Od roku 2017 využívají oblastní pobočky Energy Saving Trustu v Londýně, Cardiffu a Edinburku celkem 170 obrazovek EIZO FlexScan EV2450, které tak dominují na různě uspořádaných pracovištích. Také samotný Energy Saving Trust se usilovně snaží co nejméně zatěžovat životní prostředí, takže pořizuje jen energeticky úsporné přístroje.

Glen Haughton, manažer výpočetní techniky Energy Saving Trustu, objasňuje, proč se monitory EIZO FlexScan ocitly v popředí zájmu společnosti: „Při výběru nových monitorů pro naši společnost jsem kladl důraz na výrobek s nespornými údaji o energetické účinnosti. Tyto monitory jsou správnou volbou pro každou organizaci, která nejenom radí vládám a spotřebitelům s úsporami energie, ale také chce jít sama příkladem.“

Během interních testů Energy Saving Trustu zjistil specialista na testování úspornosti spotřebičů, že monitory EIZO při nasazení v podmínkách společnosti přinesou snížení spotřeby elektřiny připadající na obrazovky přibližně o 35 %.

Webové stránky Energy Saving Trustu: www.energysavingtrust.org.uk

Další informace o EV2450