Optimální zajišťování kvality zobrazovacích systémů v radiologii

Nástroj RadiCS pro zajištění kvality obstará veškeré úkony související s kvalitou zobrazení monitoru: od kalibrace přes kontrolu poklesu a stálosti jasu až po síťovou správu kvality ve spojení s nástrojem RadiNET Pro. RadiCS dovoluje s využitím měřicích senzorů moderních vyšetřovacích obrazovek RadiForce dokonce plně automatizovat kontroly stálosti zobrazení. Software je lehce srozumitelný, snadno se ovládá a není určen jen pro monitory RadiForce. EIZO poskytuje kompletní řešení zahrnující software a senzory pro efektivní a uživatelsky přívětivou správu kvality.

RadiCS Workspace

RadiCS nabízí tyto funkce:

  1. Kontrolu poklesu jasu a stálosti zobrazení dle norem QS-RL, DIN, ÖNORM, PAS1054, AAPM a mnoha dalších
  2. Kalibraci tónové charakteristiky DICOM®
  3. Plně automatické měření stálosti zobrazení u monitorů se senzory jasu a intenzity osvětlení
  4. Archivaci kalibračních a zkušebních protokolů
  5. Sledování vnitřních snímačů pro ovládání jasu a tónových charakteristik
  6. Kalendář s upomínkami pro opakovaná přezkoušení referenčních a testovacích obrazců

Jednoduché uživatelské rozhraní pro intuitivní obsluhu

Grafické prvky, symboly a texty svým uspořádáním přispívají ke snadnému pochopení funkcí. Uživatel si navíc může v přehledovém seznamu kdykoliv ověřit stav monitorů. Díky intuitivnímu postupu je provádění zkoušek a kalibrací monitorů opravdu jednoduché.

RadiCs User interface_left
RadiCS User interface_right

Přesná kalibrace

Pravidelné kalibrace monitoru jsou důležité pro zajištění trvale vysoké kvality zobrazení. Odchylky v reprodukci barevných odstínů vznikající i při normálním provozu jsou tímto způsobem spolehlivě odstraněny, a to v souladu s normami DICOM®, CIE a dalšími.

Přesná kalibrace

Kontrola poklesu a stálosti jasu

Instalace diagnostických monitorů vyžaduje kontrolu poklesu jasu. Nevyhnutelné je rovněž pravidelné ověřování stálosti zobrazení. Software RadiCS nabízí pro tyto účely jak vizuální zkoušky s testovacími obrazci dle norem DIN a AAPM, tak měření jasu, hodnot odstínů a homogenity dle norem DIN, AAPM, IEC a JIS. Části těla a metody rozlišované dle normy DIN 6868-157 z hlediska ověřování stálosti a poklesu jasu převádí RadiCS na tzv. oblasti použití, a umožňuje tak jasnou kategorizaci pro účely kontroly poklesu a stálosti jasu.

Oblasti použití softwaru RadiCS

Přehled oblastí použití softwaru EIZO RadiCS a doporučené zobrazovače EIZO podle části těla a metody dle normy DIN 6868-157.

Přehled oblastí použití softwaru RadiCS a monitorů

Autokalibrace a autodiagnostika

RadiCS nabízí nejen autokalibraci, ale také autodiagnostiku. Základem jsou údaje z tovární kalibrace každé jednotlivé obrazovky. Ke kalibraci využívá systém RadiCS v závislosti na konkrétním monitoru RadiForce buď zabudovaný čelní senzor, nebo vestavěný světelný senzor (senzor podsvícení). Autokalibrace je provedena rychle a bez přídavných měřicích přístrojů. Jakmile je zjištěn nestabilní nebo odlišný jas, autodiagnostika upozorní prostřednictvím chybového hlášení na nutnost provést novou kalibraci tónové křivky. Autodiagnostiku lze nastavit na samočinné spouštění v pravidelných odstupech dle stanoveného plánu.

IFS

Flexibilní časové plánování

Termíny provádění denních vizuálních kontrol, půlročních testů stálosti zobrazení či jiných úkonů pro zajištění kvalitní reprodukce obrazu lze přizpůsobit konkrétním požadavkům daného pracoviště. Kontrola může proběhnout například při zapnutí počítače nebo bezprostředně po spuštění určitého programu.

Flexibilní časové plánování

Optimalizované sepisování nálezů

EIZO nabízí různé funkce Work-and-Flow pro efektivnější a pohodlnější práci. Patří sem například funkce Point-and-Focus. Ta umožňuje podstatné části snímku rychle označit a zvýraznit myší nebo klávesnicí. Úpravou jasu a odstínů šedi se okolní oblasti potlačí a tím se zvýrazní zajímavé části snímku.

Více informací o funkcích Work-and-Flow

RadiCs Work-and-Flow-Funktionen

Dokumentace

Výsledky měření prováděných při kalibracích, zkouškách a testech se archivují pro každý monitor zvlášť a lze je kdykoliv zobrazit.

Asset Management

Do dokumentace je možné zadat a následně archivovat jednotlivé přístroje a označení modelů, jméno zdravotnického zařízení či oddělení, označení místa instalace a další informace ke každé obrazovce, počítači a každé grafické kartě.

Prodloužená životnost díky automatickému vypínání

Programem RadiCS lze u obrazovek EIZO RadiForce nastavovat samočinné vypínání podsvícení Backlight Saver. Vypínáním se prodlužuje životnost monitorů. Backlight Saver funguje podobně jako spořič obrazovky a vypíná podsvícení, když se obrazovka nepoužívá.

Široká kompatibilita

Mnohé funkce poskytované softwarem EIZO RadiCS se neomezují jen na monitory RadiForce. Lze s nimi pohodlně spravovat i monitory jiných výrobců.

Ideální doplněk

Pracujete-li s více monitory, doporučujeme vám software RadiNET Pro. Tento nástroj umožňuje centralizovanou kalibraci všech monitorů a práci s historickými údaji. Ušetří vám hodně času a zajišťuje jednotnou vysokou kvalitu obrazu v rámci vašeho systému.

Další informace k softwarovému nástroji RadiNET Pro (dodávanému samostatně)

Vytisknout tabulku
Technické údaje RadiCS
Uživatelské režimy uživatel (bez hesla) nebo správce (účet chráněný heslem)
Funkce v uživatelském režimu denní přezkoušení, dokumentace, volitelně testování stálosti a funkce Work-and-Flow
Funkce ve správcovském režimu všechny uživatelské funkce, údržba kmenových údajů, konfigurace monitoru, editace podkladů pro zkoušky atd.
Funkce Work-and-Flow Point-and-Focus, Switch-and-Go, Hide-and-Seek
Kompatibilní měřiče jasu LX-Can, LX-Plus, CDmon, CA-210/CA310, MAVO-Spot 2 USB, RaySafe X2 Light, vestavěné senzory
Testovací metody ruční zadání, vnější měřicí přístroje s datovým propojením, vnitřní senzory monitoru
Ověřování okolního osvětlení ruční, průběžné a automatické v rámci testů
Splněné kvalitativní normy DIN 6868-157
QS-RL „Směrnice pro zajištění kvality“
DIN V 6868-57
ONR 195240-20: 2017
PAS 1054
IPEM Report 91
EUREF „European Guidelines for Quality Assurance in Breast Cancer Screening and Diagnosis Fourth Edition“
AAPM On-Line Report No.03
ACR-AAPM-SIIM „Practice Guideline for Determinants of Image Quality in Digital Mammography“
New York State Department of Health Bureau of Environmental Radiation Protection Guide for Radiation Safety / Quality Assurance Program Primary Diagnostic Monitors
NYC Quality Assurance Guidelines for Primary Diagnostic Monitors
JESRA X-0093*B-2017
Quality Control Manual for Digital Mammography (Japan)
Jasové křivky DICOM Part 14 GSDF, CIE, exponenciální (gama), logaritmicko-lineární, lineární, uživatelsky definované
Kompatibilní operační systémy Windows 11
Windows 10
Windows 8.1
Windows 7 / 7 SP1
Windows Server 2019 Standard
Windows Server 2016 Standard
Windows Server 2012 R2 Standard
macOS Catalina (10.15)
macOS Mojave (10.14)
Kompatibilní rozhraní USB, RS232C, DDC
Jazyky němčina, angličtina, francouzština, čínština, japonština
Rozsah dodávky DVD-ROM RadiCS (RadiCS, uživatelská příručka), senzor UX2
Máte nějaké otázky?

Rádi vám poradíme s výběrem vhodného modelu.
Kontaktujte nás

Reference EIZO ve zdravotnictví

Již mnoho zákazníků se spoléhá na řešení EIZO RadiForce.
K referencím