DuraVision EVS1VX/EVS1VS

Vizuální hodnocení obrazových záznamů nebo živých nahrávek má často zásadní význam. Ať už jde o prevenci kriminality, monitorování a kontrolu infrastruktury, detekci vad výrobků, vědeckou analýzu obrazu a řadu dalších scénářů. Záběry však nemusí být zřetelně viditelné v důsledku neovlivnitelných okolností. To zvyšuje riziko chybných rozhodnutí nebo ztěžuje efektivní hodnocení.

Systémy DuraVision EVS1VX a EVS1VS se instalují díky HDMI mezi zdroj signálu - např. kameru nebo rekordér - a monitor nebo analytickou jednotku a optimalizují příchozí video obsah. To zjednodušuje vizuální rozlišování detailů obrazu a usnadňuje analýzu obrazu v systémech s podporou umělé inteligence.

Modely EVS1VX a EVS1VS jsou založeny na optimalizaci viditelnosti EIZO, která analyzuje a upravuje obraz pixel po pixelu v reálném čase, aniž by měnila zdrojová data. Oblasti, které jsou obtížně viditelné kvůli slabému osvětlení, atmosférickému oparu nebo jiným okolním podmínkám, jsou detekovány a jas každého pixelu je upraven tak, aby se zvýšila rozpoznatelnost scény. To je užitečné nejen pro viditelnost v noci nebo za mlhy, ale také pro detekci nerovností povrchu, jako jsou praskliny v betonu, kolejích, potrubí nebo asfaltu.

Bez nástroje Visibility Optimizer
Bez nástroje Visibility Optimizer
S nástrojem Visibility Optimizer
S nástrojem Visibility Optimizer

Model EVS1VS používá 2D redukci šumu k odfiltrování nepřirozených blokových artefaktů na snímcích. Modul EVS1VX kombinuje funkce redukce šumu 2D i 3D, které zlepšují zřetelnost obrysů a usnadňují rozlišení ve videích, zejména v nočních záběrech. 3D redukce šumu funguje obzvláště dobře pro statické scény, zatímco 2D redukce šumu je optimální pro pohyb nebo změny scény.

Zejména u téměř bezbarvých snímků se modelu EVS1VX daří lépe zobrazovat barvy s malými rozdíly v jasu. To je zvláště účinné při analýze endoskopických a patologických snímků nebo při rozpoznávání objektů na snímcích pod vodou.

V porovnání s modelem EVS1VS nabízí jednotka EVS1VX rozsáhlejší kontrolu nad vylepšením obrazu a umožňuje efektivnější nastavení parametrů podle zobrazované scény. Kromě toho lze na části snímku částečně aplikovat vylepšení obrazu a zaměřit se tak na oblasti zájmu.

S pomocí EVS1VX lze pořizovat statické snímky optimalizovaných scén a ukládat je přímo na médium USB. U statických snímků jsou nastavena vylepšení obrazu, takže je lze použít pro druhé přezkoumání nebo pro dokumentační účely. To je užitečné při sledování stavu infrastruktury, jako jsou silnice a mola, při zajišťování kvality při výrobě produktů a při vyšetřování v oblasti prosazování práva.

Model EVS1VX může zaregistrovat až 10 režimů zobrazení, včetně vlastních režimů, které lze přizpůsobit konkrétním zobrazovacím prostředím a situacím.

Další funkce

  1. 2 vstupy HDMI, 1 výstup HDMI
  2. Ethernet, USB typu B a 2 porty USB typu A (EVS1VX); Ethernet a porty USB typu B (EVS1VS).
  3. Kompatibilní s numerickou klávesnicí
  4. 2 roky záruka výrobce, vhodné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu
Obrázky produktů
  • ZIP
    Obrazy produktu - EVS1VX/EVS1VS

    ZIP | 5,35 MB