V případě potřeby funkce Hybrid Gamma integrovaná v monitoru RX370 automaticky vybere charakteristiku jasu, která odpovídá obrazu. Například monochromatické rentgenové snímky se zobrazují s charakteristikou stupňů šedi DICOM®, zatímco jas ostatních snímků se řídí funkcí gama. Díky tomu je ideální pro přesnou reprodukci snímků PACS z projekční radiografie i barevných snímků nebo kombinovaných barevných snímků a snímků ve stupních šedi.

Jednou z nových pracovních funkcí modelu RX370 je funkce Instant Backlight Booster. Dočasně upravuje jas monitoru až na přibližně 1100 cd/m2, aby bylo možné ještě lépe rozpoznat rozdíly ve stupních šedi. Jas se po krátké době automaticky vrátí na původní nastavení, takže obrazovku lze nadále používat za běžných diagnostických podmínek.

Design a technologie modelu RX370 nabízejí ergonomický komfort a bezkonkurenční přesnost obrazu pro použití v moderní radiologii. Model RX370 je příkladný i co se týče obalových materiálů. Místo polystyrenu se používá výplň z lisované celulózy. Obal je vyroben z recyklované lepenky a papíru.

Přehled funkcí:

 1. Kompaktní a pohodlná 3megapixelová barevná obrazovka pro radiologickou diagnostiku
 2. Jasné rozpoznání struktur díky vysokému kontrastu a redukci rozmazání
 3. Paleta s 543 miliardami odstínů pro přesnou reprodukci barev s až 10 bitovou kvalitou
 4. Funkce Hybrid Gamma PXL pro pixelově přesné zobrazení obrazů ve stupních šedi a barevných obrazů s požadovanou charakteristickou křivkou jasu.
 5. Homogenní zobrazení na celé obrazovce díky automatickému řízení rozložení jasu (DUE)
 6. Připraveno pro kalibraci, přejímku a zkoušky stálosti podle DIN 6868-157 a QS-RL.
 7. Bezproblémové zajištění kvality a vestavěný kalibrační senzor
 8. Světelný senzor pro měření okolního světla na diagnostické stanici
 9. Ergonomický design se svěžím, čistým estetickým vzhledem, kompaktními rozměry a úzkými rámečky skříně.

Stejně jako na všechny modely RadiForce poskytuje společnost EIZO i na model RX370 pětiletou záruku. To znamená maximální bezpečnost investic a nízké celkové náklady na vlastnictví (TCO).

Každý model RX370 je vyroben sociálně odpovědným způsobem. Výroba je bez dětské a nucené práce. Dodavatelé v dodavatelském řetězci jsou pečlivě vybíráni a rovněž se zavazují k této odpovědnosti. To se týká zejména tzv. konfliktních minerálů.

Model RX370 je vyráběn ve vlastním závodě společnosti v souladu se systémem environmentálního managementu certifikovaným podle normy ISO 14001. To zahrnuje opatření ke snížení množství odpadu, odpadních vod a emisí, spotřeby zdrojů a energie a podporu ekologicky uvědomělého chování zaměstnanců.

Společnost EIZO již více než deset let veřejně informuje o svých aktivitách v oblasti společenské odpovědnosti a životního prostředí ve výroční zprávě CSR (Corporate Social Responsibility).

Doporučené příslušenství:

 1. Software pro zajištění kvality: EIZO RadiCS a EIZO RadiNET pro
 2. Komfortní osvětlení: RadiLight
 3. Doporučená grafická karta: EIZO MED-XN72
Obrazy produktu:
RadiForce RX370

RadiForce RX370

Nový 3megapixelový barevný monitor pro zobrazování monochromatických i barevných radiologických snímků s integrovanými inteligentními funkcemi pro vyšší pohodlí a efektivitu při jejich vyhodnocování.

Objevte nyní RadiForce RX370