Požadavky

Před stavbou nového pavilonu s operačními sály a před nasazením řešení značky EIZO se u každého videosystému v Klinice Landau používala jiná technika pro správu dokumentace. Z velkého počtu přístrojů různých značek plynula vysoká náročnost jejich integrace. „Vznikaly velmi vysoké dodatečné náklady při implementaci, správě dat a licencování,“ vysvětluje Thomas Hörner, zmocněnec pro bezpečnost zdravotnické techniky Kliniky Landau – Südliche Weinstraße.
Práci zdravotníků navíc ztěžovala nemožnost zobrazování potřebných snímků přímo na operačních sálech. „Předtím jsme museli všechny intraoperační rentgenové snímky ukládat v rentgenu a tisknout na papír,“ popisuje Tobias Gäbelein, vrchní lékař úrazové a ortopedické chirurgie a chirurgie ruky Kliniky Landau.

Pro přidělení zakázky firmě EIZO byla kromě splnění výše uvedených požadavků rozhodující též schopnost značky EIZO vměstnat potřebnou techniku do nejmenšího prostoru. „Měli jsme ve stěnách prostor jen 20 cm a sem se musela veškerá technika vejít,“ dodává Thomas Hörner.

Řešení

Řešení EIZO pro správu operační dokumentace zahrnuje v každém ze čtyř nově postavených operačních sálů Kliniky Landau následující součásti:

Chirurgický panel CuratOR
Příklad: Chirurgický panel CuratOR

Pracovní postup

Ústředním bodem každého systému je chirurgický panel SP2-46-24. Každý ze dvou vestavěných monitorů je řízen vlastním počítačem, takže jsou zde k dispozici oddělené pracovní stanice.
Na pracovišti s 24palcovým monitorem je nainstalován program CuratOR Caliop. Odtud lze spravovat videosignály a dokumentaci. Obrazovka o úhlopříčce 46 palců slouží k propojení s místním systémem PACS k zobrazování nezbytných rentgenových snímků. Na tomto monitoru lze ovšem sledovat i všechny obrazové zdroje připojené do systému správy videosignálů. K jednoduchému přepínání mezi počítačem a systémem správy videosignálů slouží tlačítko na přední straně chirurgického panelu.

Na sále se nachází celkem osm přípojných míst systému správy videosignálů. Ty jsou přiváděny do velkého správce monitorů LMM0804, odkud mohou být přenášeny do závěsných monitorů EX271W přímo nad operačním stolem nebo na velkou 46palcovou obrazovku chirurgického panelu.

Zákaznické hodnocení

„Běžný provoz hodnotíme jednoznačně kladně. Pracovní postupy na sále a ergonomie jsou optimálně sladěny s našimi uživatelskými potřebami. Teď se z každého místa na sále dostaneme ke všem potřebným informacím,“ vysvětlují Thomas Hörner a Andrea Landgraf zodpovídající za operační péči na Klinice Landau.

Řešení pro operační sály

EIZO CuratOR – zobrazovací řešení pro integrované operační sály.

Přejít k webovým stránkám EIZO CuratOR