RadiCS – řízení kvality obrazovek RadiForce

Software RadiCS nabízí řadu testů a automatických nastavení k zajištění stálé a konzistentní reprodukce obrazu na všech monitorech RadiForce.

EIZO RadiCS – řízení kvality obrazovek RadiForce

Nástroj řízení kvality RadiCS zajišťuje kompletní správu kvalitativních požadavků na monitory, počínaje kalibrací přes kontrolu poklesu a stálosti jasu až po síťové řízení kvality ve spojení s nástrojem RadiNET Pro. RadiCS je nadto lehce srozumitelný, snadno se ovládá a jeho použití se neomezuje na monitory RadiForce.

Oblasti použití softwaru RadiCS

Přehled oblastí použití softwaru EIZO RadiCS a doporučené zobrazovače EIZO podle části těla a metody dle normy DIN 6868-157.

Přehled oblastí použití softwaru RadiCS a monitorů

RadiCS nabízí tyto funkce:

  1. Kontrola poklesu a stálosti jasu dle norem QS-RL, DIN, PAS1054 a AAPM
  2. Kalibrace tónové charakteristiky DICOM
  3. Archivace kalibračních a zkušebních protokolů
  4. Sledování vnitřních senzorů pro ovládání jasu a tónových charakteristik
  5. Doladění jasových křivek dle využití monitoru
  6. Kalendář s upomínkami pro opakovaná přezkoušení referenčních a testovacích obrazů, jasu, reprodukce odstínů šedi, obrazové homogenity a funkčnosti

Vlastnosti

Řízení kvality

Nástroj řízení kvality RadiCS zajišťuje kompletní správu kvalitativních požadavků na monitory, počínaje kalibrací přes kontrolu poklesu a stálosti jasu až po síťové řízení kvality ve spojení s nástrojem RadiNET Pro. RadiCS je nadto lehce srozumitelný, snadno se ovládá a jeho použití se neomezuje na monitory RadiForce.

Přesná kalibrace

Pravidelné kalibrace monitoru jsou důležité pro zajištění trvale vysoké kvality zobrazení. RadiCS používá automatického průvodce testovacími obrazci k provedení měření a posouzení dle normy DIN*. Odchylky v reprodukci barevných odstínů vznikající i při normálním provozu jsou tímto způsobem spolehlivě odstraněny, např. dle norem DICOM nebo CIE.

Kontrola poklesu a stálosti jasu

Instalace a výměna diagnostických monitorů vyžaduje kontrolu poklesu jasu. Nezbytné je rovněž pravidelné ověřování stálosti zobrazení. Software RadiCS nabízí pro tyto účely jak vizuální zkoušky s testovacími obrazci dle norem DIN* a AAPM, tak měření jasu, hodnot odstínů a homogenity dle norem DIN*, AAPM, IEC a JIS. RadiCS provádí testování poklesu a stálosti jasu dvouobrazovkových systémů pro mamografii podle přísných měřítek EUREF a PAS 1054. Části těla a metody dle normy DIN 6868-157 převádí RadiCS na tzv. oblasti použití, a umožňuje tak jasnou kategorizaci pro účely kontroly poklesu a stálosti jasu.

Autokalibrace a autodiagnostika

RadiCS nabízí nejen autokalibraci, ale také autodiagnostiku. Základem jsou údaje z tovární kalibrace každé jednotlivé obrazovky. Ke kalibraci využívá systém RadiCS v závislosti na konkrétním monitoru RadiForce buď zabudovaný čelní senzor, nebo vestavěný světelný senzor (senzor podsvícení). Autokalibrace se provádí rychle a bez přídavných měřicích přístrojů. Jakmile je zjištěn nestabilní nebo odlišný jas, autodiagnostika upozorní prostřednictvím chybového hlášení na nutnost provést novou kalibraci tónové křivky. Autodiagnostiku lze nastavit na samočinné spouštění v pravidelných odstupech dle stanoveného plánu.

Dokumentace

Výsledky měření prováděných při kalibracích, zkouškách a testech se archivují pro každý monitor zvlášť a lze je kdykoliv zobrazit.

Asset-Management

Do dokumentace je možné zadat a následně archivovat jednotlivé přístroje a označení modelů, jméno zdravotnického zařízení či oddělení, označení místa instalace a další informace ke každé obrazovce, počítači a každé grafické kartě.

* DIN 6868-157 a DIN V 6868-57

Technické údaje
Vytisknout tabulku
Kompatibilní monitory monitory Radiforce
Kompatibilní operační systémy: Windows 10
Windows 8.1
Windows 8
Windows 7 SP1
Windows Vista SP2
OS X Yosemite (10.10)
OS X El Capitain (10.11)
Zobrazovací režimy DICOM Part 14 GSDF, CIE, exponenciální (hodnota gama), log-lineární, lineární, uživatelský
Rozhraní USB, RS232C, DDC
Jazyky čínština, němčina, angličtina, japonština
Součást balení RadiCS DVD-ROM (RadiCS, uživatelská příručka), senzor UX2

Zaujal vás software RadiCS? V takovém případě nás prosím kontaktujte.

Obchodní oddělení