Poznámka

Monitor musí být při používání programu Screen InStyle propojen s počítačem přes USB. Při používání více obrazovek musí být monitory vzájemně propojeny přes USB.

Správa napájení u více monitorů

Správa napájení u více monitorů v programu Screen InStyle
Stačí vám zapínat a vypínat jen jeden monitor. Zároveň se automaticky ovládají všechny další připojené obrazovky.

Vypínačem na jednom monitoru se automaticky zapnou nebo vypnou všechny připojené obrazovky.  Šetření energií je proto jednoduché.

U monitorů se senzorem přítomnosti přejdou při vašem odchodu všechny monitory do pohotovostního režimu.

Synchronizace nastavení obrazovky

Synchronizace nastavení obrazovek v programu Screen InStyle
Nastavení obrazu jednoho monitoru se předává dalším připojeným obrazovkám.

Každé nastavení barevného režimu a barevné teploty nebo automatické přizpůsobení jasu jednoho monitoru se přenese na všechny ostatní připojené obrazovky. To šetří čas při nastavování a zajišťuje konzistentní podání barev na různých monitorech.

Colour Briefcase

Tato funkce vám umožňuje snadno spravovat vaše individuální nastavení obrazovky a přenášet je i na další EIZO monitory. Když svůj notebook připojíte k monitoru kompatibilnímu se Screen InStyle, automaticky se převezmou vaše nastavení. 

V kancelářích s variabilně obsazovanými pracovišti nebo v případě sdílených obrazovek se tím zvyšuje pohodlí i efektivita práce.

Výběr vstupního signálu a barevného režimu tlačítkem rychlé volby

Praktickou funkci při připojení více počítačů k jednomu monitoru představuje volba vstupního signálu tlačítkem rychlé volby nebo kombinací kláves.

Tak můžete u jednoho monitoru pracovat současně například s notebookem a stolním počítačem a bez komplikací mezi nimi přepínat. To platí i při používání funkcí Picture-by-Picture a Picture-in-Picture.

Stejně pohotově můžete tlačítkem rychlé volby nebo klávesovou kombinací přepínat barevné režimy.

Výběr vstupního signálu tlačítkem rychlé volby s programem Screen InStyle
Jednoduché přepínání mezi dvěma připojenými počítači.
Screen Instyle: Zjednodušení volby vstupního signálu
Zjednodušení volby vstupního signálu.

Méně modrého světla

Program Screen InStyle zahrnuje funkci „Cirkadiánní stmívání“ snižující barevnou teplotu monitoru v průběhu dne. Jelikož změny nastávají ve třicetiminutových intervalech, nejsou pro uživatele postřehnutelné ani rušivé.

Navečer funkce samočinně sníží zastoupení modré části barevného spektra, čímž omezí případné ovlivnění vašeho přirozeného biologického a spánkového rytmu.

Screen InStyle: Funkce „Cirkadiánní stmívání“
Barevná teplota monitoru během dne klesá.
Screen InStyle: Snímek obrazovky „Cirkadiánní stmívání“
Funkci „Cirkadiánní stmívání“ lze individuálně nastavovat.

Automatický barevný režim

Automatická volba barevného režimu umožňuje přiřadit jednotlivým aplikacím konkrétní zobrazovací režim. Jakmile aplikaci spustíte, obrazovka se samočinně přepne do stanoveného režimu.

Když budete například psát v textovém editoru, monitor se rovnou přepne do režimu Papír. Tímto způsobem se omezuje namáhání očí a snižuje se zastoupení modrého světla. Pro práci s fotografiemi můžete zvolit například režim sRGB.

ScreenInStyle: Auto Color Mode
Když budete chtít zpracovávat fotografie v režimu sRGB nebo pracovat se soubory programu Word v režimu Papír, Screen InStyle samočinně přepne zobrazovací režim podle vašich požadavků.
Screen InStyle: Snímek obrazovky Auto Color Mode
Jednotlivým aplikacím můžete přiřadit konkrétní zobrazovací režim.

Průvodce pro Windows

Software Screen InStyle se automaticky propojí s Ovládacími panely systému Windows. Všechna nastavení provedená v programu se samočinně odrazí v Ovládacích panelech. Tato nastavení mohou být navíc uplatněna na všech monitorech ve víceobrazovkové sestavě najednou.

Technické údaje

Vytisknout tabulku
Kompatibilní monitory EV3285, EV3237, EV2785, EV2780, EV2760, EV2750, EV2457, EV2456, EV2455, EV2460, EV2451, EV2450
Kompatibilní operační systémy Windows 10 (32-bit, 64-bit), Windows 8.1 (32-bit, 64-bit), Windows 7 SP1 (32-bit, 64-bit)
PC USB interface
Download
  • Screen InStyle

    Software EIZO Screen InStyle vám usnadní správu napájení a nastavování barev, jasu i dalších parametrů jak u samostatného monitoru, tak při používání víceobrazovkové sestavy.