Technické údaje
  • Barevný LCD monitor s rozlišením 2,3 megapixelu, automatickou regulací jasu a podsvícením s LED pro spolehlivě vysoký a trvale stabilní jas

  • Zobrazení odstínů šedi s použitím tónových křivek DICOM

  • Barevná paleta s 68 miliardami odstínů pro přesnou reprodukci barev s hloubkou až 12 bitů

  • Kalibrace bílého bodu a tónových křivek

  • Automatická regulace rozložení jasu (Digital Uniformity Equalizer)

  • Připraven na kontrolu poklesu a stálosti jasu dle normy DIN 6868-157 a QS-RL

Technické údaje Produktový leták