Unikátní

Slovenská Grafia a.s. se sídlem v Bratislavě je lídrem rotačního tisku nejen na slovenském, ale i středoevropském trhu. Jako jediná tiskárna ve střední Evropě nabízí tisk třemi různými technikami – archový, rotační ofset a rotační hlubotisk. Slovenská Grafia zajišťuje kompletní servis v oblasti tiskových médií, finálního zpracování a mailingových služeb. Tisknou se zde časopisy, katalogy, reklamní tiskoviny. Mezi zadavatele společnosti patří významná vydavatelství např. Bauer Media, Burda, Ringier a další.

Společnost v posledních letech klade velký důraz na zavádění nejmodernějších technologií a patří v tomto směru k evropské špičce. Potvrzuje to unikátní pracoviště high-endového softproofu nebo-li virtuálního nátisku, tedy kontroly barevnosti tiskových dat na monitoru. Koncepce serverového řešení v rámci automatizovaného workflow zahrnuje jak kontrolu barevnosti na monitorech přímo u všech tiskových strojů, tak i vzdálený náhled "remote-proof" pro zadavatele přes internetové rozhraní.

Takovéto řešení extrémně eliminuje výrobu, dopravu a manipulaci s dosavadními digitálními nátisky z inkoustových tiskáren, kterých se dosud ve výrobním procesu pohybovalo několik set každý den. Rychlá a přehledná dostupnost náhledů v elektronické podobě přináší investorovi okamžité úspory přímých nákladů, jak v oblasti spotřebního materiálu, tak v podobě minimálních časových prodlev. Tento systém byl představen na DRUPĚ 2008 a po této prezentaci Slovenská Grafie a.s., začala hledat vhodného partnera - vydavatele pro zavedení této novinky do praxe od grafického studia, redakce až po technologii tisklařských strojů.

Workflow tvoří:

workflow: Prinergy Connect 
softproof SW: Kodak Matchprint Virtual a PressProof 
monitory: EIZO CG301W, CG243W (6 tiskových pultů) 
počítače: Apple MacOS X 
kalibrační sondy: X-Rite DTP94 (modifikace Kodak) 
osvětlení: náhledové boxy a tělesa GTI

Tým, který se na vzniku tohoto projektu, unikátního i v rámci Evropy, podílel:

Peter Kosík, výrobní ředitel, Slovenská Grafie
Jaroslav Holásek, vedoucí přípravy tisku, Slovenská Grafie
Marek Spurný, specialista na aplikace Kodak, DesignPrint
Radim Václavíček, colormanagement konzultant 
Antonín Charvát, ředitel zastoupení EIZO

Projekt spuštěný v létě 2009 inicializoval Marcel Tuček, vedoucí výroby z vydavatelství Bauer Media. Společnost EIZO zapůjčila vybrané monitory pro testování projektu ještě před jejich oficiálním prodejem a díky tomu umožnila jeho realizaci v plánovaném časovém horizontu.

Cílem projektu je zautomatizovat proces softproofu a zajistit jeho maximální spolehlivost, opakovatelnost a bezpečnost. Již není nutné čekat na papírový nátisk, s náhledem na monitoru je možné pracovat kdykoliv. Pro opakovaný tisk konkrétních zakázek jsou automaticky předdefinované ICC profily pro danou technologii a použitý papír, což řeší opakovatelnost a bezpečnost.

Problémem a časovou ztrátou při zpracování zakázek od zadavatelů byla výroba a dodání nátisků, resp. normované ověřování barevnosti při tisku. Slovenská Grafie chtěla tuto zavedenou praxi změnit, poskytnout zákazníkům ověřené řešení a pomocí virtuálního nátisku ušetřit čas i výrobní náklady.

Unikátní

Virtuální nátisk na monitoru zde přebírá funkci klasického analogového nátisku. Úlohou obsluhy je provést každých 24 hodin rekalibraci monitoru. Nově by tuto operaci měl řešit monitor EIZO CG245W, který je vybaven integrovaným senzorem pro pravidelnou automatickou rekalibraci. Model CG245W má v horním rámečku integrované měřicí zařízení, které se v předem naprogramovaný čas vysune a zahájí automatický proces kalibrace. Pravidelná rekalibrace garantuje vzájemnou shodu s pracovním osvětlením kontrolního pultu, kde jsou umístěné výtisky. Monitor je nad ovládacím pultem tiskového stroje zavěšený na kolejnicích a jeho pohyb nad tiskovým archem je synchronizovaně snímán čidlem, při pohybu monitoru v horizontálním směru tak tiskař může zkontrolovat všechny tiskové strany zakázky.
Kodak Matchprint Virtual Proofing systém je licencovaný pro vzájemnou komunikaci zadavatele s tiskárnou při splnění předepsaných pravidel na SW, monitor, osvětlení na obou stranách. V praxi se klient spojí přes internet a webové rozhraní InSite Prepress Portal se serverem tiskárny, na který zašle tiskový dokument ve formátu PDF. Níže uvedené nároky na kvalitu a stabilitu monitoru pro nasazení do workflow Prinergy-Kodak bezproblémově řeší profesionální kalibrovatelné monitory EIZO řady CG, které tím opět potvrzují svou pozici v oblasti pre-pressu.
Společnost Kodak pro svůj systém virtuálního nátisku používá tradičně monitory řady EIZO CG a v instrukcích pro volbu softproofového monitoru doporučuje přednostně model CG243W pro jeho unikátní kombinaci vlastností ve smyslu přesného a stabilního zobrazení s vysokou uniformitou v celé ploše.

HW nároky – kvalita a stabilita zobrazení

  • technické parametry – odolnost proti stárnutí (rozsah/hodnoty jasu 2 - 3x vyšší než v DTP, tzn. vyšší nároky na monitory), kvalita zobrazení barev, velikost 1:1 - kvalitní náhled stejné velikosti s tiskovinou, aby nedošlo ke zkreslení, vysoká uniformita po celé ploše obrazovky
  • kompatibilita a komunikace se SW
  • rychlý náběh monitoru cca do 1 min. (monitory bez speciálních technologií nabíhají 30 – 60 min.)

Po dvouměsíční zkušenosti uvedení do provozu jednoznačně převládá spokojenost zákazníků i tiskařů. Slovenská Grafie může být inspirací pro další pracoviště, nové řešení přináší úspory nejen tiskárně, ale hlavně klientům.

www.grafia.sk