Technické údaje
  • LCD modul s rozlišením 2 megapixely a podsvícením LED pro spolehlivě vysoký a trvale stabilní jas
  • Paleta s 16 369 odstíny šedé barvy pro přesné podání úrovní šedi
  • Automatická regulace rozložení jasu (Digital Uniformity Equalizer)
  • Připraven na kalibraci, kontrolu poklesu a stálosti jasu dle normy DIN 6868-157 a QS-RL
  • Hybridní gama, plně automatický výběr křivek hodnot odstínů pro snímky vyžadující rozdílné jasové charakteristiky
  • Vestavěný snímač pro samočinnou a přesnou kalibraci
  • Světelný snímač pro měření okolního světla ve vyšetřovně
  • Snímač přítomnosti pro okamžité zapnutí při návratu před obrazovku
Technické údaje Produktový leták