Software pro správu kvality zobrazení u všech nemocničních monitorů

V nemocnicích je řádná správa kvality u velkého množství monitorů obtížná a mimořádně časově náročná. EIZO nabízí nástroj pro ústřední správu uživatelských monitorů připojených do nemocniční sítě, s nímž je dohled nad úkony zajišťujícími kvalitní zobrazení efektivnější.

RadiNET Pro

Centralizovaná správa monitorů

RadiNET Pro umožňuje ústřední vzdálenou správu všech monitorů na uživatelských počítačích s nainstalovaným softwarem RadiCS, a to prostřednictvím nemocniční počítačové sítě. Jelikož se jedná o webovou aplikaci, mohou správci provádět úkony pro zajištění kvality skrze webový prohlížeč snadno a odkudkoliv ze zdravotnického zařízení.

Webová aplikace s jednoduchou obsluhou

Tato aplikace založená na webovém prohlížeči poskytuje snadný přístup ke všem požadovaným údajům. Správcům umožňuje jednoduše a rychle naplánovat a uskutečnit úkony pro zajištění kvalitního zobrazení z kteréhokoliv místa v nemocnici. Systémy RadiCS a RadiNET Pro navíc využívají shodné grafické uživatelské rozhraní, tudíž správci mohou bez problémů obsluhovat oba programy.

RadiNET Pro Screenshot

Časově úsporná vzdálená kalibrace

Úkony pro zajištění kvality jako testy nebo kalibrace pomocí vestavěného čelního senzoru (IFS) lze provádět na dálku. Tím se významně snižuje časové a pracovní vytížení uživatelů a správců zodpovědných za zajišťování kvality.

Remote Calibration

Virtuální plocha

Také ve zdravotnictví se stále častěji uplatňuje virtuální plocha, jež přináší efektivnější práci, nižší náklady a úsporu místa. S programem RadiNET Pro je možné spravovat uživatelské monitory ústředně z virtuální plochy.

Virtual Desktop Infrastructure

Jednotná evidence

V programu RadiNET Pro lze zobrazovat označení modelu, dobu provozu a další evidenční údaje o monitorech RadiForce a FlexScan EV používaných k zobrazování pacientských záznamů. Lze získat rovněž informace o připojeném počítači a grafické kartě, zdravotnickém zařízení a místě instalace. Efektivnějšího využití techniky lze docílit například vystřídáním monitorů s vysokým počtem provozních hodin s monitory vykazujícími nízký počet provozních hodin.

Prostřednictvím intuitivního obrazovkového asistenta je navíc možné sestavit správcovská pravidla pro optimalizaci využití monitorů v různých skupinách a na různých pracovištích.

Unified Asset Management

Skupinová dálková nastavení

Kromě plánování kalibrací a testů poklesu jasu a stálosti zobrazení lze stanovit chování spořiče podsvícení a vypínače monitoru podle podmínek na daném oddělení, a to hromadně a v jediném kroku prostřednictvím skupinového pravidla platného pro více obrazovek. Toto skupinové pravidlo lze za pomoci intuitivního obrazovkového asistenta přiřadit monitorům v určitých technických sestavách nebo na určitém oddělení.

Gruppenrichtlinien

Bezpečná správa skupin

Pro účinné uplatňování skupinových pravidel není podstatné jen jejich správné nastavení, ale také jejich důsledné uplatňování. Při instalaci nových uživatelských monitorů není třeba ručně uplatňovat pravidlo u každého nového monitoru zvlášť, neboť software RadiNET Pro zajistí uplatnění stávajícího skupinového pravidla na nových monitorech samočinně. Tím je automaticky zajištěn provoz monitorů v souladu s dříve stanoveným pravidlem.

Správa 8000 obrazovek

Kompletní systém RadiNET Pro je schopen spravovat celou síť lékařského zařízení zahrnující až 8000 obrazovek a 1000 pracovních stanic, od diagnostických monitorů až po monitory KIS/RIS.

Výstražná hlášení

Jakmile obrazová kvalita některého monitoru vyžaduje přezkoušení, je na určenou e-mailovou adresu zasláno automatické upozornění.

Informační sestavy

Systém může na přání vytvořit souhrn detailních informací o každé obrazovce. Jsou zde uvedeny údaje o datu uvedení do provozu, výsledcích měření při kalibracích a také hodnoty ze zkoušek poklesu a stálosti jasu. Pro založení do dokumentace stačí pouze vytisknout. V jednom kroku lze připravit a vytisknout dokumentaci i pro více obrazovek najednou.

Další vlastnosti

  1. Plánování pořízení nových monitorů
  2. Vzdálené aktualizace softwaru RadiCS
  3. Export souborů CSV

Ideální doplněk

Volitelný software EIZO RadiCS určený k zajišťování kvality obrazu umožňuje rozsáhlou údržbu a kontrolování monitorů. Pokrývá veškeré oblasti od kalibrace přes testování a kontrolu stálosti až po archivaci výsledků. 

Další informace k softwarovému nástroji RadiCS (dodávanému samostatně)

Vytisknout tabulku
Technické údaje RadiNET Pro
Max. počet spravovaných monitorů 8000 monitorů
Jazyky němčina, angličtina, francouzština, japonština, čínština
Požadavky na správcovský počítač:
Kompatibilní webový prohlížeč Microsoft Windows Internet Explorer 11.0
Google Chrome 68.0
Microsoft Edge 42.1
Min. rozlišení 1024×768
Požadavky na server:
Operační systém Windows Server 2016 Standard
Windows Server 2012 R2 Standard
Windows 10 (Fall Creators Update / April 2018 Update Pro / Enterprise 64 bit)
Windows 10 SP1 (64 bit)
Windows 7 SP1 Professional / Enterprise / Ultimate
Windows 7 SP1 (64 bit)
Databáze SQL Server 2016 Standard SP1 / Express Edition SP1
SQL Server 2014 Standard SP1 / Express Edition SP1
Pevný disk min. 150 GB
Operační paměť min. 4 GB
Máte nějaké otázky?

Rádi vám poradíme s výběrem vhodného modelu.
Kontaktujte nás

Reference EIZO ve zdravotnictví

Již mnoho zákazníků se spoléhá na řešení EIZO RadiForce.
K referencím