Co je Optical Bonding?

Mezi LCD modulem a ochranným sklem nebo dotykovou vrstvou monitoru je úzká štěrbina. Optical Bonding je proces, při němž se tato štěrbina vyplní vrstvou syntetické pryskyřice, která obě části slepí k sobě.

Optical Bonding
Optical Bonding znamená vyplnění štěrbiny mezi LCD modulem a panelem syntetickou pryskyřicí tak, aby se obě části spojily.

Přínosy technologie Optical Bonding

Jasný displej

Obrazy zobrazené na monitoru vznikají odrazem světla vyzařovaného LCD modulem skrze štěrbinu a panel. Štěrbina a panel přitom mají odlišné indexy lomu světla. Světlo se tak při průchodu těmito částmi láme. Tím světlo ztrácí na intenzitě a zhoršuje se čitelnost obsahu zobrazeného na obrazovce.

Spojení LCD modulu s ochranným panelem pomocí technologie Optical Bonding zvyšuje prostupnost světla, a tím také zlepšuje obraz na displeji. Tato výhoda je dobře patrná při prohlížení monitoru ve výrazně jasném prostředí.

Bez speciální montáže čelního skleněného panelu
Bez speciální montáže čelního skleněného panelu
Se speciální montáží čelního skleněného panelu
Se speciální montáží čelního skleněného panelu

Menší oslnění

Jakmile projde panelem a štěrbinou světlo z vnějšího zdroje, dojde k lomu, část tohoto světla se odrazí zpět a způsobí na obrazovce nežádoucí oslnění. Vyšší prostupnost světla u monitorů s použitím technologie Optical Bonding výrazně snižuje míru oslnění z vnějších světelných zdrojů.

Nižší míra oslnění je ideální volbou pro monitory určené k venkovnímu použití nebo k použití v prostředích se silným zdrojem přímého světla.

Bez speciální montáže čelního skleněného panelu
Bez speciální montáže čelního skleněného panelu
Se speciální montáží čelního skleněného panelu
Se speciální montáží čelního skleněného panelu

Vyšší odolnost vůči mechanickému poškození

Zařazení vrstvy syntetické pryskyřice zvyšuje technologie Optical Bonding mimo jiné také odolnost proti mechanickému tlaku na obrazovku. Vyplnění štěrbiny mezi LCD modulem a panelem zvyšuje odolnost proti poškrábání, prachu a tekutinám.

Tím je zajištěna delší životnost při veřejném použití, v průmyslových provozech či v jiných prostředích, kde se monitory intenzivně používají.

Bez speciální montáže čelního skleněného panelu
Bez speciální montáže čelního skleněného panelu
Se speciální montáží čelního skleněného panelu
Se speciální montáží čelního skleněného panelu

Monitor bez kondenzace

V prostředích s vysoce proměnlivou teplotou dochází často ke kondenzaci, která obrazovky zamlží vlivem vlhkosti vniklé do štěrbiny. Monitor s technologií Optical Bonding výplní štěrbiny kondenzaci zabraňuje a vykazuje lepší čitelnost.

Optical Bonding se tak zvláště hodí pro použití na lodích, v přístavních zařízeních, skladištích, letounech a dalších prostředích, kde dochází k extrémním výkyvům teplot.

Bez speciální montáže čelního skleněného panelu
Bez speciální montáže čelního skleněného panelu
Se speciální montáží čelního skleněného panelu
Se speciální montáží čelního skleněného panelu

Přesné dotykové ovládání

U monitorů s dotykovým povrchem může síla panelu ovlivnit přesnost dotyku a ovladatelnost dotykovým perem i prsty. Monitor s dotykovým povrchem a technologií Optical Bonding je zárukou trvale přesné odezvy a tím i snadného a spolehlivého použití.

Bez speciální montáže čelního skleněného panelu
Bez speciální montáže čelního skleněného panelu