TEST MONITORŮ OD SPOLEČNOSTI EIZO

Vyberte si test(y), které chcete provést

Zkušební obrazec
Vadné pixely
Homogenita
Rozlišení barevných tónů
Tonalita (gradace)
Ostrost
Pozorovací úhly
Gama
Doba odezvy
Vybrat všechny
Nevybrat žádný

R

G

B

C

M

Y

1. ZKUŠEBNÍ OBRAZEC

Zkušebním obrazcem posoudíte obrazovou kvalitu.
Kruhy by měly být zobraceny celé a zachovat si svůj kruhovitý tvar. Černobílé čáry ve frekvenčních vzorech by měly být jasné a zřetelné. Barevné gradienty by měly být zobrazeny s plynulým nárůstem bez tzv. "proužkování".

2. VADNÉ PIXELY NA TMAVÉM POZADÍ

Zkontrolujte přítomnost trvale svítících pixelů na obrazovce. Všechny pixely by měly být "zhasnuté" a tvořit tak černou plochu. Pokud najdete barevně zbarvený pixel, pak to značí přítomnost nefunkčního trvale svítícího subpixelu/pixelu.

3. VADNÉ PIXELY NA SVĚTLÉM POZADÍ

Zkontrolujte přítomnost trvale nesvítících pixelů na obrazovce. Všechny pixely by měly být "rozsvícené" a svítit jako bílé body a tvořit tak bílou plochu. Pokud najdete barevně zbarvený nebo černý pixel, pak to značí přítomnost nefunkčního trvale nesvítícího subpixelu/pixelu.

4. VADNÉ PIXELY NA ČERVENÉM POZADÍ

Zkontrolujte přítomnost trvale nesvítících červených subpixelů na obrazovce. Všechny pixely by měly "svítit" červeně a tvořit tak červenou plochu. Pokud najdete černý (nesvítící) pixel, pak to značí přítomnost nefunkčního trvale nesvítícího červeného subpixelu.

5. VADNÉ PIXELY NA ZELENÉM POZADÍ

Zkontrolujte přítomnost trvale nesvítících zelených subpixelů na obrazovce. Všechny pixely by měly "svítit" zeleně a tvořit tak zelenou plochu. Pokud najdete černý (nesvítící) pixel, pak to značí přítomnost nefunkčního trvale nesvítícího zeleného subpixelu.

6. VADNÉ PIXELY NA MODRÉM POZADÍ

Zkontrolujte přítomnost trvale nesvítících modrých subpixelů na obrazovce. Všechny pixely by měly "svítit" modře a tvořit tak modrou plochu. Pokud najdete černý (nesvítící) pixel, pak to značí přítomnost nefunkčního trvale nesvítícího modrého subpixelu.

7. HOMOGENITA

Ověřte homogenitu zobrazení neutrální šedé plochy při různých úrovních šedi. Jas by měl být na celé ploše obrazovky rovnoměrný a nikde by se neměly vyskytovat plochy s barevným odstínem.

Odstín šedi

8. ROZLIŠENÍ BAREVNÝCH TÓNŮ

V tomto testu zjistíte, do jaké míry je váš monitor schopen rozlišit blízké barevné tóny. Za tím účelem budete mít k dispozici dvě barevné plochy. Čím podobnější bude dvojice barevných odstínů, které je ještě možné od sebe vzájemně rozlišit, tím vyšší bude přesnost reprodukce barevných tónů. Tento test je také vhodný k přímému vizuálnímu porovnání dvou různých monitorů.

Barva pozadí

R:
G:
B:

Barva obdélníku

R:
G:
B:

9. TONALITA (GRADACE)

Při posuzování tonality (gradace) obrazu se na obrazovku dívejte z větší vzdálenosti. Testovací škála by měla být reprodukována na celé ploše bez zabarvení do jiných barevných odstínů s rovnoměrně rostoucí gradací. Pro nastavení 256 kroků (stupňů) gradace testovací škály by se mezi jednotlivými úrovněmi odstínů neměly vyskytovat žádné zřetelné skokové změny jasu. Při menším počtu kroků by měly být jednotlivé pruhy navzájem zřetelně odlišitelné.

Barva na pravém okraji obrazovky

Počet stupňů gradace

8
256

10. OSTROST

V tomto testu zjistíte, zda váš monitor dokáže reprodukovat text ostře a bez jakýchkoliv stínů, nezávisle na ostatních vlivech jako například vyhlazování textu.

Barva

Velikost písma (v bodech)

10
18

11. POZOROVACÍ ÚHLY

Zde si ověříte stabilitu zorných úhlů monitoru. Při zvětšení pozorovacího úhlu by měly mít zobrazené kruhy víceméně stále stejnou velikost, barevný odstín a tvar. Menší odchylky se mohou vyskytnout. Čím jsou odchylky menší, tím lépe.

12. GAMA

Nyní u svého monitoru zjistíte hodnotu nastaveného gama koeficientu. Posuvníkem upravujte úroveň šedi loga, až logo zcela splyne s pozadím. Hodnota zobrazená v tento okamžik odpovídá hodnotě gama koeficientu vašeho monitoru.

Hodnota gama

1
3

13. DOBA ODEZVY

Tento test je určen především k porovnávání časové odezvy dvou monitorů. Zobrazte oba obdélníčky těsně vedle sebe a nastavte takovou rychlost jejich pohybu, při níž se budou oba obdélníky vzájemně překrývat, takže se budou zobrazovat s "překrývacím" proužkem. Stále byste však měli být schopni zřetelně vizuálně sledovat obdélníky. Pak začněte postupně zvětšovat vzdálenost mezi obdélníky, dokud se přestanou vzájemně překrývat. Čím bude vzdálenost menší, tím je doba odezvy monitoru kratší. Při porovnávání různých monitorů zvolte stejnou rychlost.
Při tomto testu můžete také zjistit vliv různého nastavení svého monitoru – např. vliv funkce Overdrive, obnovovací frekvence nebo potlačování neostrostí.

Pozadí

Levý obdélník

Pravý obdélník

Rychlost (pixely za sekundu)

480 
3.840

Vzdálenost (pixely)

0     
150

UPOZORNĚNÍ: