Technické údaje
  • Dvě obrazovky LCD s rozlišením 5 megapixelů se spolehlivě vysokým a trvale stabilním jasem pro zřetelné zobrazování mamografických snímků
  • Zřetelné zobrazení mikroskopických struktur díky vysokému kontrastu a potlačování neostrostí
  • Homogenní zobrazení na celé ploše zajištěné automatickou regulací rozložení jasu (Digital Uniformity Equalizer)
  • Připraven na kalibraci, kontrolu poklesu a stálosti jasu dle normy DIN 6868-157 a QS-RL
  • Snadné plnění kvalitativních požadavků, vestavěný kalibrační senzor
  • Nízký příkon a nízké tepelné vyzařování
  • Světelný senzor pro měření okolního osvětlení na pracovišti
  • Senzor přítomnosti obsluhy pro okamžité zapnutí při návratu před obrazovku
  • Kompaktní sestava dvou obrazovek díky společnému stojanu, tenkým rámečkům a ergonomickému designu
Technické údaje Produktový leták