Technické údaje
  • Software pro centralizovanou správu kvality zobrazení u monitorů v nemocniční síti

  • Snadno použitelná webová aplikace přístupná ze sítě zdravotnického zařízení

  • Časově úsporná vzdálená kalibrace využívající senzory vestavěné v monitorech

  • Jednotná evidence monitorů, grafických karet a počítačů

  • Správa pěti až 8000 obrazovek; ideální doplněk softwaru pro zajištění kvality RadiCS

  • Informační sestavy o připojených obrazovkách, jejich využití a událostech

Technické údaje Produktový leták