Kalibrace

Při kalibraci uživatelem na místě dochází k nastavení požadovaného bílého bodu a křivky gama kombinací měření a výpočtů na šedé škále. Tento postup typický pro EIZO je časově úsporný a přesnější než chybová měření většího počtu tónů pomocí běžnějších ručních měřidel. Bezpečným základem je precizní tovární kalibrace doporučenými laboratorními měřidly.

Kolorimetr

Přístroj pro měření zdrojů barevného světla. Kolorimetry se většinou používají pro kalibraci a profilování monitorů. Za určitých podmínek lze měřit i barvu pevných těles (odražené světlo).