EIZO a digitální patologie

Patoložka doktorka Anna Bodénová rozhodla o pořízení většího množství monitorů EIZO RadiForce RX850, jež Fakultní nemocnici Linköping umožní digitalizaci patologického oddělení. Na dvaceti pracovištích vybavených výhradně monitory RadiForce RX850 se nyní všechny tkáňové řezy umístěné na podložních sklíčkách skenují a diagnóza se pak stanovuje s využitím digitální techniky.

Digitalizace patologie

Zavádění digitálních technologií přináší patologii následující výhody:

  • nižší náklady na patologické vybavení,
  • možnost práce na dálku,
  • přesnější analýzy a posuzování výkonu,
  • interoperabilitu díky cloudové archivaci dat a integrovaným pacientským záznamům,
  • sdílení dat bez nutnosti fyzického předávání vzorků,
  • spolupráci mezioborových pracovních skupin,
  • konzistentní přezkoumávání a přístup ke starším vzorkům a předávkám,
  • rychlejší diagnostiku nevyžadující fyzické zasílání vzorků,
  • lepší ergonomii při prohlížení vzorků na monitoru oproti práci s mikroskopem.

Při digitalizaci patologie se klasická technika založená na prohlížení vzorků v mikroskopu nahradila integrovanou výpočetní platformou odborně vyvinutou v souladu se současnými vědeckými poznatky. Digitalizovaný proces zahrnuje skenování všech vzorků na podložních sklíčkách a jejich následnou diagnostiku prováděnou patologem.

Rysy monitoru podstatné pro digitální patologii

Hledání nejlepších možností započalo v roce 2013, kdy se na patologickém oddělení začala projevovat nutnost zavést digitální technologie. Pro monitory byly stanoveny požadavky na optimální simulaci mikroskopu, rychlou a efektivní navigaci a pohodlné prohlížení silně zvětšených naskenovaných vzorků.

Doktorka Bodénová se rozhodla pro monitory RX850 na základě čtveřice těchto zásadních vlastností: velikosti obrazovky, rozlišení, přesné reprodukce barev a stálého jasu.

Patoložka doktorka Anna Bodénová při diagnostice.
Patoložka doktorka Anna Bodénová při diagnostice.
Rozhodnutí padlo na monitory RadiForce RX850.
Rozhodnutí padlo na monitory RadiForce RX850.

O Fakultní nemocnici Linköping

Časopis „Dagens Medicin“ označil v roce 2016 Fakultní nemocnici Linköping jako nejlepší švédskou fakultní nemocnici, a to již podruhé v rozmezí tří let. Fakultní nemocnice Linköping provozuje přes 600 lůžek a zaměstnává více než 5 tisíc pracovníků. Plní zásadní úlohu zejména v oblasti akutní zdravotnické péče, diagnostiky, očních operací, bezpečnosti pacientů a léčby diabetu prvního typu.  Kromě toho má Fakultní nemocnice Linköping statut národního popáleninového centra a provádí chirurgické změny pohlaví pacientů přicházejících z celé Skandinávie. Úzká spolupráce zaměstnanců, vědců a pacientů vynesla Fakultní nemocnici Linköping věhlas při uplatňování vědeckého pokroku v péči o pacienty. Oddělení klinické genetiky působí jak na půdě Fakultní nemocnice Linköping, tak v okolních nemocnicích Norrköping a Vrinnevisjukhuset.

Vědecké centrum lékařských zobrazovacích metod a vizualizací (CMIV)

Vědecké centrum lékařských zobrazovacích metod a vizualizací (Center for Medical Image Science and Visualization, CMIV) je mezioborovým výzkumným střediskem založeným Univerzitou Linköping, regionem Östergötland a společností Sectra AB. CMIV se zabývá náročným výzkumem v rámci mezioborových projektů a přináší řešení nově vyvstávajících problémů klinické praxe. Centrum se zaměřuje na budoucnost medicíny a jeho záměrem je vývoj metod a nástrojů pro rozpoznávání obrazu a vizualizaci, jež bude možné využít při poskytování zdravotnické péče a v lékařském výzkumu.

CMIV představuje součást projektu DigiPat3 financovaného společností VINNOVA. Projekt vede konsorcium společností CMIV, Sectra, Equalis, Interactive Institute ICT, LRI Imaging a sedmi oblastních rad a poskytovatelů zdravotnické péče (Dalarna, Gävleborg, Jönköping, Norrbotten, Sahlgrenska, Stockholm, Unilabs, Värmland, Västmanland, Örebro a Östergötland). DigiPat3 cílí na nové pracovní postupy a výpočetní nástroje plně využívající možností technologie Whole Slide Images spočívající ve zpracování virtuálních řezů vzniklých digitalizací vzorků na podložních sklíčkách.

CMIV collage

Během prvních dvou let projektu DigiPat3 bylo vypracováno ucelené řešení zahrnující pokrokový pracovní postup, přizpůsobenou výpočetní architekturu a soupis přednostních požadavků na související výpočetní nástroje. V rámci projektu vznikl demonstrační produkt sloužící jako základ jednotlivých součástí celého řešení a platforma pro odborná a výzkumná střediska působící v tomto oboru.  Nyní se projekt zaměřuje na široké uplatnění digitálních řešení v klinické praxi a na další rozvoj digitálních nástrojů a výzkumné platformy. Výstupy projektu by měly přinést zrychlení práce patologů, přesnější diagnostiku, efektivnější využívání zdrojů a lepší lékařské vzdělávání.

Jádro výzkumné platformy spravuje CMIV. Společnost EIZO se rozhodla posílit zdejší infrastrukturu a po dohodě s CMIV mu poskytla monitor RX850. Přítomnost řešení využívaného i na skutečném patologickém oddělení je velmi podstatná pro další rozvoj výzkumu. Tímto partnerstvím se společnosti EIZO otevírá možnost podílet se na rozvoji digitální patologie v celém Švédsku.

K modelu RX850