Každý jistě zažil situaci, kdy obrazová data vypadala na monitoru zcela jinak než na displeji notebooku nebo na kolegově počítači. Časté jsou i případy, kdy se výtisk výrazně odchyluje od podoby na obrazovce, přestože byla použita simulace tisku v režimu obrazovkových korektur se správným profilem ICC. Potíž je, že uživatel těžko zjistí, který krok celého procesu je chybný. Má to na svědomí samotný monitor nebo jeho nastavení? Tkví chyba v nastavení barev v operačním systému nebo v grafickém editoru? Nebo je příčinou problémů tiskárna? Co když je těch důvodů více?

Obecně platná odpověď sice neexistuje, ale zkušenosti ukazují, že hlavní příčinou problémů bývá často obrazovka. V každém případě platí, že bez profesionálního zkalibrovaného monitoru schopného reprodukovat nezkreslená obrazová data nelze spolehlivě pracovat s barvami. Kvalita výsledku je pak jen otázkou náhody. Z toho důvodu představuje obrazovka vždy základní předpoklad přesné editace barev. V čem ale spočívají příhodné vlastnosti grafických monitorů?

Jak monitor vytváří barvy?

Každý pixel obrazovky sestává z červeného, zeleného a modrého subpixelu. A každý z těchto subpixelů může svítit některou z 256 úrovní jasu. Běžný osmibitový monitor má u každého pixelu teoreticky 256*256*256 (tj. přes 16,7 milionu) možností, jak namíchat požadovanou barvu. Právě jedna z těchto kombinací je správná – všechny ostatní jsou chybné. Třebaže odstín červené zůstane červený, i drobné nepřesnosti způsobí u grafického obsahu citlivého na nejjemnější barevné nuance viditelné odchylky v zobrazení.
Praktickým důsledkem je zobrazení více či méně zkresleného obrazu namísto jeho správné podoby. Uživatel tento zkreslený obraz dále zpracovává a upravuje do požadované podoby, ale skutečná podoba obrazových dat mu zůstává skrytá. Tiskárna ovšem namísto uživatelova zkresleného obrazového vjemu dostává k vytištění data v jejich skutečné podobě, čímž často vznikají odchylky. Výtisk bývá příliš světlý či tmavý, má barevný nádech nebo odlišný kontrast.

Nejvyšší přesnost při úpravách barev

Máme-li si být jisti, že obraz na monitoru odpovídá skutečným datům, musí použitý monitor splňovat dva předpoklady. Předně musí být optimalizován podle specifických požadavků na zobrazování grafického obsahu. Dále musí být zkalibrován, neboť každý monitor stárne. Tato kalibrace by se měla provádět pravidelně a řádně.

Korekce homogenity a barevné jednotnosti

Die DUE-Elektronik gleicht die Inhomogenitäten aus

Žádný obrazovkový panel není co do jasu a barevného podání vyroben zcela homogenně. Každá obrazovka je na některých místech tmavší a na jiných světlejší, jinde se zase vyskytují odchylky v barvách. Tyto odchylky závisejí na konstrukci panelu LCD a u jednotlivých kusů se liší. Při zpracování obrazových dat si však uživatel musí být vždy jistý, že odchylky v jasu nebo barevné nádechy jsou skutečně obsaženy v obrazových datech a nevznikají jako důsledek vad monitoru.

EIZO používá pro potlačení těchto nedostatků jedinečnou technologii: Každý panel je při výrobě na celé ploše, v různých sektorech a při různých úrovních jasu proměřen a následně zkorigován. Tato technologie označovaná jako DUE (Digital Uniformity Equalizer) je sice nákladná, ale představuje jedinou cestu k zaručení homogenního obrazu na celé ploše obrazovky.

Barevný prostor

Zobrazení většiny běžných monitorů pokrývá v nejlepším případě barevný prostor sRGB. Výrazně rozsáhlejší barevný prostor Adobe RGB upřednostňovaný při práci s grafikou tyto monitory nezobrazí. Naopak obrazovky se širokým barevným rozsahem jako například EIZO ColorEdge CS2730 pokrývají celý barevný prostor Adobe RGB a zvládají i zobrazení mnoha tiskových barevných prostorů.

Kalibrace – co vlastně znamená stejný?

Zde je zásadní problém: systém zná pouze obrazový signál předávaný z počítače do monitoru. Nedozví se však, jak jej monitor zpracuje, neboť zpětná vazba chybí. Tu lze vytvořit až kalibračním procesem. Během ní se pomocí kalibračního senzoru a příslušného softwaru porovná stanovený obrazový signál se skutečným obrazem na monitoru. Zde se vždy vyskytují větší či menší odchylky. To je však jen první krok. Další krok představuje korekce těchto chyb.

Hardwarová nebo softwarová kalibrace

Ke korekci odchylek vedou dvě cesty: hardwarová nebo softwarová kalibrace. Obě vyžadují kalibrační senzor a kalibrační software. Při softwarové kalibraci se sestaví korekční profil, kterým se signál grafické karty zkreslí opačným způsobem, než jak zkresluje monitor. Společným působením obou těchto odchylek vznikne nezkreslený obraz.

Naopak při hardwarové kalibraci se obrazový signál nemění. Namísto toho se monitor vyladí úpravou vnitřních převodních tabulek LUT (Look-up-Table) definujících přiřazení barev. Tím se koriguje míchání barev na úrovni subpixelů. Hardwarová kalibrace je výhodnější, neboť při ní na rozdíl od softwarové kalibrace nedochází ke ztrátě kvality. Proto všechny monitory EIZO ColorEdge nabízejí hardwarovou kalibraci. Modely řady CG jsou vybaveny vestavěným kalibračním senzorem pro samočinnou kalibraci. To šetří čas a tím i peníze.

16bitová tabulka LUT

16bitová tabulka LUT

Monitory řady EIZO ColorEdge používají namísto osmibitové tabulky LUT tabulku o rozlišení 16 bitů. Díky ní nejsou k dispozici miliony, ale miliardy různých barevných tónů. Tím je zajištěno, že i po všech korekcích a kalibracích zbude dostatek barevných odstínů pro dokonalé zobrazení přechodů v desetibitovém grafickém procesu.

Shrnutí: Čím se musí vyznačovat grafický monitor:

  1. Širokým barevným rozsahem
  2. Přesným podáním barev
  3. Rovnoměrnou reprodukcí barev a jasu
  4. Spolehlivým softwarem pro správu barev s přehlednou obsluhou
  5. Přesnou hardwarovou kalibraci

Přesvědčivý balíček

Monitory EIZO ColorEdge se kromě obrazové kvality vyznačují i dalšími důležitými vlastnostmi: Umožňují dokonalé nastavení výšky a sklonu a účinně potlačují odlesky. Světelná clona omezuje odlesky a zvyšuje přesnost zobrazení. K tomu EIZO přidává pětiletou záruku. Proto monitory ColorEdge představují ideální a spolehlivý nástroj pro grafické aplikace. Zbytečné korektury a chybné výtisky se stanou minulostí.

Monitory pro výtvarníky a grafiky

Doporučované modely