EIZO v mnoha ohledech překonává požadavky referenční normy HDR

Zkušební zpráva IRT dokládá úroveň současné technologie LCD značky EIZO:

Referenční monitor HDR třídy 1B v kategorii přenosové charakteristiky HLG a PQ, barevné teploty, úrovně černého bodu a dynamického rozsahu.

Společnost EIZO je hrdá na dosažení mimořádně přísné třídy 1B v kategoriích úroveň černého bodu a dynamický rozsah, neboť těmto požadavkům je s technologií LCD obzvláště obtížné vyhovět. Hodnocení 1B je cenné rovněž v kategorii přenosová charakteristika HLG a PQ.

Referenční monitor SDR třídy 1 v kategoriích přenosová charakteristika, barevná teplota, úroveň černého bodu a dynamický rozsah, reprodukce barev a homogenita.

Referenční monitory HDR nacházejí v současnosti četné uplatnění i při gradingu materiálů SDR. Společnost EIZO proto nechala přezkoušet i normu SDR. Monitor zde dosáhl třídy 1 v následujících kategoriích: přenosová charakteristika, barevná teplota, úroveň černého bodu a dynamický rozsah, barevná teplota a homogenita.

Dvouvrstvý panel spojuje přednosti technologií OLED a LCD.

Díky dvouvrstvému panelu LCD se společnosti EIZO podařilo dosáhnout u modelu ColorEdge PROMINENCE CG3145 extrémních úrovní jasu mezi 1000 cd/m2    a 0,0005 cd/m2, a to bez technologií jako ABL (Automatic Brightness Limiter) známé z panelů OLED, Local Dimming používané u panelů LCD či jiných technologií nepříznivě ovlivňujících obrazovou kvalitu. Podsvícení zářící trvalým jasem 1000 cd/m2 značně ztěžuje udržení stálého jasu, úrovně bílého bodu a jasových křivek.

Ve shrnutí zkušební zprávy dochází IRT k tomuto závěru: "Monitor je schopen zobrazit velké plochy obrazu s vysokým jasem (nezávisle na velikosti a jasu) a díky technologii dvouvrstvého panelu LCD dosahuje zároveň velmi temných černých odstínů."

Radiokomunikační ústav

Přes 60 let zkušeností přináší Radiokomunikačnímu ústavu světové renomé v oblasti výzkumu a inovací radiové a sdělovací techniky. Ústav sleduje, hodnotí a vyvíjí nové technologie číslicových audiovizuálních médií s cílem strategicky přizpůsobovat povědomí o radiokomunikacích novému tržnímu prostředí a jeho požadavkům.

Mezi jeho společnosti patří vysílací stanice ARD, ZDF, Deutschlandradio, ORF a SRG/SSR. Ústav má navíc množství dalších zákazníků z oblasti vysílání, médií a průmyslu.

Download
  • PDF
    Tiskové zprávy - Radiokomunikační ústav testuje EIZO ColorEdge PROMINENCE CG3145

    PDF | 255 KB