Colour Briefcase: vlastní nastavení všude po ruce

Noste si své vlastní nastavení obrazovky na všechna místa, kde budete svůj notebook nebo tablet připojovat k modernímu monitoru EIZO. Nastavení se uplatní samočinně prostým zapojením kabelu USB-C mezi notebook a monitor kompatibilní s technologií Screen InStyle. V kancelářích se sdílenými stoly (Hot Desking) i na domácím pracovišti oceníte vyšší pohodlí a efektivitu.

Automatický barevný režim

Automatická volba barevného režimu umožňuje přiřadit jednotlivým aplikacím konkrétní zobrazovací režim. Jakmile aplikaci spustíte, obrazovka se samočinně přepne do stanoveného režimu.

Když budete například psát v textovém editoru, monitor se rovnou přepne do režimu Papír. Tímto způsobem se omezuje namáhání očí a snižuje se zastoupení modrého světla. Pro práci s fotografiemi můžete zvolit například režim sRGB.

ScreenInStyle: Auto Color Mode
Když budete chtít zpracovávat fotografie v režimu sRGB nebo pracovat se soubory programu Word v režimu Papír, Screen InStyle samočinně přepne zobrazovací režim podle vašich požadavků.
Screen InStyle: Snímek obrazovky Auto Color Mode
Jednotlivým aplikacím můžete přiřadit konkrétní zobrazovací režim.

Správa napájení u více monitorů

Správa napájení u více monitorů v programu Screen InStyle
Stačí vám zapínat a vypínat jen jeden monitor. Zároveň se automaticky ovládají všechny další připojené obrazovky.

Vypínačem na jednom monitoru se automaticky zapnou nebo vypnou všechny připojené obrazovky.  Šetření energií je proto jednoduché.

U monitorů se senzorem přítomnosti přejdou při vašem odchodu všechny monitory do pohotovostního režimu.

Synchronizace nastavení obrazovky

Synchronizace nastavení obrazovek v programu Screen InStyle
Nastavení obrazu jednoho monitoru se předává dalším připojeným obrazovkám.

Nástrojem Screen InStyle můžete nastavení určené obrazovky přenést i na ostatní monitory ve víceobrazovkové sestavě.

Nastavení barevného režimu a barevné teploty nebo automatické přizpůsobení jasu se přenese na všechny ostatní připojené obrazovky. Kromě toho se při zřetězení přes rozhraní USB-C změny automaticky projeví na všech monitorech. To šetří čas při nastavování a zajišťuje konzistentní podání barev na různých monitorech.

Výběr vstupního signálu a barevného režimu tlačítkem rychlé volby

Když je k jednomu monitoru připojeno více počítačů, uvítáte další praktickou funkci spočívající ve volbě vstupního signálu tlačítkem rychlé volby nebo kombinací kláves.

Tak můžete u jednoho monitoru pracovat současně například s notebookem a stolním počítačem a bez komplikací mezi nimi přepínat. V závislosti na modelu monitoru to platí i při používání funkcí Picture-by-Picture a Picture-in-Picture.

Stejně pohotově můžete tlačítkem rychlé volby nebo klávesovou kombinací přepínat barevné režimy.

Výběr vstupního signálu tlačítkem rychlé volby s programem Screen InStyle
Jednoduché přepínání mezi dvěma připojenými počítači.
Screen Instyle: Zjednodušení volby vstupního signálu
Zjednodušení volby vstupního signálu.

Méně modrého světla

Program Screen InStyle zahrnuje funkci „Cirkadiánní stmívání“ snižující barevnou teplotu monitoru v průběhu dne. Jelikož změny nastávají ve třicetiminutových intervalech, nejsou pro uživatele postřehnutelné ani rušivé.

Navečer funkce samočinně sníží zastoupení modré části barevného spektra, čímž omezí případné ovlivnění vašeho přirozeného biologického a spánkového rytmu.

Screen InStyle: Funkce „Cirkadiánní stmívání“
Barevná teplota monitoru během dne klesá.
Screen InStyle: Snímek obrazovky „Cirkadiánní stmívání“
Funkci „Cirkadiánní stmívání“ lze individuálně nastavovat.

Technické údaje

Vytisknout tabulku
Kompatibilní monitory EV3895, EV3285, EV3237, EV2795, EV2785, EV2780, EV2760, EV2750, EV2495, EV2480, EV2457, EV2456, EV2455, EV2460, EV2451, EV2450, EV2360
Kompatibilní operační systémy Windows 10 (32-bit, 64-bit), Windows 8.1 (32-bit, 64-bit), Windows 7 SP1 (32-bit, 64-bit)
PC USB interface
Download
  • Screen InStyle

    Software EIZO Screen InStyle vám usnadní správu napájení a nastavování barev, jasu i dalších parametrů jak u samostatného monitoru, tak při používání víceobrazovkové sestavy.