Kalibrační sonda EX4

Kalibrační senzor EX4 a program ColorNavigator měří barevné podání monitorů ColorEdge. Během hardwarové kalibrace se nejprve napravují barevné a jasové odchylky. Nakonec se sestaví profil, v němž se do počítače odešlou údaje o současném nastavení barev na monitoru.

Další informace o kalibrační sondě EX4
Kalibrační sonda UX2

Kalibrační senzor UX2 měří křivku jasové charakteristiky monitorů RadiForce ve spojení se softwarem RadiCS. V rámci hardwarové kalibrace se automaticky upravují odchylky jasu a kontrastu. Umožňuje tak přesnou kalibraci lékařských monitorů podle standardu DICOM®.

Další informace o kalibrační sondě UX2