„Instalace monitorů FDF2304W-IP byla díky podrobnému návodu, snadno srozumitelným symbolům a uživatelsky přívětivému prostředí hračkou. Celý postup instalace a konfigurace je vysvětlen naprosto jasně, takže člověk nemusí do systému vstupovat vícekrát. Kromě toho jsem mohl rozvržení přizpůsobit individuálním požadavkům jednotlivých stanic.“

Cody Bracken, vedoucí oddělení SafeCare

Výchozí situace

Před nasazením monitorů EIZO provozoval ústav Kindred Health dvě ošetřovatelské stanice vybavené různými klinickými systémy, ovšem bez patřičného datového úložiště a náležité kabeláže.

Proto pečovatelé nemohli hlídat chodby, parkoviště a vchody, což neúnosně zvyšovalo bezpečnostní riziko. Navíc se marnil cenný čas, který se mohl lépe využít pro péči o pacienty. Centrum proto naléhavě potřebovalo řešení pro sledování dění na všech stanicích v rámci zařízení.

Řešení

Kindred Health vybavil každou pečovatelskou stanici jedním monitorem DuraVision FDF2304W-IP značky EIZO. Monitor FDF2304W-IP se mohl připojit přímo do sítě, k níž již byly připojeny IP kamery předávající obraz do síťového záznamového zařízení, na kontrolní stanoviště bezpečnostní služby a do kanceláře vedoucího. Nebyl zapotřebí žádný další počítač ani software.

Pečovatelé a správci mohou teď mít na očích záběry až ze 16 kamer na různých ošetřovatelských stanicích. Obraz je naprosto zřetelný z různých úhlů, což je výhodné, neboť pracovníci se hodně pohybují a nemohou na monitor hledět vždy přímo zepředu.

Pečovatelé toto řešení uvítali, neboť se o nic dalšího nemusí starat. Po výpadku proudu se monitory zase samy zapnou a okamžitě začnou zobrazovat záběry kamer. Žádné nové nastavování ani ruční zásahy nejsou nutné.

Kindred Health DuraVision FDF2304W-IP
Kindred Health DuraVision FDF2304W-IP

Instalace

Monitor FDF2304W-IP představuje nezávislou kontrolní stanici, takže se mohl jednoduše připojit přímo do sítě – bez pomoci výpočetního oddělení. IP monitory EIZO nevyžadují žádný další počítač, aktualizace Windows, bezpečnostní software, zobrazovací zařízení, nové softwarové licence ani počítačové držáky.

„Instalace monitorů FDF2304W-IP byla díky podrobnému návodu, snadno srozumitelným symbolům a uživatelsky přívětivému prostředí hračkou,“ říká Cody Bracken, vedoucí oddělení SafeCare. „Celý postup instalace a konfigurace je vysvětlen naprosto jasně, takže člověk nemusí do systému vstupovat vícekrát. Kromě toho jsem mohl rozvržení přizpůsobit individuálním požadavkům jednotlivých stanic.

Instalace obvykle zabere 90 až 120 minut (v závislosti na potřebných aktualizacích Microsoft Windows, které se musí stáhnout z internetu). V Kindred Health uplynulo od otevření instalačního programu až do předání připraveného zařízení pouhých 30 minut.

Díky rychlé instalaci, nízkým nárokům na prvky hardwaru, software nebo licence představuje model FDF2304W-IP hospodárné řešení.

Další informace o výrobku

FDF2304W-IP
FDF2304W-IP DuraVision

Monitor s dekodérem IP pro připojení k zabezpečovacím a monitorovacím kamerám bez použití počítače. Využívá ovládací protokoly pro IP kamery Axis (VAPIX) a Panasonic a je kompatibilní rovněž se standardem ONVIF.

  • 58 cm (23 palců)
  • 1920 x 1080 (Full HD)
  • IPS
  • 58 cm (23 palců)
  • 1920 x 1080 (Full HD)
  • IPS