V řadě DuraVision společnost EIZO nabízí speciální modely, jež se dokonale hodí k použití na lodním můstku nebo ve velíně, a to i k nepřetržitému provozu. Pracují bez poruch a zobrazují podle místa svého použití a velikosti současně obsah různých aplikací. Šetří vám tak prostor a zpřístupňují přednosti maximální flexibility.

Obraz vynikající kvality

Obraz vynikající kvality

Za svou znamenitou kvalitu obrazu modely DuraVision vděčí špičkovým komponentám a pokrokovým výrobním postupům, např. speciální montáži krycího skla. Mohou tak nabídnout lepší zřetelnost a delší životnost při použití v extrémních podmínkách. Můžete se tak vždy spolehnout na velmi přesný obraz a spolehlivé barvy. Díky použití nejmodernějších LCD panelů poskytují v každém zorném úhlu dokonalý obraz. Antireflexní povrch odstraňuje optické odrazy, a výrazně tak šetří zrak uživatelů.

Vynikající kvalita

Vynikající kvalita

Mimořádnou kvalitu a vhodnost monitorů EIZO DuraVision pro námořní dopravu dokládá řada certifikátů, které jsou pro tuto oblast použití povinné: Jsou vhodné podle IEC 60945 pro tepelné, vlhkostní a vibrační podmínky na lodích a dále jsou certifikovány pro použití v systémech ECDIS a v radarových systémech.


Jedině vysoká kvalita zajistí nejnižší poruchovost, a tudíž vysokou spolehlivost. Účinek: Dlouhá životnost a nízké celkové náklady vlastnictví (TCO). Monitory DuraVision se proto také často používají ve velínech a na lodních můstcích, tj. v oblastech, kde je provoz bez výpadků stejně jako dlouhá životnost naprostou prioritu. I při vyšších pořizovacích nákladech jsou investiční a provozní náklady nakonec nižší, protože výměny i opravy jsou podstatně méně časté.

Nejvyšší spolehlivost

Nejvyšší spolehlivost

EIZO klade kromě vysokých nároků na materiály a výrobu také velký důraz na zajištění kvality. Už během výroby LCD monitoru se provádí opakovaná přezkoušení po jednotlivých montážních krocích a případné nedostatky se ihned odstraňují. Místo namátkového testování je každý jednotlivý přístroj uveden do provozu, nastaven a proměřen, a teprve pak následuje jeho odeslání. I v rámci nepřetržitého provozu ve velínech a na lodních můstcích monitory DuraVision vykonávají vždy vynikající práci a získávají obdiv výjimečně dlouhou životností.

Dokonalé k mnohaletému používání

Velmi dlouhá provozuschopnost a životnost LCD panelů monitory EIZO DuraVision předurčují k použití v námořní dopravě. Spolehněte se na zcela bezproblémový provoz monitorů – dva roky a více!

Monitory EIZO pro lodní dopravu – přehled předností:

  1. Specializace pro použití na lodním můstku nebo ve velínu
  2. Velký rozsah nastavitelného jasu od méně než 1 cd/m2
  3. Vhodné pro nepřetržitý provoz
  4. Certifikace k námořnímu použití
  5. Dlouhý životní cyklus a nízké celkové náklady na vlastnictví
  6. Vysoká spolehlivost a provozní bezpečnost
  7. Oblasti použití: navigace (ECDIS, radar), kormidlo (ovládání), monitorování a řízení (automatizace)
Individuální řešení

Velice dobře si uvědomujeme, že v oblasti námořní dopravy mohou být konkrétní potřeby velmi odlišné a individuální. Z tohoto důvodu nabízíme rovněž specifická zvláštní řešení, jež přesně vyhoví vašim požadavkům.

Specifická zákaznická řešení

Monitory pro námořní dopravu

K monitorům
»Pro výrobky značky EIZO jsme se rozhodli zcela záměrně. Model DuraVision FDS1904T nás nepřesvědčil jen svojí obrazovou kvalitou [...].«

Hasičský správní úředník Ronny Mönck, Hasičský člun Albert Wegener

Pokračovat v četbě