Organizace pracovní plochy a zvýšení efektivity práce pomocí rozvržení obrazovky


Multitasking s několika spuštěnými aplikacemi, jako jsou textové editory, tabulkové procesory, prohlížeče a další programy, je pro většinu profesionální kancelářské práce běžný. Neuspořádaná obrazovka však může snižovat produktivitu a ztěžovat soustředění.

Pomocí funkce rozvržení obrazovky můžete rozdělit pracovní plochu a uspořádat okna programů tam, kde je chcete mít, nebo je nechat uspořádat opakovaně, abyste mohli pracovat inteligentně a efektivně.

EIZO ScreenInStyle: Bez funkce rozvržení obrazovky
Bez funkce rozvržení obrazovky
EIZO ScreenInStyle: S funkcí rozvržení obrazovky
S funkcí rozvržení obrazovky

Snadné nastavení barev a bílého bodu

Pomocí funkce Screen InStyle můžete snadno upravit nastavení jasu a barev monitoru tak, aby odpovídalo například sousednímu monitoru nebo vašim vlastním jedinečným potřebám. Bílý bod monitoru můžete nastavit nejen podle teploty barev, ale také podle hodnot RGB. Jedním kliknutím můžete přepnout pozadí plochy na "bílé" a zkontrolovat nastavení a doladit ho. Bílé pozadí tak lze zobrazit i na několika připojených monitorech a provádět jejich barevné úpravy současně.

EIZO ScreenInStyle: Colour Settings

Colour Briefcase: vlastní nastavení všude po ruce

Noste si své vlastní nastavení obrazovky na všechna místa, kde budete svůj notebook nebo tablet připojovat k modernímu monitoru EIZO. Nastavení se uplatní samočinně prostým zapojením kabelu USB-C mezi notebook a monitor kompatibilní s technologií Screen InStyle. V kancelářích se sdílenými stoly (Hot Desking) i na domácím pracovišti oceníte vyšší pohodlí a efektivitu.

Automatický barevný režim

Automatická volba barevného režimu umožňuje přiřadit jednotlivým aplikacím konkrétní zobrazovací režim. Jakmile aplikaci spustíte, obrazovka se samočinně přepne do stanoveného režimu.

Když budete například psát v textovém editoru, monitor se rovnou přepne do režimu Papír. Pro práci s fotografiemi můžete zvolit například režim sRGB.

ScreenInStyle: Auto Color Mode
Když budete chtít zpracovávat fotografie v režimu sRGB nebo pracovat se soubory programu Word v režimu Papír, Screen InStyle samočinně přepne zobrazovací režim podle vašich požadavků.
Screen InStyle: Snímek obrazovky Auto Color Mode
Jednotlivým aplikacím můžete přiřadit konkrétní zobrazovací režim.

Optimalizované ovládání myši

Pohyb kurzoru myši není v systémech s více obrazovkami vždy plynulý. Pokud jej někdy ztratíte z dohledu, nástroj Mouse Pointer Utility vám pomůže jej rychle najít.

Umožňuje také volně přesouvat kurzor mezi monitory bez typických překážek, a to i v případě, že používáte obrazovky různých velikostí. Kurzor se již nezasekává na přechodech obrazovky. Drobné rušivé vlivy při práci s obrazovkou jsou tak eliminovány.

Správa napájení u více monitorů

Správa napájení u více monitorů v programu Screen InStyle
Stačí vám zapínat a vypínat jen jeden monitor. Zároveň se automaticky ovládají všechny další připojené obrazovky.

Vypínačem na jednom monitoru se automaticky zapnou nebo vypnou všechny připojené obrazovky.  Šetření energií je proto jednoduché.

U monitorů se senzorem přítomnosti přejdou při vašem odchodu všechny monitory do pohotovostního režimu.

Synchronizace nastavení obrazovky

Synchronizace nastavení obrazovek v programu Screen InStyle
Nastavení obrazu jednoho monitoru se předává dalším připojeným obrazovkám.

Nástrojem Screen InStyle můžete nastavení určené obrazovky přenést i na ostatní monitory ve víceobrazovkové sestavě.

Nastavení barevného režimu a barevné teploty nebo automatické přizpůsobení jasu se přenese na všechny ostatní připojené obrazovky. Kromě toho se při zřetězení přes rozhraní USB-C změny automaticky projeví na všech monitorech. To šetří čas při nastavování a zajišťuje konzistentní podání barev na různých monitorech.

Výběr vstupního signálu a barevného režimu tlačítkem rychlé volby

Když je k jednomu monitoru připojeno více počítačů, uvítáte další praktickou funkci spočívající ve volbě vstupního signálu tlačítkem rychlé volby nebo kombinací kláves.

Tak můžete u jednoho monitoru pracovat současně například s notebookem a stolním počítačem a bez komplikací mezi nimi přepínat. V závislosti na modelu monitoru to platí i při používání funkcí Picture-by-Picture a Picture-in-Picture.

Stejně pohotově můžete tlačítkem rychlé volby nebo klávesovou kombinací přepínat barevné režimy.

Výběr vstupního signálu tlačítkem rychlé volby s programem Screen InStyle
Jednoduché přepínání mezi dvěma připojenými počítači.
Screen Instyle: Zjednodušení volby vstupního signálu
Zjednodušení volby vstupního signálu.

Circadian Dimming

Program Screen InStyle zahrnuje funkci „Cirkadiánní stmívání“ snižující barevnou teplotu monitoru v průběhu dne. Jelikož změny nastávají ve třicetiminutových intervalech, nejsou pro uživatele postřehnutelné ani rušivé. Navečer funkce samočinně sníží zastoupení modré části barevného spektra.

Screen InStyle: Funkce „Cirkadiánní stmívání“
Barevná teplota monitoru během dne klesá.
Screen InStyle: Snímek obrazovky „Cirkadiánní stmívání“
Funkci „Cirkadiánní stmívání“ lze individuálně nastavovat.

Technické údaje

Vytisknout tabulku
Kompatibilní monitory EV3895, EV3285, EV3237, EV2795, EV2785, EV2780, EV2760, EV2750, EV2495, EV2490, EV2480, EV2457, EV2456, EV2455, EV2460, EV2451, EV2450, EV2360
Kompatibilní operační systémy Windows 10 (32-bit, 64-bit), Windows 8.1 (32-bit, 64-bit), Windows 7 SP1 (32-bit, 64-bit)
PC USB interface
Poznámka

Monitor musí být při používání programu Screen InStyle propojen s počítačem přes USB. Při používání více obrazovek musí být monitory vzájemně propojeny přes USB.

Ke stažení zdarma
  • Screen InStyle

    Software EIZO Screen InStyle vám usnadní správu napájení a nastavování barev, jasu i dalších parametrů jak u samostatného monitoru, tak při používání víceobrazovkové sestavy.