Technické údaje
  • Barevná obrazovka s rozlišením 2 megapixely a spolehlivě vysokým a trvale stabilním jasem
  • Zřetelné zobrazení snímků díky potlačování neostrostí
  • Automatická regulace rozložení jasu (Digital Uniformity Equalizer)
  • Připraven na kalibraci, kontrolu poklesu a stálosti jasu dle normy DIN 6868-157 a QS-RL
  • Snadné plnění kvalitativních požadavků, vestavěný kalibrační senzor
  • Snížený příkon a nízké tepelné vyzařování
  • Světelný senzor pro měření okolního osvětlení na stanovišti
  • Senzor přítomnosti obsluhy pro okamžité zapnutí při návratu před obrazovku
  • Ergonomický design působící svěžím, čistým a vkusným dojmem
  • Kompaktní rozměry a tenký rámeček kolem obrazovky
Technické údaje Produktový leták