O firmě MIKROPAKK

MIKROPAKK Kft. je maďarskou firmou vyrábějící uzávěry a obalové systémy metodou tlakového odlévání a vyfukování. Zavedený rodinný podnik byl založen před 27 lety a nyní provozuje dvě továrny. MIKROPAKK SILVER je vysoce moderní továrna a sídlo firmy v Budapešti. MIKROPAKK BLACK pak označuje druhou továrnu v severním Maďarsku. V obou továrnách se vyrobí celkem přes 1,3 miliardy vstřikovaných plastových dílů ročně. Provoz MIKROPAKK BLACK se zaměřuje na hromadnou výrobu, zatímco závod MIKROPAKK SILVER se zabývá náročnou výrobou přesných dílů a uskutečňuje kompletní výzkumné a vývojové projekty. Firma MIKROPAKK se v současnosti uplatňuje převážně v zakázkové výrobě pro farmaceutický průmysl, potravinářství a kosmetický průmysl. 

Příjem Mikropakk
Vnitřní pohled na recepci v Mikropakku

Modernizace systému kamerového dohledu ve výrobních provozech

Počátkem roku 2019 se firma MIKROPAKK rozhodla zmodernizovat a rozšířit letité bezpečnostní kamerové systémy v obou svých továrnách. Od nových monitorovacích systémů se očekávalo především zlepšení ochrany objektů a majetku proti krádežím a také zachycování případných pracovních úrazů. V rámci nového systému bylo instalováno 160 IP kamer HIKVISION snímajících výrobní haly a kanceláře v budovách. Pracovníci firmy MIKROPAKK během plánování systému sestavili komplexní matici vazeb mezi kamerami a monitory a na jejím základě stanovili uspořádání zobrazovaných příchozích signálů. Proto bylo nutné zvolit řešení dovolující flexibilně rozmísťovat jednotlivé záběry, což umožňují jen monitory EIZO s dekodérem IP.

Rozhodnutí ve prospěch dohledových monitorů značky EIZO

MIKROPAKK při plánování nového systému kamerového dohledu poptával technologii umožňující instalaci v nejkratším čase a s nejnižšími výdaji. Od monitorů se očekávala obzvláště vysoká obrazová kvalita a široké pozorovací úhly. V některých případech bylo navíc nezbytné použít monitory o větších úhlopříčkách (např. 46 palců), aby pracovníci ostrahy mohli obraz dobře pozorovat i z větší vzdálenosti. Videosignály se ve firmě MIKROPAKK ukládají do samostatného síťového úložiště a od monitorů se požaduje zejména zobrazování živých záběrů. K tomu účelu se dokonale hodí obrazovky EIZO FDF2304W-IP a FDF4627W-IP vybavené dekodérem IP, na něž se upírala pozornost projektantů od samého počátku. Po pečlivém ověření kompatibility s uvedenými kamerami firma objednala pro oba své provozy monitory FDF2304W-IP a FDF4627W-IP vybavené dekodérem IP a obrazovkou o úhlopříčce 23, resp. 46 palců.

„Při práci na našem modernizačním projektu jsme od začátku měli v hledáčku monitory EIZO s dekodérem IP coby dokonalé řešení našich požadavků. Už jsme věděli, že obrazová kvalita výrobků EIZO vyhovuje našim nárokům a že díky připojení bez počítače ušetříme čas i personální náklady,“ vysvětluje Gábor Fazekas, výkonný ředitel společnosti MIKROPAKK Kft.

Nástěnná montáž FDF4627W-IP
Nástěnná montáž FDF4627W-IP

Jak jste se o značce EIZO a našich výrobcích dozvěděli?

Už před zahájením jsme se zabývali různými přípravnými činnostmi, během nichž jsme zjistili a zakotvili technické požadavky našich pracovišť. Přitom jsme se dozvěděli o monitorech EIZO DuraVision s dekodérem IP.

Zlepšily monitory EIZO vaši práci? Usnadňují vám ji?

Ano, to jednoznačně. Monitory EIZO používáme především k ochraně našich objektů a majetku před krádežemi a také jako součást našeho systému zjišťování nehod. Od nové instalace jsme očekávali především prostorovou úspornost. Monitory značky EIZO dokáží zobrazovat signály až ze 16 kamer současně. Pracovníci naší ostrahy tak mohou jednoduše sledovat a vyhodnocovat na jediném monitoru všechny záběry současně.

Jaké rozdíly oproti jiným výrobcům vás přesvědčily? Proč jste se rozhodli pro značku EIZO?

To je jednoduché. Zdá se, že kombinace dekódování a současného zobrazování tak velkého množství streamů na jediném monitoru je jedinečným řešením značky EIZO. Upřímně řečeno, žádného jiného výrobce s takovouto technologií jsme nenašli.

Uvažujete o budoucí instalaci dalších výrobků značky EIZO?

To si umím docela dobře představit – pokud i budoucí řešení značky EIZO nejlépe vyhoví našim očekáváním jak po technologické, tak po ekonomické stránce. (směje se)

back office Mikropakk
instalace Mikropakk

Další informace o výrobku

FDF2304W-IP
FDF2304W-IP DuraVision

Monitor s dekodérem IP pro připojení k zabezpečovacím a monitorovacím kamerám bez použití počítače. Využívá ovládací protokoly pro IP kamery Axis (VAPIX) a Panasonic a je kompatibilní rovněž se standardem ONVIF.

 • 58 cm (23 palců)
 • 1920 x 1080 (Full HD)
 • IPS
 • 58 cm (23 palců)
 • 1920 x 1080 (Full HD)
 • IPS
FDF4627W-IP
FDF4627W-IP DuraVision

Monitor s dekodérem IP pro připojení k zabezpečovacím a monitorovacím kamerám bez použití počítače. Využívá ovládací protokoly pro IP kamery Axis (VAPIX) a Panasonic a je kompatibilní rovněž se standardem ONVIF.

 • 116,8 cm (46 palců)
 • 1920 x 1080 (Full HD)
 • VA
 • 116,8 cm (46 palců)
 • 1920 x 1080 (Full HD)
 • VA