Společně s tuctem dalších specializovaných prodejen nabízí Inter Chalet na ploše 30 000 m² ucelený sortiment zboží pro stavbu, domov i zahradu. Na takto velké ploše se lze setkat s lecčím – i s krádežemi. Proto byla roku 2009 nainstalována síť kamer k odrazení případných zlodějů. Síť se postupně rozšiřovala a zdokonalovala. Nyní zahrnuje 79 kamer Panasonic umístěných ve vnitřních i venkovních prostorách a přispívá k výraznému omezení krádeží.

V roce 2018 zde nainstalovali pět monitorů EIZO FDF2304W vybavených dekodérem IP. Tento model byl vybrán na základě možnosti přímého zapojení do bezpečnostní sítě bez použití počítače. Streamy z kamer tak lze posílat přímo na monitor, kde se zobrazují v reálném čase. Zároveň odpadá instalace, údržba či aktualizace počítače, což je dalším přínosem.


Dva z těchto monitorů se nachází na stanovišti bezpečnostní služby, aby pracovníci mohli mít zákazníky stále na očích. Na monitorech se zvýrazňuje neobvyklé chování. Pokud se například zákazník déle než 20 sekund výrazněji nepohne, příslušný záběr se zvýrazní červeným rámečkem. Dozorující pracovník může následně podniknout patřičné kroky – například poskytnout pomoc nebo zjistit, zda nenastal jiný problém.

Monitory s dekodérem IP u bezpečnostní služby.
Monitory s dekodérem IP u bezpečnostní služby.g.
Monitory EIZO s dekodérem IP u Inter Chalet
Červené orámování záběru kamery upozorňuje na neobvyklé chování zákazníka.

Další tři monitory s dekodérem IP slouží jako „konfrontační monitory“. Jeden je umístěn u vchodu další dva u východů do vnější části. Zákazníci se tak sami spatří na obrazovce při vstupu do obchodu nebo při přechodu do vnější části.


Kromě toho je zde nasazen i jeden monitor EIZO s rozlišením 4K a úhlopříčkou 55 palců sloužící coby přehledová obrazovka reprodukující záběry všech kamer či jedné vybrané kamery. Tento velkoformátový monitor je výhodnější než dřívější sestava více menších monitorů, neboť obraz není rozdělen rušivými rámečky kolem jednotlivých obrazovek.

Monitory s dekodérem IP u východů do vnější části
Co vidí zákazník: monitory u východů do vnější části
Obrazovka EIZO o úhlopříčce 55 palců a rozlišení 4K jako přehledový monitor
Obrazovka s rozlišením 4K a úhlopříčkou 55 palců se používá jako přehledový monitor.

Síť zvyšuje bezpečí pracovníků i návštěvníků a kromě toho přináší i další cenná data. Například lze analyzovat počty návštěvníků a na jejich základě upravovat personální obsazení.


Kompletní kamerovou síť navrhl na míru a dodal distributor Stupers Rosmalen. Takto rozsáhlá síť představuje značnou investici, proto se v Inter Chalet rozhodli pro formu pronájmu. Firma tak může využívat výhod nejnovějších technologií za pevně danou měsíční sazbu zahrnující i údržbu sítě.

FDF2304W IP

23palcový monitor s dekodérem IP
Další informace o výrobku

Přehled

Všechny systémy pro dekódování protokolu IP
Systémy s dekodéry IP