Spolehlivé podání barev a rovnoměrné průběhy jasu

Seřízení odstupňování jasu přímo ve výrobě
U všech monitorů ColorEdge se nastavuje hodnota gama v rámci výroby.

U modelů ColorEdge zajišťuje speciálně vyvinutý obvod ASIC spolehlivou reprodukci barev a rovnoměrný průběh jasu.

Odstupňování jasu seřizuje výrobce před expedicí, takže odchylky mezi jednotlivými zařízeními jsou velmi malé. Pro běžné monitory, u nichž se dodatečné seřizování neprovádí, platí, že mezi produkty téže modelové řady mohou vznikat značné rozdíly v odstupňování jasu.

Speciální kalibrační software je součástí dodávky

Připravili jsme pro vás kalibrační softwarový produkt ColorNavigator, který je standardní součástí všech monitorů ColorEdge. Tento nástroj umožňuje velmi snadnou a velmi přesnou kalibraci. Program lze používat i v rámci systémů správy barev, protože umožňuje vytváření přesných barevných profilů.

Další informace o nástroji ColorNavigator

Digitální obvod zajišťující stálost barev zajišťuje jednotnou reprodukci barev na obrazovce

Obvod DUE zajišťuje na celé zobrazovací ploše konstantní reprodukci barev
Obraz se separovanými barvami s rozdělením ΔE*ab na obrazovce (měřeno při stupni šedé 128)

Monitory ColorEdge jsou vybaveny obvodem DUE (Digital Uniformity Equalizer), který zajišťuje konstantní reprodukci jasu a barev na celé obrazovce. Pro každý monitor výrobce před expedicí provádí měření a seřízení odstupňování jasu a barev za účelem dosažení konstantní reprodukce barev ve všech stupních jasu.

Díky použití obvodu DUE přizpůsobení barev dosazuje velmi vysoké přesnosti.

Velké obrazovky s širokoúhlými formáty

Díky LCD panelům v širokoúhlých formátech poskytují monitory ColorEdge velmi rozsáhlou zobrazovací plochu.

Běžný monitor: Pracovní plocha a nástrojové palety se překrývají.
Širokoúhlé monitory ColorEdge: Nástrojové palety a celá pracovní plocha se zobrazují vedle sebe.

Optimální ke zpracování videozáznamů s použitím obvodu Overdrive

Monitory ColorEdge vybavené obvodem Overdrive umožňují vynikající zobrazování videozáznamů. Proto jsou ideální volbou ke zpracování videa.


Přehled předností monitorů ColorEdge

  • Přesná reprodukce barev v obrazu: Přesnější barevné podání poskytuje výtvarníkům silnější sebevědomí v procesu tvorby a rovněž zvyšuje kvalitu barev koncových produktů.
  • Shodné barvy na monitoru a na výtisku: U modelů ColorEdge se obraz na monitoru přesně shoduje s výtiskem – nepříjemné barevné odchylky tištěných materiálů tak patří minulosti. Tato technologie se projevuje rovněž posílením efektivity, protože nákladné fyzické kontroly lze nahradit softwarovými simulacemi na monitoru.
  • Všichni spolupracovníci používají totéž barevné prostředí: Pokud na projektu pracuje více spolupracovníků zároveň, zvyšují monitory ColorEdge pracovní efektivitu i tím, že odstraňují problémy vznikající v důsledku odlišností kvality vybavení jednotlivých pracovníků.
  • Identické barvy vždy a všude: Díky technologiím monitorů ColorEdge lze zobrazovat identické barvy nezávisle na daném místě, tj. například v různých odděleních a na různých pracovištích. To zásadně usnadňuje společné používání elektronických barevných vzorků v jednotlivých pobočkách.
FDF2382WT
FDF2382WT

Model FDF2382WT rozpozná až deset současných dotyků a umožňuje plynulé a přesné ovládání dotykovým perem. Přitom ignoruje falešné signály pocházející například z položených dlaní.

NOVA
NOVA

Monitor OLED 4K v elegantním útlém hliníkovém krytu

119990,00 Kč
Přehled témat

Systémy správy barev jsou integrovaná řešení, jež mají zajišťovat jednotnou reprodukci barev všech vstupních a výstupních zařízení.

K článku

V čem se monitory odlišují podle typu panelů, gamutu (barevný prostor) a kalibrovatelnosti (hardwarová verzus softwarová)?

K článku

U modelů ColorEdge zajišťuje speciálně vyvinutý obvod ASIC spolehlivou reprodukci barev a rovnoměrný průběh jasu.

K článku