Použití rozšířené oblasti reprodukce barev Adobe RGB

Schéma oblastí reprodukce barev: Adobe RGB, sRGB a ISO Coated Color Space

Adobe RGB je barevný prostor RGB optimalizovaný pro praktické požadavky, který společnost Adobe Systems představila roku 1998. Jak je zřetelně patrné z porovnání na obrázku 1, Adobe RGB pokrývá v určitých částech větší oblast reprodukce barev než sRGB, například v rozsahu od modré po zelenou. Program Adobe Photoshop může zpracovávat obrazové soubory, které byly uloženy s použitím barevného prostoru Adobe RGB. S barevným prostorem Adobe RGB pracují rovněž moderní výkonné skenery a profesionální digitální fotoaparáty. Jsou-li obrazová data uložena s použitím barevného prostoru Adobe RGB, musejí monitory, které budou použity ke zpracování takovýchto obrazových dat použity, rovněž podporovat rozšířenou oblast reprodukce barev prostoru Adobe RGB.

Zvýšení přesnosti kalibrace barev u monitorů

Je-li monitor schopen zobrazovat barvy barevného prostoru Adobe RGB, lze na něm zobrazit například správnou oblast reprodukce barev snímku, který byl pořízen digitálním fotoaparátem v režimu Adobe RGB. Nadto poskytuje vyšší přesnost zpracování tohoto snímku.


Z obrázku 1 je patrné, že Adobe RGB v přípravě tisku pokrývá celou oblast reprodukce barev barevného prostoru ISO-Coated, a tudíž i rozšířený standard tiskového průmyslu. Pokud je monitor schopen zobrazovat barevný prostor Adobe RGB, lze provádět korektury barev prostřednictvím nástroje Softproof s vyšší přesností.

Dále jsou k dispozici tiskové procesy typu Hexachrome®, které vedle barev Cyan, Magenta, Yellow a Black používají rovněž barvy Orange a Green a tímto způsobem podporují oblast reprodukce barev, jež překračuje hranice prostoru sRGB. Použitím takovýchto procesů lze dosáhnout vyšší kvality obrazu. Pro tento účel jsou rovněž zapotřebí monitory s větším gamutem.

Přehled témat

Zajišťování konzistentních barev v pracovních postupech a proč se barvy u různých zařízení poněkud odlišují.

K článku

Srovnání hardwarové a softwarové kalibrace. Proč musí být kalibrace prováděna pravidelně?

K článku

Adobe RGB pokrývá v určitých partiích rozsáhlejší oblast reprodukce barev než sRGB. To platí například pro rozsah od modré po zelenou.

K článku