Gamma

Podání barevného tónu závisí na změně intenzity vstupního signálu. Tento vztah se obecně označuje jako koeficient gama. U reprodukce obrazu způsobují nižší hodnoty gama bělavější obraz, zatímco vyšší hodnoty gama dělají obraz kontrastnějším.

Gamut

Všechny barvy zobrazitelné určitým zařízením. Určitá barva je mimo gamut, pokud zařízení nemá tuto barvu k dispozici.