Proč barvy nevypadají na všech výstupních zařízeních stejně?

Při zpracování obrazových dat na monitoru, retušování a následném tisku se může stát, že různá zařízení budou zobrazovat různé barvy. Překvapí to zejména v případě, kdy půjde o identická data. Každé zařízení – inkoustová tiskárna, barevná kopírka nebo třeba profesionální ofsetová tiskárna – vykazuje individuální vlastnosti zobrazování a zkreslování barev. Systémy správy barev (Color Management System, CMS) byly vyvinuty s cílem kompenzovat takovéto rozdíly reprodukce barev.

Příklady: Různé barvy na různých výstupních médiích

Systém správy barev zajišťuje jednotné podání barev na všech použitých zařízeních

Systémy správy barev jsou integrovaná řešení, jež zajišťují jednotnou reprodukci barev na všech vstupních a výstupních zařízeních. Tento cíl zajišťují korekcí reprodukce a zkreslování barev jednotlivých zařízení.

Prvním krokem systému správy barev (CMS) je sestavení profilů, jež obsahují údaje o vlastnostech zobrazování barev pro jednotlivá zařízení. Často takovéto barevné profily dodávají již výrobci dotyčných zařízení. Má-li být dosaženo vysoké přesnosti, můžete je vytvořit sami pomocí nástroje CMS. Profily mohou být používány operačními systémy nebo jednotlivými aplikacemi ke sjednocení reprodukce barev jednotlivých zařízení.

Jednotné barevné profily napříč všemi zařízeními

Přednosti použití systému správy barev

Správa barev předpokládá, že pro všechny použité monitory jsou k dispozici barevné profily. Operační systémy poskytují možnost použít ke kalibraci optimální barevný profil. Díky této funkci lze zvýšit přesnost správy barev.

Příklad: Jednotné barevné profily

Zajištění shody barev zobrazovaných monitorem a barev koncového produktu předpokládá, že monitor umožňuje přesnou reprodukci barev.

Při použití systému správy barev lze obrazové informace tisknout přesně v té podobě, v níž byla zpracována na monitoru. Monitor tudíž hraje velmi důležitou roli.

Spolehlivé barvy v rámci kompletního pracovního postupu

Je-li prostřednictvím systému správy barev zajištěno shodné zobrazení barev ve všech krocích pracovního postupu, lze se vyhnout zkušebním výtiskům. Protože odpadají i kompenzace barev v jednotlivých fázích zpracování, lze nasazením systému správy barev dosáhnout výrazného zvýšení pracovní efektivity a přesnosti.

Přehled témat

Systémy správy barev jsou integrovaná řešení, jež mají zajišťovat jednotnou reprodukci barev všech vstupních a výstupních zařízení.

K článku

V čem se monitory odlišují podle typu panelů, gamutu (barevný prostor) a kalibrovatelnosti (hardwarová verzus softwarová)?

K článku

U modelů ColorEdge zajišťuje speciálně vyvinutý obvod ASIC spolehlivou reprodukci barev a rovnoměrný průběh jasu.

K článku