Tabulka LUT (Look-Up-Table )

Zde se v monitoru přiřazují hodnoty signálu k barevným tónům na výstupu. Kvůli přesnému ovládání barev jsou monitory EIZO vybaveny 16-, 14-, 12- nebo 10bitovou LUT (Look-Up-Table) tabulkou namísto běžné 8bitové. Tuto přesnou práci vykonává speciální, vysoce výkonný čip, vyvinutý firmou EIZO.

TCO

TCO - co to je?

TCO (Total Cost of Ownership) – tato zkratka vyjadřuje celkové náklady spojené s vlastnictvím. Zahrnuje nejen pořizovací cenu, ale také výdaje vznikající vlastnictvím a užíváním majetku, které vstupují do nákladů později (údržba, servis, opravy..).

Třídy použití softwaru RadiCS

Podle části těla/metody jsou dle normy DIN 6868-157 určeny různé minimální požadavky na zobrazovací přístroje. Software EIZO pro řízení kvality RadiCS pro tento účel rozlišuje třídy I až XIII.