Důležité kroky při správně prováděné správě barev

Společný jazyk je základem pochopení

Hardwarová a softwarová kalibrace, profilování a další pojmy se často používají bez přesné znalosti skutečného významu. Abychom předešli nedorozumění, vysvětlíme zde nejdůležitější pojmy.

Vysvětlení pojmů týkajících se správy barev

Cíl: nezkreslený pohled na obrazová data

Klíčovým médiem při barevně věrném zpracování obrazu je vždy datový soubor. Proto je naprosto nezbytné, aby každý, kdo s těmito obrazovými daty pracuje, viděl jejich obsah vždy v naprosto nezkreslené podobě. Často se bohužel setkáváme s monitory, jež jsou špatně nastavené, nepřesné či neschopné zobrazovat požadovaný barevný prostor. Při činnostech vyžadujících barevnou věrnost se nevyhneme kalibraci monitoru.

Tipy pro správnou kalibraci monitoru

Vidět na počítači přesně to, co snímal fotoaparát

Když požadujeme co možná nejlepší soulad mezi fotografovaným motivem a obrazovými daty, musíme použít profil daného fotoaparátu. Sestavený konverzní profil umožní nejpřesnější přepočet dat ve formátu RAW. Obrazová data pak budou v nejvyšší možné míře odpovídat tomu, co „viděl“ fotoaparát.

Více o vytvoření profilu fotoaparátu

Simulace tisku

Tiskové médium (papír) a tiskárna významně ovlivňuje vzhled výtisku. Tento vliv lze simulovat již na monitoru. K tomu potřebujeme tiskové profily ICC. S nimi můžeme obrazová data optimalizovat pro následný tisk a ještě před tiskem ověřit, zda je zvolené médium vůbec vhodné pro dosažení požadovaného vzhledu.

Více o obrazovkových korekturách

Optimálně provedený tisk

Když jsme s využitím obrazovkových korektur dokončili optimalizaci snímků pro poslední krok celého procesu – tisk, zbývá nám jejich odeslání do naší vlastní tiskárny či do specializované provozovny. Také zde musíme dát pozor na celou řadu nastavení, aby výtisk vypadal skutečně tak, jak očekáváme.

Vše o dokonalém tiskovém procesu
Colourclass Namibia

Obklopeni velkolepou krajinou, divokými zvířaty a úchvatnými barvami vám v tomto seriálu osvětlíme základy panoramatické a astronomické fotografie i fotografování divoké přírody.
Pokračovat ke Colourclass Namibia

Colourclass Lofoten

Naučný seriál o krajinářské fotografii – od plánování až po hotový výtisk.
Pokračovat ke Colourclass Lofoten