barevný prostor, který lze nastavit ve většině přístrojů. Obrazy sRGB, které jsou vytvářeny nebo reprodukovány v přístrojích sRGB, mají nejvýše pokrytí prostoru sRGB a nedisponují barvami mimo barevný prostor sRGB. Přiřazení barev i bílého bodu a koeficientu gama je pevně definováno.

Stabilizace jasu

Tato funkce od momentu spuštění monitoru zajišťuje minimalizaci kolísání jasu vlivem teploty.

Tabulka LUT (Look-Up-Table )

Zde se v monitoru přiřazují hodnoty signálu k barevným tónům na výstupu. Kvůli přesnému ovládání barev jsou monitory EIZO vybaveny 16-, 14-, 12- nebo 10bitovou LUT (Look-Up-Table) tabulkou namísto běžné 8bitové. Tuto přesnou práci vykonává speciální, vysoce výkonný čip, vyvinutý firmou EIZO.

TCO

TCO - co to je?

TCO (Total Cost of Ownership) – tato zkratka vyjadřuje celkové náklady spojené s vlastnictvím. Zahrnuje nejen pořizovací cenu, ale také výdaje vznikající vlastnictvím a užíváním majetku, které vstupují do nákladů později (údržba, servis, opravy..).

Třídy použití softwaru RadiCS

Podle části těla/metody jsou dle normy DIN 6868-157 určeny různé minimální požadavky na zobrazovací přístroje. Software EIZO pro řízení kvality RadiCS pro tento účel rozlišuje třídy I až XIII. 

Výklopný snímač

Vestavěný kalibrační snímač zajišťuje maximální věrnost barev. Před kalibrací se automaticky nastaví do správné polohy a až do dalšího měření se opět skryje do rámu monitoru. Každá obrazovka je přesně sladěna s vlastní sondou. Přitom se například měřené místo u horního okraje obrazovky porovná se středem panelu, takže snímač následně měří, jako by byl umístěn do středu obrazovky. Rozptyl mezi sériemi, který se může vyskytovat u externích měřicích přístrojů, je u tohoto integrovaného řešení vyloučen. Při inicializaci snímače je zjištěno dokonce i působení okolního světla a jeho vliv je během kalibrace zohledněn.

Vypínací časovač

Off-Timer zajišťuje přepnutí monitoru do energeticky úsporného režimu po předem nastavené době. Tím dochází k úspoře energie. K vypnutí dochází nezávisle na šetřičích obrazovky nebo nastavení počítače.

Wide Gamut

Termín rozšířený gamut označuje barevný prostor, který značně přesahuje viditelnou paletu běžných LCD monitorů. Podle modelu pokrývá až 100 % barevného prostoru NTSC a 99 % barevného prostoru Adobe-RGB. Barvy na těchto monitorech zajišťují u LCD monitorů dosud nevídanou, realistickou kvalitu obrazu.

Zvýraznění obrysů

Dynamické zesílení kontrastu a obrysů zvyšuje kontrast reprodukce barevných tónů v obraze a současně optimalizuje ostrost. Tmavé scény jsou tak reprodukovány do nejmenších detailů. Obrazy tak působí ještě plastičtěji a filmy živěji.