Výklopný snímač

Vestavěný kalibrační snímač zajišťuje maximální věrnost barev. Před kalibrací se automaticky nastaví do správné polohy a až do dalšího měření se opět skryje do rámu monitoru. Každá obrazovka je přesně sladěna s vlastní sondou. Přitom se například měřené místo u horního okraje obrazovky porovná se středem panelu, takže snímač následně měří, jako by byl umístěn do středu obrazovky. Rozptyl mezi sériemi, který se může vyskytovat u externích měřicích přístrojů, je u tohoto integrovaného řešení vyloučen. Při inicializaci snímače je zjištěno dokonce i působení okolního světla a jeho vliv je během kalibrace zohledněn.

Vypínací časovač

Off-Timer zajišťuje přepnutí monitoru do energeticky úsporného režimu po předem nastavené době. Tím dochází k úspoře energie. K vypnutí dochází nezávisle na šetřičích obrazovky nebo nastavení počítače.