Obec Gooise Meren brala při výběru nových monitorů v úvahu různá hlediska. Zaměstnanci si často stěžovali na odlesky slunečního světla dopadajícího na obrazovky. Zásadním úkolem tedy bylo najít ergonomické řešení bránící oslňování uživatelů. Kromě toho musely nové monitory nabízet rozlišení přinejmenším Full HD a měly mít úzké rámečky kolem obrazovky, aby bylo možné používat dvojici monitorů jako jednu velkou zobrazovací plochu. Další rozhodující vlastností byla pro obec Gooise Meren také co nejnižší spotřeba.


Obecní správci výpočetní techniky v Gooise Meren se starají rovněž o zodpovědnou likvidaci starých přístrojů, které již dosáhly konce životnosti. V souladu se směrnicí WEEE není umožňován nežádoucí export vyřazených přístrojů do zemí, které neuplatňují patřičný systém nakládání s odpady. Směrnice kladou velký důraz i na životnost nově pořizovaných monitorů.


Při rozhodování mezi dvěma dodavateli se plnění výše uvedených požadavků ověřovalo u různých modelů. Monitor EIZO FlexScan EV2450 vyšel z tohoto srovnání jako vítěz.


Po instalaci 600 monitorů EIZO si pracovníci přestali stěžovat na rušivé světelné odlesky a mohou zřetelně pozorovat veškerý obsah na obrazovce nezávisle na slunečním svitu. S příznivým ohlasem se setkala i možnost přiřadit různým aplikacím různé profily kontrastu. Pro čtení textových dokumentů se například dobře hodí režim Papír. Ten optimalizuje nastavení kontrastu, jasu a barev, čímž simuluje čtení ze skutečného papíru.

Ve prospěch značky EIZO významně hovořily i záruční podmínky. Obec Gooise Meren uplatňuje na monitory pětileté odpisové období. Obci během odpisového období nevzniknou žádné dodatečné náklady na opravy či výměny monitorů, neboť EIZO poskytuje pětiletou záruku.

Další informace o EV2450