Pokud Thomas Adorff, který již uspořádal vlastní fotografický festival Fototage Karlsruhe, zrovna nejezdí po festivalech, workshopech nebo výletech po městech, najdete ho v jeho ateliéru v Kalrsruhe, kde se specializuje především na fotografování lidí. Pro Thomase Adorffa však fotografický tvůrčí proces nekončí fotografováním a následným zpracováním snímků. Cesta jeho fotografií nekončí na pevném disku. "Na začátku své fotografické kariéry jsem ještě dováděl v analogové temné komoře," uvádí fotograf a dodává: "Nebylo to profesionální, ale jsem rád, že jsem tu éru ještě mohl zažít. Díky tomu jsem docenil haptický rozměr fotografie. Dnes už nemusíte sedět v temné místnosti a manipulovat s chemikáliemi, pokud chcete držet v rukou svůj snímek. Je však třeba zvážit několik věcí, aby výtisk vypadal skutečně tak, jak fotograf doufal.

A právě tyto základy Thomas Adorff pravidelně vyučuje na svých seminářích. Tento "aha" moment, kdy účastníci workshopu poprvé drží v rukou svůj obrázek a cítí, jak se zobrazený motiv spojuje s vlastnostmi papíru a haptickým zážitkem do celkového díla, je pokaždé fascinující," uvádí Thomas Adorff. To nelze srovnávat s čistě obrázkovým souborem na webové stránce.

Předpoklad: Monitor

Mnozí účastníci Adorffových tiskových seminářů si již sami vytiskli snímky a stěžují si na rozdíly mezi obrazem na monitoru a tiskem. "Pokud se zde objeví nesrovnalosti, může to mít několik příčin," ví Thomas Adorff a vysvětluje dále: "Nejčastější příčinou je nevhodný, nesprávně nastavený nebo nekalibrovaný monitor. Pokud na monitoru získám zkreslený obrazový soubor, nemohu očekávat, že tento soubor pak z tiskárny vyjde stejným způsobem jako zkreslený přeludový obraz. Kromě toho musí být monitor, počítač a software pro zpracování obrazu správně sladěny a vzájemně nastaveny. Důsledná správa barev je nezbytná.

ColorEdge CS2740 od společnosti EIZO

Thomas Adorff ke svému počítači iMac používá 27palcový širokoúhlý monitor EIZO ColorEdge CS2740 s rozlišením 4K. "Práce na CS2740 mě opravdu baví," říká Thomas Adorff. "Částečně je to proto, že práce na CS2740 je i po mnoha hodinách opravdu příjemná. Navíc je díky rozlišení 4K opravdu ostrý. Největší "relaxační faktor" však spočívá v tom, že se již nemusím starat o technickou stránku pracovního postupu, ale jednoduše vím, že to, co vidím, skutečně odpovídá mému obrazovému souboru." Kromě toho Thomas Adorff pravidelně kalibruje svůj monitor pomocí softwaru X-Rite i1 Studio, ale i po vybalení z krabice byl monitor dokonale předkalibrovaný, jak fotograf nadšeně prohlašuje: "Homogenita je dokonalá, barevný prostor je obrovský a přechody se zobrazují naprosto plynule".

ColorEdge CS2740

Jaké faktory ovlivňují tisk

Ale i když používáte dokonale zkalibrovaný grafický monitor, jako je ColorEdge CS2740, stále chybí jeden zásadní krok, abyste mohli posoudit hotový výtisk na monitoru: zobrazení soft proof. Jeden a tentýž soubor obrázku vypadá na různých papírech úplně jinak. Zatímco obraz na lesklém papíře vypadá velmi podobně jako na displeji monitoru, obraz na matném materiálu se silnou povrchovou strukturou má obvykle menší kontrast a barvy jsou také méně živé. To není chyba. Právě tyto zvláštnosti jsou ve skutečnosti důvodem, proč se používají různé materiály. Odkud se to vzalo? Na matný papír nelze nanést více než 100 % černé barvy, a proto se výsledek jeví pouze jako tmavě šedý. A pokud má papír sám o sobě například mírně teplý odstín, nemůžete na něm očekávat čistě bílé plochy, protože tiskárna nedokáže víc než netisknout na bílé plochy. Maximální dosažitelná bílá barva výtisku odpovídá barevnému tónu papíru. Tyto vlastnosti nelze v počítači změnit. Lze je však simulovat na obrazovce a optimalizovat obraz na první pohled. K tomu však potřebujete profil ICC. To si můžete změřit sami pomocí spektrofotometru. Profily pro běžné umělecké tiskárny si můžete jednoduše stáhnout od výrobců tiskáren nebo papíru.

Softproof, nebo-li simulace tiskových dat na monitoru

Díky naprosto přesnému monitoru, jako je ColorEdge CS2740, může Thomas Adorff simulovat vlastnosti různých papírů v softproof zobrazení programů Photoshop a Lightroom již na monitoru a optimalizovat obrazové soubory s ohledem na individuální vlastnosti různých papírů. "Zobrazení softproof je obzvláště užitečné pro všechny nelesklé papíry bez optických zjasňovačů, protože tyto papíry mají poměrně velký vliv na vzhled výtisku," vysvětluje Adorff, který nejraději používá papíry Ilford a Tecco. Mnoho účastníků workshopu si stěžovalo na problém, že výtisk poté vypadá jinak, než bylo žádoucí a očekávané, uvádí fotograf: "To je většinou způsobeno tím, že nebyl použit vhodný a kalibrovaný monitor a že nebylo použito zobrazení softproof." Na matném papíru s vysokou texturou vypadá obrázek jednoduše jinak než na papíru s vysokým leskem. To je ostatně přesně ten důvod, proč se tyto papíry používají.

Thomas Adorff | ColorEdge CS2740

Další podmínky prosladění tisku s monitorem

Dalším faktorem, který může způsobit nesrovnalosti mezi zobrazením na monitoru (se zapnutou funkcí soft proof view) a tiskem, jsou podmínky zobrazení a kalibrační cíl, podle kterého byl monitor kalibrován. Pokud se obě zobrazení neshodují, bude zobrazení na monitoru a tisk vypadat pro diváka velmi odlišně, i když ve skutečnosti vypadají úplně stejně. Proto je na jedné straně důležité, aby byl monitor kalibrován, zejména co se týče jasu a bílého bodu, podle světelných podmínek panujících v místě zpracování obrazu, a aby byl výtisk poté prohlížen při vhodném osvětlení. Jinak není možné tisk smysluplně posoudit.

Co je vytištěno, zůstává

Ale proč vůbec tisknout? Thomas Adorff na to má několik odpovědí: na jedné straně souhra motivu a tiskového papíru v ideálním případě vytváří zcela nezávislé umělecké dílo. Na druhou stranu se člověk opět velmi intenzivně zabývá svými obrázky, když zvažuje, co bude tisknout, jaký bude vhodný papír a jak bude obrázky následně prezentovat nebo zavěšovat. "Pro mě to hodně souvisí s tím, jak si vážím svých obrázků," vysvětluje Adorff. "Co se vytiskne, to zůstane. Je pro mě obrovský rozdíl, jestli obrázek uložím jako soubor na pevný disk nebo ho zobrazím v malém formátu na webových stránkách nebo ho vytisknu a pověsím na zeď."

Vytváření jedinečných kusů pomocí tekuté emulze

Thomas Adorff jde rád ještě o krok dál a tiskne své vlastní, individuální materiály. K tomu používá tekutou emulzi společnosti Ilford, kterou lze použít k potisku materiálů, které ve skutečnosti nebyly vyrobeny pro inkoustový tisk. Emulze je k dispozici v průhledné a bílé barvě, a tak lze téměř neomezeně rozšiřovat škálu potisknutelných médií. "Nejvíce mě láká, že s ním mohu vytvářet zcela individuální kusy," vysvětluje Adorff. "Je to způsob, jak vrátit jedinečnost, která se v nekonečné digitální reprodukovatelnosti přece jen ztratila." Možnosti digitálního tisku fotografií jsou téměř nevyčerpatelné a na trhu se pravidelně objevují nové materiály, které dodají vlastním snímkům hodnotu, jakou si zaslouží. Protože jedno je jisté: bylo do nich vloženo příliš mnoho úsilí, srdce i duše na to, abychom je pohřbili na pevném disku.

Paper
Výběr z jeho děl
ColorEdge CS2740

ColorEdge CS2740

CS2740 nabízí plné rozlišení 4K UHD pro filmaře, maximální ostrost pro fotografy, absolutní přesnost a bohaté barvy pro všechny.

Objevte nyní ColorEdge CS2740