Přehled tříd použití softwaru RadiCS
Vytisknout tabulku
Třídy použití softwaru RadiCS Tělesná partie/Metody Maximální jas zobrazení cd/m2 Maximální poměr jasu Tabulka zobrazovacích zařízení Jasová charakteristika Homogenita reprodukce obrazu Homogenita mezi různými zařízeními
I. Mamografie >=250 >=250:1 >=2048 x >=2048 GSDF +/- 10% <25 % <10 %
II. Mamografická stereotaxe >= 200 >= 100:1 >=1024 x >=1024 GSDF +/- 15% <25 % <20 %
III. Projekční radiografie (hrudník, kostra, břicho) >=250 >=250:1 >=1600 x >=1200 GSDF +/- 10% <25 % <20 %
IV. Skiaskopie (fluoroskopie), veškerá použití >= 150 >= 100:1 >=1024 x >=1024 GSDF +/- 15% <25 % <20 %
V. Výpočetní tomografie >= 150 >= 100:1 >=1024 x >=1024 GSDF +/- 15% <25 % <20 %
VI. Pro RK 5: Zubní digitální objemová tomografie, intraorální rentgenová diagnostika dentálními rentgeny s tubusem, panoramatické snímky, vzdálené rentgenové snímky lebky, přehledové dentální snímky lebky, ručně pořizované snímky pro určování růstu kostry >= 200 >= 100:1 >=1024 x >=768 - <30 % <30 %
VII. Pro RK 6: Intraorální rentgenová diagnostika dentálními rentgeny s tubusem, panoramatické snímky, vzdálené rentgenové snímky lebky, přehledové dentální snímky lebky, ručně pořizované snímky pro určování růstu kostry >= 300 >= 100:1 >=1024 x >=768 - <30 % <30 %
VIII. Prohlížení - - - GSDF - -
Stav: 2016/02, změny vyhrazeny
Způsobilost a doporučení zobrazovacích přístrojů EIZO podle DIN 6868-157
Vytisknout tabulku
Třída použití softwaru RadiCS I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII.
Tělesná partie/Metody Mamografie Mamografická stereotaxe Projekční radiografie (hrudník, kostra, břicho) Skiaskopie (fluoroskopie), veškerá použití Výpočetní tomografie Pro RK 5: Zubní digitální objemová tomografie, intraorální rentgenová diagnostika dentálními rentgeny s tubusem, panoramatické snímky, vzdálené rentgenové snímky lebky, přehledové dentální snímky lebky, ručně pořizované snímky pro určování růstu kostry Pro RK 6: Intraorální rentgenová diagnostika dentálními rentgeny s tubusem, panoramatické snímky, vzdálené rentgenové snímky lebky, přehledové dentální snímky lebky, ručně pořizované snímky pro určování růstu kostry Prohlížení
RX850 o o o o o o o
RX660 o o o o o o
RX560-MD o o o o o o o
RX560 o o o o o o o
RX360 o o o o o
RX250 o o o o o o
GX560-MD o o o o o o o
GX560 o o o o o o o
GX340 o o o o o o o
GX240 o o o o o o o
MX315W o o o o o
MX216-HB o o o o o o
MX243W o o o o
MX216-SB o o o
MX194
EV3285
EV2750
EV2456
EV2450
S2133
Stav: 2016/12, změny vyhrazeny

o: Způsobilost    ■: Doporučení

Další diagnostické zobrazovací metody
Vytisknout tabulku
Tělesná partie / Metody Ultrazvuk, nukleární medicína (např. PET), magnetická rezonance (MRT), endoskopie a ostatní postupy používající film/fotografii (např. oftalmologie), mikroskopie, EIT, infračervené zobrazování Veterinární lékařství
RX850 o o
GX560-MD o o
GX340 o o
RX370 o o
GX240 o o
RX250 o o
MX243W o
MX215
MX194
EV3285
EV2750
EV2456
EV2450
S2133
Stav: 2016/12, změny vyhrazeny

o: Způsobilost    ■: Doporučení