Komfortní osvětlení pro monitory ColorEdge používané ve tvůrčích studiích a při zpracování obrazu ve slabě osvětlených místnostech

Úleva pro vaše oči

Na kreativních pracovištích se obvykle udržuje nízká úroveň osvětlení, aby okolní světlo svým zbarvením a odrazy od monitorů nesnižovalo kontrast obrazu a nenarušovalo zpracování tmavých scén.

Kdo však v temném prostředí hledí delší dobu na jasný monitor, vystavuje své oči nadměrnému zatížení. Kromě toho lze v takových podmínkách jen obtížně používat dokumenty nebo jakékoliv pomůcky.

Osvětlení RadiLight se upevní na zadní stranu monitoru ColorEdge, odkud ozařuje pozadí za monitorem. Tím se sníží kontrast obrazovky vůči pozadí, aniž by se zhoršila zřetelnost samotného obrazu.

Obraz bez chvění

Někteří uživatelé si stěžují na únavu očí způsobenou nepříjemným chvěním obrazu na monitoru. Příčinou tohoto jevu je obvyklý způsob regulace jasu podsvěcujících diod LED. Proto společnost EIZO používá například u monitorů řad FlexScan EV nebo RadiLight odlišnou technologii regulace jasu podsvícení s LED, která zcela potlačuje poblikávání obrazovky a snižuje namáhání zraku.

Snadné upevnění

Osvětlení RadiLight se snadno upevní na zadní stranu stojanu monitoru, tudíž nezabere nic z drahocenného prostoru na vašem pracovním stole. Napájení RadiLight se zajistí rovněž rychle a jednoduše prostřednictvím rozhraní USB přímo na monitoru.

Bodové světlo pro orientaci na pracovní ploše

Monitor je vybaven bodovým osvětlením RadiLight Focus, jež může osvětlovat podklady, klávesnici či další předměty na vašem stole.

Pohodlné zapínání a vypínání

Osvětlení RadiLight Area a RadiLight Focus lze v závislosti na okamžitých potřebách zapínat a vypínat pohodlně stisknutím tlačítka.

Nastavitelný jas

Úroveň nasvícení pozadí svítidlem RadiLight lze nastavovat v deseti stupních. Díky tomu získáte vždy příjemné osvětlení odpovídající okolním podmínkám.

Příklad použití v oblasti radiologie:

Kompatibilní monitory