Systémy EIZO pro kamerový dohled – přehled předností:

  1. Vhodné pro nepřetržitý provoz
  2. Vysoká spolehlivost a dlouhá životnost
  3. Dokonalá řešení pro obchody, budovy, podzemní garáže, vnější prostranství, řízení přístupu a mnohé další aplikace
  4. Monitory s dekodérem IP a samostatné dekodéry IP pro připojení k monitorovacím kamerám a systémům bez použití počítače
  5. Vylepšené rozpoznávání díky optimalizované reprodukci obrazu (např. pomocí funkce Low-Light-Correction)
Přehled

Systémy pro kamerový dohled
Všechny systémy kamerového dohledu

Přehled

Systémy pro dekódování protokolu IP
Systémy s dekodéry IP

České zastoupení EIZO Europe GmbH je členem Asociace Grémium Alarm

Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm z.s. je reprezentativním profesním sdružením firem a subjektů vyvíjející podnikatelskou, pracovní nebo jinou obdobnou činnost v oblasti ochrany osob, majetku a informací. Jejím zájmem je profilace a zviditelnění kvalitních firem v oblasti bezpečnostního průmyslu na trhu.

Účelem činnosti Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm z. s. je vytváření podmínek směřujících k soustavnému zlepšování ochrany osob, majetku a zdraví a zvyšování informovanosti společnosti o této problematice. Dosahováním vysoké technické kvality systémů technického zabezpečení ochrany osob, majetku a informací a propagací a podporou jejich využívání trvale zvyšovat konkurenceschopnost českých výrobků a dodavatelů zabezpečovacích systémů na trhu v České republice i Evropské unii.

Členství v asociaci symbolizuje certifikát vysoké odbornosti a kvality, finanční a ekonomické stability, kvalitního technicko-personálního zázemí a dodržování etických zásad.

Individuální řešení

Uvědomujeme si, že požadavky jednotlivých zabezpečovacích a monitorovacích systémů se mohou velmi výrazně odlišovat, a proto nabízíme na míru střižená speciální řešení, která pokryjí vaše jedinečné požadavky.

Specifická zákaznická řešení

»Monitor s dekodérem IP nám umožňuje efektivně a rychle zobrazovat signály z více IP kamer bez použití počítače.«

Zábavní park Walibi, Holandsko

Další informace
»Po přechodu na centrální systém pro správu videa Genetec a monitory EIZO můžeme s pracovními stanicemi na pracovních stanicích udělat méně [...]. Naše pracovní postupy jsou díky tomu podstatně efektivnější.«

Alan Baird, Senior Core Communications Engineer - Edmonton Transit Service

Pokračovat v četbě
»Oba monitory s dekodérem IP mají vynikající obrazovou kvalitu. Kromě špičkové kvality výrobků oceňujeme na značce EIZO také její spolehlivý servis.«

Mark Ameloot, který je u společnosti Sopraco ředitelem pro IKT a technologie

Pokračovat v četbě